Current situation and forecasts for international steam coal markets
U. Lorenz 1  
 
More details
Hide details
1
Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2015;18(4):5–18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 2014, the international steam coal markets ended with prices at around 63–66 USD/ton. It was the fourth consecutive year of declining coal prices in the world and, within 12 months, prices on core markets declined on average by 22. The downward trend continuing in the first half of 2015 brought a further reduction in prices – down to approx. 60 USD/ton at the end of June, with periodically occuring drops to 55 USD/ton or even lower. The latest forecasts of coal markets’ experts and bank analysts do not foresee more significant increases in coal prices in the world in the next few years, although from next year onwards the price situation should slowly improve. What no one expects now is that coal prices will to return to the level of 90–100 USD/ton, observed only 4–5 years ago. Much will depend on the pace of balancing the supply and demand in the global coal market, with special attention to be put on the demand in China and India. However, perhaps more importantly, it will be affected by changing the fuel mix in the world, with more widespread efforts to increase the share of renewable energy sources at the expense of fossil fuels.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sytuacja bieżąca i prognozy dla międzynarodowych rynków węgla energetycznego
energia, paliwa, ceny, węgiel energetyczny, prognozy
Rok 2014 na międzynarodowych rynkach węgla energetycznego zakończył się cenami na poziomie około 63–66 USD/tonę. Był to czwarty z kolei spadkowy rok dla cen węgla na świecie, a w ciągu 12 miesięcy ceny na podstawowych rynkach zmniejszyły się przeciętnie o 22%. Tendencja spadkowa utrzymała się także w pierwszej połowie 2015 roku i przyniosła dalsze obniżki cen – do ok. 60 USD/tonę na koniec czerwca, przy występujących okresowo spadkach do 55 USD/ tonę lub nawet mniej. Najnowsze prognozy ekspertów rynków węglowych oraz analityków bankowych nie przewidują znaczniejszych wzrostów cen węgla energetycznego na świecie w kilku następnych latach, aczkolwiek od przyszłego roku sytuacja cenowa powinna się powoli poprawiać. Nikt jednak nie prognozuje obecnie, aby ceny węgla miały powrócić do poziomu 90–100 USD/tonę, obserwowanego jeszcze 4–5 lat temu. Wiele zależeć będzie od tempa równoważenia podaży i popytu na rynkach węgla, w tym – od zapotrzebowania w Chinach i Indiach. Prawdopodobnie jednak ważniejszy wpływ będzie mieć zmiana miksu paliwowego na świecie, przy coraz powszechniejszym dążeniu do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii kosztem paliw kopalnych.
 
REFERENCES (14)
1.
Bank Światowy – Commodity Prices and Price Forecast [Online] Dostępne w: www.worldbank.org [Dostęp: 25.08.2015].
 
2.
Bank Światowy – Global Commodity Markets [Online] Dostępne w: www.worldbank.org [Dostęp: 25.08.2015].
 
3.
BP 2015 – BP Statistical Review of World Energy June 2015, 64th edition [Online] Dostępne w: www.bp.com/statisticalreview [Dostęp: 25.08.2015].
 
4.
BREE: Resources and energy quarterly. September quarter 2014 [Online] Dostępne w: www.industry.gov.au [Dostęp: 25.08.2015].
 
5.
Coal Information 2015 – with 2014 data. Wyd. IEA 2015, 674 s.
 
6.
Dale, S. 2015. Energy in 2014: After a calm comes the storm [Online] Dostępne w: www.bp.com/statisticalreview [Dostęp: 25.08.2015].
 
7.
DIS: Resources and energy quarterly. March quarter, and June quarter 2015 [Online] Dostępne w: www.industry.gov.au [Dostęp: 25.08.2015].
 
8.
Energy and Climate Change. Word Energy Outlook Special Report. Streszczenie – Polish translation, 6 s. Wyd. IEA 2015 [Online] Dostępne w: http://www.worldenergyoutlook.... [Dostęp: 25.08.2015].
 
9.
IMF – Commodity Price Forecast: Medium Term Commodity Price Baseline, Jun-2014, Jul-2015 [Online] Dostępne w: http://www.imf.org/external/np... [Dostęp: 25.08.2015].
 
10.
Lorenz, U. 2014. Węgiel energetyczny na świecie – prognozy. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 7–20.
 
11.
MEC (Metal Expert Consulting) – Global steam coal price forecast, July 2015, August 2015 [Online] Dostępne w: http://metalexpertresearch.com... [Dostęp: 25.08.2015].
 
12.
Platts – CTI – Coal Trader International. Wyd. Platts – McGraw Hill Financial, England.
 
13.
Prognoz Socjalno-Ekonomiczeskogo Razwitija Rossisjkoj Fiedieracji na 2015 God. Ministierstwo Ekonomiczeskogo Razwitija Rossisjkoj Fiedieracji. Moskwa Janwar, 2015 [Online] Dostępne w: http://economy.gov.ru/ [Dostęp: 25.08.2015].
 
14.
U.S.-China Joint Announcement on Climate Change. Beijing, China, 12 November 2014 [Online] Dostępne w: https://www.whitehouse.gov/the... [Dostęp: 25.08.2015].
 
ISSN:1429-6675