Maritime transport as an important element of international coal trade
U. Lorenz 1  
,   M. Grzelak 2  
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Kraków
2
Polfracht Sp. z o.o., Gdynia
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):283–296
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2004, total cargo of 6 500 million tons was transported by see and in this amount the share of coal was over 10% (666 Mt). Coal is the most important dry bulk cargo of sea-borne trade, both in the world and in Poland. As much as 95% of coal traded internationally is transported by sea. Paper presents the position of coal in sea-borne trade and gives some information on types of ships, and the status of world- and Polish fleet. Reasons of freight rates changes during last years have been analysed and the assessment of prospects of freight market development has been also given.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Transport morski jako ważny element międzynarodowego handlu węglem
transport morski, międzynarodowy handel węglem, frachty, stawki frachtowe, bałtyckie indeksy frachtowe
W 2004 r. na świecie przewieziono drogą morską około 6,5 mld ton ładunków, z czego przewozy węgla stanowiły ponad 10% (666 mln ton). Węgiel jest najważniejszym suchym ładunkiem masowym w handlu morskim, zarówno w świecie, jak i w Polsce. W międzynarodowym handlu węglem aż 95% obrotów realizowanych jest drogą morską. W artykule przedstawiono pozycję węgla na rynku przewozów morskich, podano informacje o rodzajach statków oraz stanie floty (światowej i polskiej). Zanalizowano powody zmian stawek frachtowych w ostatnich latach, podano również ocenę perspektyw dla rozwoju rynku frachtowego w najbliższym okresie.
 
REFERENCES (15)
1.
Clarkson — Dry Bulk Trade Outlook — July 2005.
 
2.
CTI — Coal Trader International, 2005 (wybrane numery).
 
3.
Fearnleys — World Bulk Trades 2003.
 
4.
Fearnleys Monthly Reports — June 2005.
 
5.
Fearnleys Review 2004.
 
6.
Freight Price Outlook: Dry Bulk Rates to 2007. August 2004 — prezentacja (www.globalinsight.com).
 
7.
ICR — International Coal Report, tygodnik (wybrane numery z okresu 1990–2005).
 
8.
Przegląd rynku frachtowego. Polfracht Gdynia sp. z o.o. — biuletyny miesięczne (numery z okresu 2003–2005).
 
9.
Review of maritime transport 2003. Report by the UNCTAD secretariat. ONZ, Nowy Jork — Genewa 2003, 140 s.
 
10.
The Baltic (The Official Magazine of the Baltic Exchange) — March 2005.
 
11.
The Drewry Monthly.
 
12.
Urząd Statystyczny w Szczecinie, Centrum Statystyki Morskiej — kwiecień 2005.
 
13.
Verein der Kohlenimporteure. Jahresbericht 2003.
 
ISSN:1429-6675