Biomass utilization for energy power production in fuel cells
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(2):83–97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Potentially, biomass holds the largest share in the renewable energy market in Poland. Gasification and fermentation of biomass can produce a valuable gas fuel, which can be further employed for generation of electric power in fuel cells. This way, the electricity can be produced efficiently and without pollution of environment. The technologies of biomass gasification as well as principles of operation of fuel cells, their types and state-of-the-art status were presented and discussed in the paper. Production of electricity in the fuel cells fed with the gaseous fuel obtained by the gasification of biomass is today financially unprofitable. However, one may anticipate that in the near future, the economical conditions will be more favourable for this technology of electric power production: prices of fuel cells generators will decrease due to their massive production whereas costs of fossil fuels will increase.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej w ogniwach paliwowych
biomasa, zgazowanie, ogniwa paliwowe
W Polsce udział biomasy w rynku źródeł energii odnawialnej jest potencjalnie największy. Na drodze zgazowania oraz w procesach fermentacyjnych biomasy uzyskuje się cenne paliwo gazowe, które może być zastosowane do wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych. Tą drogą energia elektryczna może być uzyskiwania efektywnie i bez skażenia środowiska naturalnego.W artykule przedstawiono i przeanalizowano technologie zgazowania biomasy oraz zasadę działania, rodzaje i stan rozwoju ogniw paliwowych. Dzisiaj, wytwarzanie energii elektrycznej w ogniwach paliwowych zasilanych gazem pozyskanym z biomasy nie jest finansowo uzasadnione. Można przewidzieć, że w przyszłości uwarunkowania ekonomiczne dla tej technologii wytwarzania elektryczności będą dużo korzystniejsze: cena generatorów z ogniwami paliwowymi znacznie spadnie na skutek ich masowej produkcji, wzrosną również koszty pozyskiwania kopalnych surowców energetycznych.
ISSN:1429-6675