Oil sector of Ukraine: the history and future
O. Voytyuk 1  
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Międzynarodowej, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(2):129–146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The oil sector has a long history in Ukraine. There are three oil–bearing regions – Carpathian, Dnieper–Donetsk and the Black Sea region. The first production of crude oil began the nineteenth century. In the 20–30 years of the twentieth century, Ukraine was the exporter of the oil. Currently, Ukraine’s oil potential is small, the largest deposits are exploited, and deposits that were on the Black Sea shelf were annexed by Russia. Ukraine’s oil sector is currently in a rather difficult situation – oil pipeline system, which once transported huge amounts of oil to the countries of Eastern Europe, now barely exists. The only oil pipeline “Friendship” transporting crude oil to European Union, the rest of pipelines do not work. Among 7 Ukrainian refineries – works only refinery in Kremenchug, the rest refineries requires reconstruction, which carries a large financial outlay. Most refineries are in private hands, and their owners do not rush to make reforms. In view of the drastic deterioration of the Ukrainian–Russian relations, Ukraine is looking for alternatives to Russian oil. There are several perspective projects with Azerbaijan, and some the countries of the Middle East, but their realization will depend on the political situation in Ukraine and from making of the economic reforms.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sektor naftowy Ukrainy: historia i przyszłość
ropa naftowa, rafinerie, złoża, pola naftowe, surowce, tranzyt, ropociąg
Ukraiński sektor naftowy ma długoletnią historię. Na Ukrainie są trzy roponośne regiony – karpacki, dnieprowsko-doniecki i czarnomorski. Pierwsze wydobycie ropy naftowej miało miejsce w XIX wieku. W latach 20.–30. XX wieku Ukraina była eksporterem tego surowca. Obecnie potencjał naftowy Ukrainy jest niewielki. Największe złoża zostały wyeksploatowane, a złoża, które znalazły się na szelfie Morza Czarnego, zostały anektowane przez Rosję. Sektor naftowy Ukrainy jest obecnie w dość trudnej sytuacji. System ropociągowy, który niegdyś transportował ogromne ilości ropy do państw Europy Wschodniej, obecnie prawie nie istnieje. Spośród magistrali rurocią- gowych, ropę transportuje tylko rurociąg Przyjaźń, pozostałe są nieczynne. Z siedmiu ukraińskich rafinerii pracuje jedynie rafineria w Kremeńczuku, pozostałe wymagają modernizacji, która zwią- zana byłaby z poniesieniem dużych nakładów finansowych. Większość rafinerii pozostaje w rękach prywatnych, a ich właściciele nie spieszą się z renowacją. W związku z drastycznym pogorszeniem ukraińsko-rosyjskich stosunków, Ukraina szuka alternatywnych względem Rosji źródeł nabycia ropy. Istnieje kilka perspektywicznych projektów (nawiązania) współpracy z Azerbejdżanem i pań- stwami Bliskiego Wschodu. Jednak to, czy uda się je zrealizować, będzie zależało od sytuacji politycznej na Ukrainie oraz od przeprowadzenia reform gospodarczych.
 
REFERENCES (38)
1.
British... 2014 – British Petroleum Statistical Review of World Energy, [Online] Dostępne w: http://www.bp.com/statisticalr... [Dostęp: 20.03.2014].
 
2.
Gatunki... 2010 – Gatunki ropy naftowej, [Online] Dostępne w: http://weglowodory.pl/rodzaje–... [Dostęp: 8.09.2010].
 
3.
Grug... 2012 – Grug Putina wyriszyt’ komu prodaty Lysyczańskyj NPZ, [Online] Dostępne w: http://news.finance.ua/ua/~/2/... [Dostęp: 19.10.2012].
 
