Research on determination of coal washability in the separating effect of dry coal cleaning
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, oddział zamiejscowy w Katowicach „Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego”
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(4):117–126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Dry coal cleaning processes for the removal of refuse from all kinds of raw coal are operated by air tables for separation density up to 2.0 g/cm3. Compared to the classic method of coal cleaning, dry separation concerns mainly the removal of refuse (deshaling). The primary condition for applying this technology is the determination of coal’s washability. This study reviewed multiple washability factors. It was found that, for high separation density, these factors are not fully suitable. The Bird value was then modified, and based on this new method, examinations were made of the washabilities of three grain classes. The results showed suitability for the dry coal process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie podatności węgli kamiennych na proces rozdziału metodą suchej separacji
wzbogacanie węgla, sucha separacja, ocena trudności wzbogacania
Sucha separacja, prowadzona na powietrznych stołach koncentracyjnych, oddziela skałę płonną od ziarn węgla przy gęstości rozdziału powyżej 2,0 g/cm3. Proces odbywa się w strefie ziarn kamiennych. Różni się więc od klasycznego wzbogacania węgla. Podatność urobku na wzbogacanie określa się terminem trudności wzbogacania. Opracowano szereg wskaźników oceniających tę trudność/łatwość wzbogacania. W artykule przypomniano kilka z nich. Stwierdzono, że nie są one przydatne do oceny podatności na rozdział prowadzony przy wysokich gęstościach rozdziału. Zaproponowano pewną modyfikację wskaźnika Birda. Na podstawie tej modyfikacji przeprowadzono badania podatności dla trzech klas ziarnowych węgla kamiennego. Analizowane przypadki pokazały, że urobek węglowy kierowany do suchej separacji jest łatwo wzbogacalny.
 
REFERENCES (6)
1.
BLASCHKE, S. 1995. Technologia i technika przeróbki mechanicznej kopalin użytecznych. Katowice: Wyd. Górn.-Hutnicze, t. II, s. 20–39.
 
2.
BLASCHKE, W. 2009. Przeróbka węgla kamiennego – wzbogacanie grawitacyjne. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, s. 71–80.
 
3.
BLASCHKE, i in. 2014 – BLASCHKE, W., OKARMUS, P. i ZIOMBER, S. 2014. Skuteczność suchego odkamieniania węgla koksowego metodą separacji na powietrznych stołach koncentracyjnych. Monografia – Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Gliwice: Komeko. Wyd. KOMAG, s. 82.
 
4.
Czasopismo Techniczne 2013–2014. Artykuły przedrukowane z publikacji pracowników Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kraków: Wyd. KTT, z. 154–161, s. 3–47.
 
5.
PAWŁOWICZ i in. 1966 – PAWŁOWICZ, W.I., FOMIENKO, T.G. i POGARCEWA, E.M. 1966. Opriedielenije pokazatielej obogaszczenija uglej. Moskwa: Wyd. Niedra.
 
6.
STĘPIŃSKI, W. 1964. Wzbogacanie grawitacyjne. Warszawa: Wyd. PWN.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675