Selected problems utilization of geothermal energy in the world and in european countries
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2001;4(1):79–93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The recoverable geothermal energy has been estimated at about 3 × 109 PJ, which is about 104 times the present annual world consumption of primary energy. Geothermal energy, with its proven technology and abundant resources, can make a very significant contribution towards reducing the emission of greenhouse gases worldwide. The paper presents utilization of geothermal energy in the world. This utilization is divided into two categories: electricity production and so called direct application. The world direct-use energy pro- duction is about 38 TW×h/a, with installed capacity of 10000 MWt in nearly forty six countries in the world. The main uses are space heating (34%), bathing (14%), greenhouses (14%), heat pumps for heating and co- oling (13%), aquaculture (9%), industry (9%) and other - 7%. The electricity generated in these countries is about 44 TW×h a with installed power of 8240 MWe in 1998. Geothermal electricity generation is equally common in industrialized and developing countries, but the world distribution of direct utilization is diffe- rent, since with the exception of China, the direct utilization is a serious business mainly in the industrialized, and Central and Eastern European countries. The paper presents utilization of geothermal energy in some selected European countries, as Bulgaria, France, Iceland, Poland, Russia, Slovakia, Romania, Hungary and Italy. A quick survey of investment data from all the main geothermal countries in the world for the period 1973-1992 is also presented. The survey covers all geothermal research and development, and investments that allow the geothermal energy to be used. The survey indicates that total investments in geothermal during 1973-1992 to be about 22 mld USD. Of this, 7.6 mld USD were invested during 1973-1982 and 14.3 mld USD during 1983-1992, which indicates an increase in total investments in the second period of about 88%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane zagadnienia wykorzystania energii geotermalnej w świecie i w Europie
energia geotermalna, wykorzystanie energii geotermalnej
Możliwe do pozyskania światowe zasoby energii geotermalnej szacuje się na około 3 × 109 PJ, co jest równoważne 10 000-krotnemu zużyciu wszystkich nośników energii pierwotnej w ciągu roku we wszystkich krajach świata. Energia geotermalna, zaliczana do odnawialnych źródeł energii, może mieć znaczący udział w globalnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, które powstają przy spalaniu paliw kopalnych. W referacie przedstawiono wykorzystanie energii geotermalnej w różnych krajach świata. Wykorzystanie to zostało podzielone na dwie grupy: tzw. bezpośrednie wykorzystanie i produkcję energii elektrycznej w oparciu o geotermię. Bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej w świecie wynosi około 38 TW×h w ciągu roku przy zainstalowanej mocy cieplnej w wysokości około 10 000 MWt w około 46 krajach świata. Na ogrzewanie budynków wykorzystuje się około 34%, podgrzewanie wody w basenach kąpielowych stanowi około 14%, szklarnie - około 14%, pompy ciepła stosowane zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia - 13%, hodowla ryb i zwierząt - około 9%, w przemyśle do celów grzewczych i technologicznych - około 9% oraz inne cele - 7%. Produkcja energii elektrycznej wynosi około 44 TW×h/rok przy zainstalowanej mocy elektrycznej około 8240 MWe w 1998 roku. Energię elektryczną produkuje się w oparciu o geotermię zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Udział poszczególnych krajów w bezpośrednim wykorzystaniu energii geotermalnej jest różny i z wyjątkiem Chin, największe wykorzystanie tej energii ma miejsce w krajach rozwiniętych oraz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W artykule przedstawiono wykorzystanie energii geotermalnej w wybranych krajach europejskich, takich jak: Bułgaria, Francja, Islandia, Polska, Rosja, Słowacja, Rumunia, Węgry i Włochy. Przedstawiono także krótki przegląd wydatków na badania i inwestycje związane z wykorzystaniem energii geotermalnej w różnych krajach świata w latach 1973-1992. W całym okresie 1973-1992 wydano na badania i inwestycje około 22 mld USD, z czego 7,6 mld USD wydano w okresie 1973-1982, a 14,3 mld USD w okresie 1983-1992, co oznacza wzrost wydatków na inwestycje związane z wykorzystaniem energii geotermalnej w drugim okresie o 88%.
ISSN:1429-6675