4.
Artemczyk, I., Baranows’kyj, M., Bilyk, S. i Brażyna, G. 1997. Nafta j gaz Ukrainy. Naukowa Dumka, Kyjiw, 378 s.
 
5.
Bratyczak, M. 2013. Wid gazolinowych zawodiw Prykarpattia do suczasnoji naftopererobnoji promyslowosti Ukrainy. Naftowa galuź Ukrainy nr 2, s. 33–37.
 
6.
Dyrektywa... 2006 – Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG), [Online] Dostępne w: http://eur–lex.europa.eu/LexUr... [Dostęp: 20.03.2014].
 
7.
Duszczyk, M. 2014. Ropociąg Odessa–Brody wraca do życia, [Online] Dostępne w: http://www.ekonomia.rp.pl/arty... [Dostęp: 3.12.2014].
 
8.
Dywersyfikacijni... 2009 – Dywerdyfikacijni projekty w energetycznij sferi Ukrainy: stan, problemy i szliachy realizacji (Analityczna odpowid’ Centru Razumkowa), Nacionalna bezpeka i oborona, №6 (110), 2009, s. 28.
 
9.
Historia... 1994 – Historia polskiego przemyslu naftowego, red. R. Wolwowicz, Brzozów–Kraków 1994, Т. 1. – 749 c.
 
10.
Infografika... 2012 – Inforgrafika: Koroli Bienzokolonok. Komu prinadleżat ukrainskije NPZ, [Online] Dostępne w: http://www.liga.net/infografic... [Dostęp: 4.10.2012].
 
11.
Informacja... 2014 – Informacja statystyczna, styczeń–grudzień 2013 r.(faktyczna), [Online] Dostępne w: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/con... [Dostęp: 21.03.2014].
 
12.
Jeriomienko, A. 2012. Didje Kazimiro: „Osnownaja priczina ostanowki LINIKa – ubytocznost’ pierierabotki niefti w Ukrainie”, [Online] Dostępne w: http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/... [Dostęp: 16.03.2012].
 
13.
Jeriomienko, A. 2014. „Czornomor...” bez nafty j gazu, [Online] Dostępne w: http://gazeta.dt.ua/energy_mar... [Dostęp: 21.03.2014].
 
14.
Kobal’ G. 2015. Wydobutok nafty i gazu w 2014 roci. Oglad, Ukraińska prawda, [Online] Dostępne w: http://www.epravda.com.ua/colu... [Dostęp: 3.02.2015].
 
15.
Kniażańskyj, W. 2015. Analityk: ciny na rosyjsku naftu możut’ opustytysia nyżcze aniż 35 USD/barel, Deń, [Online] Dostępne w: http://m.day.kiev.ua/uk/articl... [Dostęp: 20.02.2015].
 
16.
Kremenczuzgij... 2014 – Kremenczuzgij NPZ w janwarie 2014 g. Znizizl pierierabotku nieftianogo syrja do 182.7 tys. t., [Online] Dostępne w: http://www.uaenergy.com.ua/pos... [Dostęp: 26.02.2014].
 
17.
Kujun, S. 2014a. Nastaw czas powernuty naftogazowu galuz’ Ukraini, [Online] Dostępne w: http://gazeta.dt.ua/energy_mar... [Dostęp: 28.02.2014].
 
18.
Kujun, S. 2012. Nieftierynok: rżawoje suszczestwowanije na fonie miega pribyliej, [Online] Dostępne w: http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/... [Dostęp: 22.08.2012].
 
19.
Kujun, S. 2014b. ”Rozpriagajte chlopci...”, [Online] Dostępne w: http://gazeta.dt.ua/energy_mar... [Dostęp: 21.03.2014].
 
20.
Kujun, S. 2014c. Uże w kwitni bude spekotno, [Online] Dostępne w: http://gazeta.dt.ua/energy_mar... [Dostęp: 21.03.2014].
 
21.
Kurczenko... 2014 – Kurczenko prodaw „rosnafti” Odes’kij NPZ, [Online] Dostępne w: http://www.epravda.com.ua/news... [Dostęp: 3.03.2014].
 
