Coal import from Russia to Poland using rail transport - the attempt of costs estimation
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):555–564
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents basic information about main Russian railway carriers: Russian Railways (RZD) and other private railway carriers. Volume of hard coal railway transportation in Russia in the 2007-2009 years, has been also discussed. Author has made an attempt to assess the hypothetical import costs of Russian coal from Kuzbass basin to the Polish railway cross borders. Polish coal users or traders, while importing this coal, had to pay appr. 56-69 USD/t in the first quarter 2009 (i.e. in Polish zloty: 204-252 PLN/t). In the second quarter of 2009, import costs have been assessed at 57-73 USD/t, (i.e. 183-235 PLN/t). The estimated hypothetical coal import costs represent the conditions of Russian coal export market and Russian transportation. Import coal costs are also affected by rates of ruble to American dollar, Polish zloty to American dollar and the rates of rail transport.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Import węgla z Rosji do Polski z wykorzystaniem transportu kolejowego - próba oszacowania kosztów
transport kolejowy, Rosja, import węgla, koszty
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące głównych rosyjskich kolejowych przewoźników węgla. Zaprezentowano rosyjskie koleje państwowe RŻD oraz innych prywatnych przewoźników kolejowych. Omówiono również wielkości przewozów kolejowych węgla kamiennego w Rosji w latach 2007-2009. W niniejszej publikacji podjęto próbę oszacowania kosztów hipotetycznego importu węgla z rosyjskich zagłębi węglowych do polskich kolejowych przejść granicznych. Polscy użytkownicy czy też handlowcy, za import rosyjskiego surowca do wybranych przejść granicznych w Polsce, w pierwszym kwartale 2009 musieliby zapłacić średnio od 56 do 69 USD/tonę (w przeliczeniu - od 204 do 252 zł/tonę). W drugim kwartale 2009 r. koszty importu rosyjskiego węgla kształtowałyby się na poziomie od 57 do 73 USD/tonę (w przeliczeniu - od 183 do 235 zł/tonę). W rozważanym hipotetycznym imporcie oszacowane ceny węgla odwzorowują rzeczywisty rynek eksportu rosyjskiego oraz rosyjskich przewozów kolejowych. Na ceny importowanego węgla znaczący wpływ mają przeliczniki walutowe (rubel/dolar, dolar/złoty) oraz wysokości kolejowych stawek przewozowych.
 
REFERENCES (16)
1.
AMBAJEWA R., 2009 – Ot krizisa k krizisu. Kommersant nr 93 (4148).
 
2.
Argus Coal Daily International nr 09R-071.
 
3.
Argus Coal Daily International nr 09R-147.
 
4.
Globaltrans, Annual Report and Accounts 2008.
 
5.
MIRONIENKO P., JEKIMOWSKIJ A., 2008 – Żieleznyje dorogi powiernuli k inwiestoram. Kommersant nr 60 (3877).
 
6.
Centralny Bank Rosji (www.cbr.ru).
 
7.
Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl).
 
8.
Federalna Służba Celna Rosji (www.customs.ru).
 
9.
Rosyjska Służba Statystyczna (www.gks.gov.ru).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675