Analysis of currently used system of steam coal pricing on the example of Piast Coal Mine and a proposal for coal valuation basing on its 'value in use'
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):197–212
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents a synthetic analysis of coal valuation according to linear relationships between coal price and its quality parameters in currently used (in Poland) coal pricing formula. The impact of using this pricing system on the situation of single mine on the coal market is emphasized. Authors propose a new formula of coal valuation, which takes into consideration the so-called 'value in use' of the commodity. Comparative analysis of currently used system and a new proposal has been made on the example of the mines of Coal Company SA.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza aktualnie stosowanego systemu wyceny węgla energetycznego na przykładzie KWK Piast. Propozycja wyceny węgla w oparciu o jego wartość użytkową
wartość użytkowa, węgiel kamienny energetyczny, formuła wyceny węgla, cennik
W artykule przedstawiono krótką analizę wyceny węgla według cennika liniowego uwypuklając jej wpływ na sytuację pojedynczej kopalni na rynku węglowym. Autorzy zaproponowali nową formułę wyceny węgla uwzględniającą jego wartość użytkową jako towaru. Przeprowadzono analizę porównawczą aktualnie stosowanej wyceny węgla z proponowaną na przykładzie kopalń Kompanii Węglowej S.A.
ISSN:1429-6675