Organization and trade on CO2 emission allowances market
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(2):85–95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is the organization rules of Poland's and Europe's CO2 emission allowances trade review. The main market forces influencing on CO2 emission allowances prices, market strenghts and weaknesses have been presented. The trade of CO2 emission allowances was discussed on Polish Power Exchange example.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Organizacja i handel uprawnieniami do emisji CO2
handel, giełda energii, emisja dwutlenku węgla, CO2
Niniejszy artykuł został poświęcony ogólnym zasadom organizacji oraz handlu uprawnieniami do emisjami dwutlenku węgla zarówno w Polsce jak i w Europie. W ramach artykułu przedstawiono między innymi główne czynniki wpływające na kształtowanie się cen emisji jak i zalety i wady wynikające z handlu emisjami CO2 za pośrednictwem giełdy. W przypadku handlu emisjami CO2 na rynku giełdowym w szczególności skoncentrowano się na Towarowej Giełdzie Energii.
 
REFERENCES (7)
1.
Błachowicz A., Gassan-Zade O., Kittell M., Grudzień 2002 - Przewodnik po polityce klimatycznej dla przedsiębiorstw cz. I. Broszura 1/3, Center of Clean Air Policy.
 
2.
Błachowicz A., Kolar St., Kittell M., Levina E., Williams E., : Lipiec 2003 - Przewodnik po handlu emisjami dla przedsiębiorstw. Cz.. Broszura 2/3, Center of Clean Air Policy.
 
3.
Kozak P. - Determinanty kształtowania się cen uprawnień do emisji CO2, Analizy Rynku, http://www.emisje-co2.pl/pdf/r....
 
4.
Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012, przyjęty w dniu 01.07.2008 r. Rozporządzenie Rady Ministrów.
 
5.
Maszkiewicz-Kobacka A. - Zbywalne pozwolenia na korzystanie ze środowiska, http://www.pse.com.pl/pdf/zbyw....
 
6.
Onichimowski G.: Uprawnienia do emisji CO2 w obrocie giełdowym. Szczegółowe Zasady Obrotu i Rozliczeń oraz oferta produktów. Towarowa Giełda Energii SA, Warszawa, Maj 2006.
 
7.
IP/08/80, Styczeń 2008 - Raport zobowiązań w zakresie zmian klimatycznych jako czynnik stymulujący wzrost gospodarczy w zatrudnienie. Bruksela.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675