22.
Stworennia strategicznych rezerwiw nafty ta naftoproduktiw w Ukraini:stan, problemy, poszuk szliahiw na osnowi miżnarodnogo doswidu, Nacionalna bezpeka i oborona, Nr 4 (88) 2007, 17 s.
 
23.
Ministerstwo... 2014 – Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy, Informacji statystyczna, styczeń–grudzień 2013 r. (faktyczna).
 
24.
Myhajliuk, O. 2009. Problemy naftopererobky ta naftoperewalky na piwdni Ukrainy, w: Energetyczna bezpeka Ukrainy, red. Wołowycza O, Natsionalnyj Instytut strategicznych doslidżeń, Regionalnyj filial w Odesi, Feniks, Odesa, 112 s.
 
25.
Naftopererobna... 2006 – Naftopererobna promyslowist’ Ukrainy: stan, problemy i szlachy rozwytku, Nacionalna bezpeka i oborona, Nr 3 2006, s. 15–20.
 
26.
Putin... 2012 – Putin zapustil BTS–2, [Online] Dostępne w: http://bts2.ru/news/data/ic_2/... [Dostęp: 23.03.2012].
 
27.
Relief... 2014 – Relief, tektoniczna, geoligiczna budowa, mineralni resursy, [Online] Dostępne w: http://zno.academia.in.ua/mod/... [Dostęp: 12.05.2012].
 
28.
„Rosnieft” zupyniaje Lysyczańskyj NPZ i chocze wid Kyjewa „kompensaciju”, Dzerkalo tyżnia, 29.09.2014, 3 s.
 
29.
Sapronow, J. i Kostenko, D. 2012. Analiz rynku nafty w Ukraini. Problemy ekonomiky nr 4 2014, s. 56–67.
 
30.
Sierow, D. 2009. Perspektywy otrymannia Ukrainoju arabs’koji nafty w ramkach dywersyfikacji dżerel energonosijiw, w: Energetyczna bezpeka Ukrainy, red. Wołowycza O, Natsionalnyj Instytut strategicznych doslidżeń, Regionalnyj filial w Odesi, Feniks, Odesa, str. 313.
 
31.
Stworennia, 2007 – Stworennia strategicznych rezerwiw nafty ta naftoproduktiw w Ukraini: stan, problemy, poszuk szliachiw na osnowi miżnarodnogo doswidu (Analityczna dopowid’), Nacionalna bezpeka i oborona, №4 (88), 2007, s. 19–20.
 
32.
Szebelyńskyj... 2014 – Szebelyńskyj GPZ ostanawliwajut dla riemonta, [Online] Dostępne w: http://economics.unian.net/ene... [Dostęp: 13.03.2014].
 
33.
Szewczenko, W. 2011. Tankerni ambicji Ukrainy, [Online] Dostępne w: http://www.day.kiev.ua/uk/arti... [Dostęp: 18.01.2014].
 
34.
Szewczenko, W. 2009. Szczodo pidgotowky kompleksnoji programy oswojennia wuglewodnewogo potencialu ukraińskoji czastyny kontynentalnogo szelfu Czornogo i Azowskogo moriw. [W:] Energetyczna bezpeka Ukrainy, red. Wołowycza O, Natsionalnyj Instytut strategicznych doslidżeń, Regionalnyj filial w Odesi, Feniks, Odesa, 215 s.
 
35.
Voytyuk, O. 2012. Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, str. 209.
 
36.
Waskiw, O. i Mychalewycz, L. 2002. Z istorii naftowogo Boryslawa. Borysław, 31 s.
 
37.
Zawałkiewicz, Z. 2012. Borysław naftowy, [Online] Dostępne w: http://www.kuriergalicyjski.co... [Dostęp: 30.12.2012].
 
38.
Zanurennia, 07.02.2014 – Zanurennia w newidomist’, Zerkalo tyżnia.
 
ISSN:1429-6675