Forecast of economic effectivity of CO2 sequestration in oil reservoir
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,Kraków
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):571-583
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Problem of anthropogenic emission of carbon dioxide becomes more and more serious. The hypothesis of global warming is not fully confirmed but many efforts are taken to decrease emission of CO2. In the case of administrative decision of reduction of CO2 emission, energy producers will have to separate, capture and storage carbon dioxide. The paper presents results of simplified computer modeling based on the streamline model of CO2 injection into an oil reservoir. During this simulation total emission from one of the polish heat and power stations is being injected into an oil reservoir. Basic economic evaluation of the simulation results shows that such project may be profitable and the feasibility of such projects depends mainly on the crude oil price and the costs of injected carbon dioxide.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognoza efektywności ekonomicznej sekwestracji CO2 w złożu ropy naftowej
sekwestracja, eksploatacja ropy naftowej, efekt ekonomiczny, EOR
Problem zwiększonej, antropogenicznej emisji dwutlenku węgla staje się coraz poważniejszy. Pomimo braku całkowitego potwierdzenia hipotezy o globalnym ociepleniu, podejmowanych jest szereg prób ograniczenia emisji CO2. W przypadku wprowadzenia administracyjnych nakazów znacznego ograniczenia emisji producenci energii elektryczne staną przed koniecznością separacji, przechwytywania i składowania dwutlenku węgla. W artykule przedstawiono wyniki uproszczonego modelowania komputerowego zatłaczania całej emisji dwutlenku węgla z jednej z polskich elektrociepłowni do złoża ropy naftowej, oparte na śledzeniu zmian nasycenia gazem zatłaczanym wzdłuż linii prądu, otrzymując prognozę wpływu zatłaczania CO2 na wydobycie ropy naftowej. Przedstawiono również wstępna prognozę ekonomicznej efektywności takiego procesu. Wstępna analiza wskazuje na potencjalną, wysoką efektywność ekonomiczną takiego przedsięwzięcia, która jest jednak bardzo ściśle uzależniona od ceny ropy i kosztu wtłaczanego dwutlenku węgla.
 
REFERENCES (9)
1.
DOBITZ J.K., PRIEDITIS J., 1994 —A Stream Tube Model for the PC, SPE/DOE 27750.
 
2.
KOSOWSKI P., RYCHLICKI St., STOPA J., 2005 —Analiza kosztów separacji CO2 ze spalin w związku z możliwością jego podziemnego składowania. Wiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2005 R. 22/1 s. 205–210.
 
3.
NUMMEDAL D., TOWLER B., MASON Ch., MYRON A., 2003 — Enhanced oil recovery in Wyoming —prospects and challenges. University of Wyoming.
 
4.
SLIDER H.C., 1983 —Worldwide Practical Petroleum Reservoir Engineering Methods, PennWell Publishing Company, Tulsa.
 
5.
STOPA J., RYCHLICKI St., WOJNAROWSKI P., KOSOWSKI P., 2004 — Prognoza efektywności wtłaczania gazu do złoża ropy naftowej. Polityka Energetyczna t. 7, z. spec., s. 321–333, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
6.
STOPA J., RYCHLICKI St., KOSOWSKI P., 2004 —Ekonomiczne aspekty stosowania ulepszonych metod eksploatacji złóż ropy naftowej. Prace Instytutu Nafty i Gazu ; nr 130 wyd. konferencyjne, s. 509–513, INiG, Kraków.
 
7.
STOSUR G.J., 2003 —“EOR: Past, present and what the next 25 years may bring”. SPE 84864.
 
8.
TODD M.R., LONGSTAFF W.J., 1972 —The Development, Testing, and application of a numerical simulator for predicting miscible flood performance. SPE 3484.
 
9.
ZEKRI A.Y., 2000 — Economic evaluation of enhanced oil recovery. SPE 64727.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top