Gas trade tendency in the world and Europe - actual and future
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):249–263
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Will gas supply increase inline with gas demand, regionally and globally? Or could parts of the world experience supply shortfalls, pushing up prices or prompting governments to take steps to force demand into line with available supply? Or could productive potential grow faster than demand, with gas bubbles, price declines and investment downturns paving the way for future gas supply shortages as results? In the paper are presented actual and future tendency in gas trade in the different region in the world. The authors indicate at the differences between the producers and the consumers of gas, which are connected with infrastructure of gas systems. They give also information about world gas reserves, natural gas production by region and regional gas supply potential by 2030.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Handel gazem ziemnym w świecie i Europie - stan aktualny i prognozy
handel gazem ziemnym, zasoby gazu, prognoza wydobycie gazu, prognoza dostaw gazu
W artykule przedstawiono aktualną i przyszłą sytuację w handlu gazem ziemnym w różnych regionach świata. Autorzy wskazują na różnice pomiędzy producentami i konsumentami gazu, które są związane z infrastrukturą systemów gazowniczych. Przedstawiają oni także prognozy w zakresie zarówno dostaw jak i przyszłego wydobycia, w rozbiciu na regiony, w okresie do roku 2030.
 
REFERENCES (7)
1.
23rd World Gas Conference. Report of IGU PGC B, Amsterdam 2006.
 
2.
22nd World Gas Conference. Report of IGU Working Committee 9–Gas Prospects Strategies and Economics. Tokyo, Japan 2003. 262.
 
3.
BP Amoco Statistical Review 2003.
 
4.
Fundamentals of the Oil and Gas Industry, 2005. Petroleum Economist.
 
5.
SIEMEK J., TAJDUOE A., 2006—Węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa w świecie i w Polsce—stan aktualny i przyszłość. Bezpieczeństwo energetyczne kraju. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze.
 
6.
EVE S., SPRUNT E.S., 2006—Natural Gas—Image vs, Reality, Journal o Petroleum Technology, February.
 
7.
RYCHLICKI S., SIEMEK J., 2006—Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski. II Krajowy Kongres Naftowców i Gazowników, Bóbrka.
 
ISSN:1429-6675