Possibilities of production increases from Polish oil fields through the application of advanced technologies
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(4):19-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The development of the domestic oil industry, faced with the declining number of new conventional discoveries, should focus on two possible paths: increasing production from currently operated fields through the use of advanced methods of extraction or the start of production from unconventional reservoirs. Both of these ways require substantial capital expenditures, and their profitability heavily depends on macroeconomic conditions, especially the price of crude oil and natural gas. This paper analyses the possibility of the application of advanced recovery methods which are applicable to Polish oil reservoirs. It also shows the applicability of selected methods for the extraction of unconventional oil. The results show that under Polish conditions, when it comes to conventional reservoirs, the widest prospects can be found for gas injection in mixing conditions, among them especially CO2 injection. In the case of unconventional reservoirs, the preferred solution may be the application of directional drilling combined with multi-stage hydraulic fracturing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej w Polsce z zastosowaniem zaawansowanych technologii
niekonwencjonalne złoża ropy naftowej, metody EOR, szczelinowanie hydrauliczne
Przyszłe działania krajowego przemysłu naftowego, w obliczu malejącej ilości nowych, konwencjonalnych odkryć, powinny koncentrować się na dwóch możliwych ścieżkach rozwoju: zwiększeniu produkcji z dotychczas eksploatowanych złóż dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod wydobycia oraz rozpoczęciu eksploatacji ze złóż niekonwencjonalnych. Oba te kierunki rozwoju wymagają znacznych nakładów finansowych, a opłacalność realizowanych w ich ramach projektów inwestycyjnych uzależniona jest od warunków makroekonomicznych, w tym szczególnie cen ropy i gazu ziemnego. W niniejszej pracy przedstawiono analizę możliwości aplikacji zaawansowanych metod udostępnienia i wydobycia z polskich złóż ropy naftowej. Zaprezentowano również możliwości zastosowania wybranych metod wydobycia z niekonwencjonalnego złoża ropy. Wyniki analizy pokazują, iż w warunkach polskich najszersze zastosowanie, jeśli chodzi o metody zaawansowane, znaleźć może zatłaczanie gazów w warunkach mieszania, a wśród nich zatłaczanie CO2. Dla złóż niekonwencjonalnych korzystnym rozwiązaniem może być zastosowanie wierceń kierunkowych połączonych z wieloetapowym szczelinowaniem hydraulicznym.
 
REFERENCES (14)
1.
Beckwith, R. 2013. SPE Liquids-Rich Basins Conference: New Technology for Old Plays, JPT, Nov 2013.
 
2.
Di Pietro, P. 2014. Next Generation CO2 Enhanced Oil Recovery, NETL Carbon Dioxide Utilization Congress, San Diego, California.
 
3.
Economides, M.J. 2000. Reservoir Stimulation 3rd Edition.
 
4.
Kosowski i in. 2010 – Kosowski, P., Rychlicki, S., Stopa, J. i Wojnarowski, P. 2010. Wtórne i trzecie metody wydobycia ropy naftowej (EOR). Możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich pod red. Stanisława Rychlickiego, Wydawnictwa AGH, Kraków, ISBN 978-83-7464-294-1, s. 71–116.
 
5.
Kuuskraa, V. 2012. QC updates carbon dioxide projects in OGJ’s enhanced oil recovery survey. Oil and Gas Journal v. 110, issue 7, July 2, 10 s.
 
6.
Manrique i in. 2010 – Manrique, E., Thomas, C., Ravikiran, R., Izadi, M., Lantz, M., Romero, J. i Alvarado, V. 2010. EOR: Current Status and Opportunities. SPE paper 130113.
 
7.
Manrique i in. 2007 – Manrique, E.J., Muci, V.E. i Gurfinkel, M.E. 2007. EOR Field Experiences in Carbonate Reservoirs in the United States. SPE Reservoir Evaluation & Engineering, December, s. 667–686.
 
8.
Moritis, G. 2001. New companies, infrastructure, projects reshape landscape for CO2 EOR in the US. Oil & Gas Journal, Special Report.
 
9.
PIG, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, stan na 31.12.2014.
 
10.
Stopa i in. 2011 – Stopa, J., Wojnarowski, P., Kosowski, P. i Pyrzak, P. 2011. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne sekwestracji CO2 w złożu ropy naftowej. Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas; ISSN 1507-0042, t. 28 z. 3, s. 533–541.
 
11.
Stopa, J. i Rychlicki, S. 2015. Nowe możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej w Polsce. X Polski Kongres Naftowców i Gazowników, Bóbrka.
 
12.
Valkó, P. i Economides, M.J. 1995. Hydraulic Fracture Mechanics.
 
13.
Verma, M.K. 2015. Fundamentals of Carbon Dioxide-Enhanced Oil Recovery (CO2-EOR) – A Supporting Document of the Assessment Methodology for Hydrocarbon Recovery Using CO2-EOR Associated with Carbon Sequestration, U.S. Geological Survey Report.
 
14.
Wojnarowski, P. 2012. Potential for increasing oil recovery from Polish oil-fields by applying EOR methods – Analiza możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej z polskich złóż w oparciu metody EOR. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 28, z. 4, s. 47–58.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top