ORIGINAL PAPER
Features of state management and regulation in the Kazakhstan energy supply system: opportunities and risks
 
More details
Hide details
1
Institute of Management, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan, Kazakhstan
 
2
Almaty Technological University, Kazakhstan
 
 
Submission date: 2023-01-06
 
 
Final revision date: 2023-03-15
 
 
Acceptance date: 2023-03-15
 
 
Publication date: 2023-06-19
 
 
Corresponding author
Beimbet Mussin   

Institute of Management, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan, Astana, Kazakhstan
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2023;26(2):5–22
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article is intended to determine the features of public management and the development process of the energy supply system of the Republic of Kazakhstan. Today, the sustainable development of the country’s economy depends directly on the energy sector. Modern society and industry are completely dependent on a stable power supply and today, energy is considered the most important component of the life support of the country’s population. The country’s electrical power industry needs new large-scale investments and promising development. To do this, in the near future, the state needs to consider ways to solve problems that have arisen. The purpose of the study is to consider the elements of public administration and the evolution of the energy supply system in Kazakhstan, as well as public administration systems in other countries, such as the USA, Norway, Great Britain, and the Russian Federation. In the article, with the help of SWOT analysis and scientific analysis, the factors of development of the country’s energy industry are considered.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Cechy zarządzania i regulacji państwa w systemie zaopatrzenia w energię Kazachstanu: szanse i zagrożenia
zaopatrzenie w energię, regulacja państwa, odpowiedzialność państwa, niezawodny system energetyczny
Artykuł ma na celu określenie cech zarządzania publicznego oraz procesu rozwoju systemu zaopatrzenia w energię Kazachstanu. Dziś zrównoważony rozwój gospodarki kraju zależy bezpośrednio od sektora energetycznego. Nowoczesne społeczeństwo i przemysł są całkowicie uzależnione od stabilnego zasilania, a obecnie energia jest uważana za najważniejszy element podtrzymujący życie ludności kraju. Krajowa elektroenergetyka potrzebuje nowych inwestycji na dużą skalę i obiecującego rozwoju. Aby to zrobić, w najbliższej przyszłości państwo musi rozważyć sposoby rozwiązania powstałych problemów. Celem opracowania jest rozważenie elementów administracji publicznej i ewolucji systemu zaopatrzenia w energię w Kazachstanie, a także systemów administracji publicznej w innych krajach, takich jak USA, Norwegia, Wielka Brytania i Federacja Rosyjska. W artykule, za pomocą analizy SWOT i analizy naukowej, rozważono czynniki rozwoju energetyki kraju.
 
REFERENCES (30)
1.
“Adilet” LIS. (n.d.). On Electric Power Industry. On Electric Power Industry – “Adilet” LIS. [Online] https://www.adilet.zan.kz/eng/..._ [Accessed: 2023-01-05].
 
2.
Akorda 2021. Tokaev held a meeting on the development of the electric power sector. Akorda.kz. [Online] http://www.akorda.kz/kz/kasym-... [Accessed: 2023-01-05].
 
3.
Averiyanov, A. 2008. Reforms in the German power industry and prospects for cooperation with Russia. Cyberleninka. [Online] https://cyberleninka.ru/articl... [Accessed: 2023-03-12].
 
4.
Ayzenberg, N. 2014. Analysis of mechanisms of wholesale electric power market. Cyberleninka.ru. [Online] https://cyberleninka.ru/articl... [Accessed: 2023-03-11].
 
5.
Belov, V.I. and Lovygina, A.B. 2015. Features of Government Regulation of Energy Supply System in the Region: Foreign and Domestic Experience. Administrative Consulting. [Online] https://www.acjournal.ru/jour/... [Accessed: 2023-01-05].
 
6.
Boute, A. 2013. The Russian Electricity Market Reform. Evolution of Global Electricity Markets, pp. 461–496, DOI: 10.1016/b978-0-12-397891-2.00016-x.
 
7.
Chernysh, U. 2008. World experience of electricity reform. Cyberleninka. [Online] https://cyberleninka.ru/articl... [Accessed: 2023-01-05].
 
8.
cms.law. (n.d.). Electricity law and regulation in France. CMS Expert Guides. [Online] https://cms.law/en/int/expert-... [Accessed: 2023-03-14].
 
9.
Davidovsky, F. 2011. Liberalization of world power and the problems of establishing competitive markets in terms of restructuring. Cyberleninka. [Online] https://cyberleninka.ru/articl... [Accessed: 2023-03-11].
 
