Nuclear power development plans for Poland and uranium resources
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):565–576
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In October 2007 the European Parliament declared, that nuclear power is indispensable for the European Union. Many countries revive their nuclear power programs or start building new nuclear power plants. However, the opponents of nuclear power claim that as uranium resources get exhausted the energy needed to mine low grade uranium ore will be larger than the energy that can be obtained from fission in a nuclear power plant. The paper considers the total energy needs for uranium mining, including not only electricity needed for mining and milling, for water treatment and delivery to the mine and to the neighboring settlements, but also fuel for transportation and ore crushing, explosives for rock blasting, chemicals for uranium leaching and the energy needed for mine reclamation after completed ore exploitation. In contrast to the estimates of nuclear opponents based on mining experience with rich ores mined some 30 years ago, the study of IAE has used the most up to date data, reflecting the actual state-of-art mining practices. Since the opponents state clearly that the ore containing less than 0,013% U3O8 cannot yield positive energy balance, the paper considers mines of decreasing ore grade: Ranger 0.234% U, Rossing 0.028% U and Trekkopje 0.00126% U, that is with ore grade below the cut-off value postulated by opponents. The energy needed for very low grade uranium ore mining and milling increases but the overall energy balance of the nuclear fuel cycle remains strongly positive. Even for the mine using the poorest uranium ore the energy obtained at the NPP is about 70 times larger than that needed for the whole nuclear fuel cycle, including the energy needed for radioactive waste storage, the NPP construction and decommissioning to the green field status. The claims of nuclear opponents are shown to be wrong. Low grade uranium can be used. This also means that Polish uranium resources those in low grade ores and those obtained as a by-product of copper production, can provide fuel for a large program of nuclear power development in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Program rozwoju energetyki jądrowej w Polsce a zaopatrzenie w paliwa rozszczepialne z zasobów krajowych
wydobycie uranu, ubogie rudy uranowe, bilans energetyczny wydobycia rudy ubogiej, błędy Storm van Leeuvena, zasoby uranu w Polsce
W październiku 2007 r. Parlament Europejski przyjął uchwałę stwierdzającą, że energetyka jądrowa jest niezbędna dla Unii. Wiele krajów wznowiło swe programy energetyki jądrowej i przystępuje do budowy nowch elektrowni. Jednakże przeciwnicy energetyki jądrowej twierdzą, że w miarę wyczerpywania zasobów uranu energia potrzebna na uzyskanie uranu będzie szybko rosła, przekraczając energię, którą można uzyskać z rozszczepienia tego uranu w elektrowni jądrowej. W artykule rozpatrzono pełny bilans energetyczny dla górnictwa uranowego, obejmujący nie tylko energię potrzebną na wydobycie rudy i separację uranu, na odsalanie wody morskiej i jej dostarczenie do kopalni i okolicznych osiedli, ale także paliwo potrzebne do przewozu i kruszenia rudy, materiały wybuchowe, chemikalia na ługowanie uranu i energię na rekultywację kopalni po jej zamknięciu. Okazało się, że twierdzenia przeciwników są mylne. Nawet dla kopalni o najniższej zawartości uranu w rudzie, poniżej wskazanego przez przeciwników progu opłacalności energtycznej, energia uzyskiwana z rozszczepienia jest około 70 razy większa od całej energii na cały cykl paliwowy, od wydobycia uranu poprzez budowę elektrowni do jej zamknięcia i unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych. Rudy o niskiej zawartości uranu można wykorzystywać. Jest to wniosek ważny dla Polski - nasze rudy ubogie i uran uzyskiwany jako produkt uboczny np. przy produkcji miedzi mogą zapewnić paliwo dla dużego programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
 
REFERENCES (22)
1.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego (2007/2091 (INI) z 24 października 2007 roku o źródłach energii konwencjonalnej oraz technologiach energetycznych.
 
2.
HM Government, BERR 2008 – Meeting the Energy Challenge, a White Paper on Nuclear Power, January 2008, para 3.23.
 
3.
Uranium 2005 – Resources, Production and Demand, OECD/IAEA, NEA No 6098, Paris 2005.
 
5.
IAEA 2008 – Climate change and nuclear power 2008, Vienna, International Atomic Energy Agency, p. 29.
 
6.
DEFFEYES & MACGREGOR, 1980 – World Uranium resources. Scientific American, Vol. 242, No 1, January 1980, pp. 66–76.
 
7.
CHAPMAN P.F., 1975 – Energy analysis of nuclear power stations. Energy Policy, December 1975, p. 285–298.
 
8.
STORM VAN LEEUWEN J.W. & SMITH P., 2005 – Nuclear power, the energy balance, 28 July 2005.
 
9.
STORM VAN LEEUWEN J.W., 2007 – Nuclear power – the energy balance. Uranium, October 2007.
 
10.
WNA 2006, Energy Analysis of Power Systems, March 2006.
 
11.
STORM VAN LEEUWEN J.W., 2006 – Energy from Uranium. Report of Oxford Research Group, July 2006.
 
12.
Turgis Consulting (Pty) Ltd, 2007 – Report of the Environmental and Social Impact Assessment. Trekkopje Uranium Project. Draft for Public Review November 2007, Namibia.
 
13.
Nambia Energy Consumption http://www.eia.doe.gov/emeu/wo....
 
14.
ROTTY R.M., PERRY A.M. & REISTER D.B., 1975 – Net energy from nuclear power, ORAU - IEA-75-3, Institute for Energy Analysis, Oak Ridge Associated Universities, November 1975.
 
15.
PRASSER H.M., 2008 – Are the sources of uranium big enough for the nuclear energy industry. ENERGY IN POLAND – Opportunity or necessity? Oct. 20–21, 2008, Warszawa, Poland.
 
16.
Uranium 2007: Resources, Production and Demand, A Joint Report by the OECD Nuclear Energy Agency and the International Atomic Energy Agency OECD, Paris, 2008, cytowane w pracy Sevior M., 2008 – http://nuclearinfo.net/Nuclear....
 
17.
The Busby Report.
 
19.
PIESTRZYŃSKI A., 1990 – Uranium and thorium in the Kupferschiefer formation, Lower Zechstein, Poland. Mineralium Deposita 25 (1990)2, pp. 146–151.
 
20.
OSZCZEPALSKI S., BLUNDELL D., 2005 – Kupferschiefer Copper Deposits of SW Poland. in: J. Ore Geology Reviews (2005) p. 271.
 
21.
Górnictwo uranu w Polsce – http://www.redbor.pl/artykuly/....
 
22.
BHP 2008, Billiton outlines Olympic Dam grand plans. WNN, 06 November 2008.
 
ISSN:1429-6675