10.
Dovbenko, M. 2018. Modern economic theory (Economic Nobel Science). Tutorial. Modern economic theory (Suchasna ekonomichna teoriya (Ekonomichna nobelelohiya)). [Online] https://www.monographies.ru/ru... [Accessed: 2023-01-05] (in Ukraininan).
 
11.
EPA 2022. U.S. Electricity Grid & Markets. EPA. [Online] https://www.epa.gov/green-powe... [Accessed: 2023-03-12].
 
12.
Golubchikova, V. 2016. The role of state regulation in modern market economy. vestnik.guu. [Online] https://vestnik.guu.ru/jour/ar... [Accessed: 2023-01-05].
 
13.
Grubb, M. and Newbery, D. 2018. UK electricity market reform and the energy transition: Emerging lessons. The Energy Journal 39(01), DOI: 10.5547/01956574.39.6.mgru.
 
14.
kegoc.kz. 2022. Power industry of Kazakhstan: key facts. Power industry of Kazakhstan. [Online] http://www.kegoc.kz/ru/electri... [Accessed: 2023-01-05].
 
15.
Kirdasinova, K. and Karlykhan, N. 2015. The development of electric power industry in Kazakhstan. Cyberleninka. [Online] https://cyberleninka.ru/articl... [Accessed: 2023-03-13].
 
16.
Kiseleva, M. 2009. History of development and regulation USA power utilities. [Online] http://old.math.isu.ru/ru/chai... [Accessed: 2023-03-09].
 
17.
KOREM 2020. Energy Apocalypse: Why Power Lines Keep Wearing Out. [Online] https://www.korem.kz/rus/press... [Accessed: 2023-01-05].
 
18.
Kosticyna, 2012. The review of the liberalization process of the European energy market. Cyberleninka. [Online] https://cyberleninka.ru/articl... [Accessed: 2023-01-05].
 
19.
Kurbanov, R. 2014. Legal regulation of the electric power industry (USA). Law and Politics 8(8), pp. 1151–1158, DOI: 10.7256/1811-9018.2014.8.11632.
 
20.
Liu et al. 2022 – Liu, J., Wang, J. and Cardinal, J. 2022. Evolution and reform of UK electricity market. Renewable and Sustainable Energy Reviews 161, DOI: 10.1016/j.rser.2022.112317.
 
21.
Mamyshev, Z. 2022. The Ministry of National Economy promises to curb the growth of electricity tariffs. Kursiv Media Kazakhstan. [Online] https://kz.kursiv.media/2022-0... [Accessed: 2023-03-10].
 
22.
Musaev, R. and Chernysh, V. 2014. The reform and prospects for the development of the Russian power industry. Cyberleninka. [Online] https://cyberleninka.ru/articl... [Accessed: 2023-03-11].
 
23.
Norway’s Governments 2016. The power market and prices. Government.no. [Online] http://www.regjeringen.no/en/t... [Accessed: 2023-01-05].
 
24.
Smagulova et al. 2023 – Smagulova, S., Yermukhanbetova, A., Nurgaliyeva, K., Sariya, B., Baimukasheva, Z., Manap, A., Koyshinova, G. and Akimbekova, C. 2023. The impact of energy production on the introduction of ICT and the growth of AIC in Kazakhstan. International Journal of Energy Economics and Policy 13(1), pp. 477–488, DOI: 10.32479/ijeep.13765.
 
25.
Statista Research Department 2023. Transmission and distribution losses by country. Statista. [Online] https://www.statista.com/stati... [Accessed: 2023-03-08].
 
26.
Tinkova et al. 2021 – Tinkova, L., Smirnova, M. and Maximov, V. 2021. Formation of the Structure and Regulation of the Electric Power Industry in the USA 10(1), DOI: 10.5281/zenodo.5571631.
 
27.
Trade.gov. 2022. Kazakhstan – Power Generation. International Trade Administration | Trade.gov. [Online] https://www.trade.gov/country-... [Accessed: 2023-03-08].
 
28.
Triebs, T.P. and Pollitt, M.G. 2019. Objectives and incentives: Evidence from the privatization of Great Britain’s power plants. International Journal of Industrial Organization 65, pp. 1–29, DOI: 10.1016/j.ijindorg.2018.12.003.
 
29.
Vertai, S. and Khmialnitski, V. 2018. Reforming and Integration of the Electric Power Industry of the Republic of Belarus. Cyberleninka. [Online] https://cyberleninka.ru/articl... [Accessed: 2023-03-13].
 
30.
Zhilkina, Y. 2018. Development of the electricity industry: vertical integration or further liberalization of the industry? Cyberleninka. [Online] https://cyberleninka.ru/articl... [Accessed: 2023-03-11].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675