ORIGINAL PAPER
Sustainable energy supply management in the mechanical-engineering industry
 
More details
Hide details
1
National Aviation University, Kyiv, Ukraine
 
2
Technical College of Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University Ternopil, Ukraine
 
3
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 
4
Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine
 
5
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
 
6
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
 
Submission date: 2022-09-13
 
 
Final revision date: 2022-11-09
 
 
Acceptance date: 2022-11-16
 
 
Publication date: 2022-12-19
 
 
Corresponding author
Michał Kopacz   

Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2022;25(4):39-54
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Increasing energy security in the face of rising energy demand and declining funding for fossil fuels has necessitated the diversification of energy supply and the shift to renewable energy. Sustainable management of energy supply is aimed at achieving a low-carbon intensity of production, especially in energy-intensive industries, including the mechanical-engineering industry. The article examines the possibility of shifting the current mechanical-engineering enterprise system and the technical, environmental and economic indicators of production to the new concept of the green economy, which will be an alternative to the further sustainable development of the industry. This article analyzes key approaches to energy conservation. An analytical model has been developed for calculating the energy risk of the mechanical-engineering enterprise and has built a context diagram of mechanical-engineering production, taking into account the environmental impact and the possibility of energy modernization, which allows the setting of strategic goals to ensure the sustainability of energy supply in the mechanical-engineering industry and develop the main principles of efficient enterprise activities in the context of increased risk. It has been proven that one of the criteria for increasing the profitability indicator is the adaptability of enterprises to external conditions and increasing alternative options for obtaining energy from our own autonomous sources.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zarządzanie dostawami energii w przemyśle maszynowym w aspekcie zrównoważonego rozwoju
zarządzanie dostawami energii, zasoby energetyczne, sektor inżynierii mechanicznej, zrównoważony rozwój
Coraz większe wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, następujące w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię i malejącego finansowania paliw kopalnych, doprowadziło do konieczności dywersyfikacji dostaw energii i przechodzenia na nowe – alternatywne źródła energii. Zarządzanie dostawami energii w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju ma na celu osiągnięcie niskiej emisyjności produkcji, zwłaszcza w branżach energochłonnych, w tym inżynierii mechanicznej – przemyśle maszynowym. W artykule przeanalizowano możliwość zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw z branży maszynowej w kierunku nowej koncepcji „zielonej gospodarki” oraz wpływ tych zmian na produkcję oraz powiązane z nią wskaźniki techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Może to stanowić alternatywę dla osiągania dalszego zrównoważonego rozwoju tej branży. W artykule przeanalizowano kluczowe podejścia do zarządzania źródłami energii. Opracowano model analityczny do obliczania ryzyka energetycznego przedsiębiorstwa z branży maszynowej oraz zbudowano diagram kontekstowy z uwzględnieniem wpływu na środowisko, jak i możliwości modernizacji energetycznej, dla określenia strategicznych celów i zapewnienia ciągłości dostaw energii, a także kluczowych zasad efektywnej energetycznie działalności w analizowanej branży, w świetle rosnącego ryzyka tych dostaw. Wykazano, że jednym z kryteriów poprawy wskaźników zyskowności staje się zdolność adaptacji przedsiębiorstw do warunków zewnętrznych oraz zwiększenie dostępu do alternatywnych źródeł energii, w szczególności własnych.
 
REFERENCES (20)
1.
Cader et al. 2021 – Cader, J., Olczak, P. and Koneczna, R. 2021. Regional dependencies of interest in the “My Electricity” photovoltaic subsidy program in Poland. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 24(2), pp. 97–116, DOI: 10.33223/epj/133473.
 
2.
David et al. 2020 – David, T.M., Silva Rocha Rizol, P.M., Guerreiro Machado, M.A. and Buccieri, G.P. 2020. Future research tendencies for solar energy management using a bibliometric analysis, 2000–2019. Heliyon 6(7), DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e04452.
 
3.
Davis-Sramek, B. 2021. Corporate “green gold”: State policy implications for wind and solar energy buyers. Business Horizons 64(3), pp. 347–360, DOI: 10.1016/j.bushor.2021.02.002.
 
4.
Dzikuć et al. 2022 – Dzikuć, M., Piwowar, A. and Dzikuć, M. 2022. The importance and potential of photovoltaics in the context of low-carbon development in Poland. Energy Storage and Saving 1(3), pp. 162–165, DOI: 10.1016/j.enss.2022.07.001.
 
5.
European Commission 2022. Eurostat. [Online] https://ec.europa.eu/eurostat [Accessed: 2022-10-25].
 
6.
Kaczmarzewski et al. 2019 – Kaczmarzewski, S., Olczak, P. and Halbina, A. 2019. Issues of photovoltaic installation size choice for a hard coal mine. E3S Web of Conferences 123, DOI: 10.1051/e3sconf/201912301014.
 
7.
Komorowska et al. 2022 – Komorowska, A., Olczak, P., Hanc, E. and Kamiński, J. 2022. An analysis of the competitiveness of hydrogen storage and Li-ion batteries based on price arbitrage in the day-ahead market. International Journal of Hydrogen Energy 47(66), pp. 28556–28572, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2022.06.160.
 
8.
Koval et al. 2019 – Koval, V., Sribna, Y., Mykolenko, O. and Vdovenko, N. 2019. Environmental Concept of Energy Security Solutions of Local Communities Based on Energy Logistics. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, 19(5.3), pp. 283–290, DOI: 10.5593/sgem2019/5.3/S21.036.
 
9.
Latysheva et al. 2020 – Latysheva, O., Rovenska, V., Smyrnova, I., Nitsenko, V., Balezentis, T. and Streimikiene, D. 2020. Management of the sustainable development of machine-building enterprises: A sustainable development space approach. Journal of Enterprise Information Management 34(1), pp. 328–342, doi: 10.1108/JEIM-12-2019-0419.
 
10.
Matuszewska, D. and Olczak, P. 2020. Evaluation of Using Gas Turbine to Increase Efficiency of the Organic Rankine Cycle (ORC). Energies 13(6), DOI: 10.3390/en13061499.
 
11.
Milčiuvienė et al. 2019 – Milčiuvienė, S., Kiršienė, J., Doheijo, E., Urbonas, R. and Milčius, D. 2019. The Role of Renewable Energy Prosumers in Implementing Energy Justice Theory. Sustainability 11(19), DOI: 10.3390/su11195286.
 
12.
Morea et al. 2021 – Morea, D., Fortunati, S. and Martiniello, L. 2021. Circular economy and corporate social responsibility: Towards an integrated strategic approach in the multinational cosmetics industry. Journal of Cleaner Production 315, DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.128232.
 
13.
Olczak, P. and Komorowska, A. 2021. An adjustable mounting rack or an additional PV panel? Cost and environmental analysis of a photovoltaic installation on a household: A case study in Poland. Sustainable Energy Technologies and Assessments 47, DOI: 10.1016/J.SETA.2021.101496.
 
14.
RGS Ukraine LLC 2022. [Online] https://rgs-ukraine.com.ua/ [Accessed: 2022-09-12].
 
15.
Sawicka-Chudy et al. 2018 – Sawicka-Chudy, P., Rybak-Wilusz, E., Sibiński, M., Pawelek, R., Cholewa, M. and Kaczor, M. 2018. Analysis of possibilities and demand for energy in a public building using a tracking photovoltaic installation. E3S Web of Conferences 49, DOI: 10.1051/e3sconf/20184900096.
 
16.
Song, J. and Moon, Y. 2020. Security Enhancement Against Insiders in Cyber-Manufacturing Systems. Procedia Manufacturing 48, pp. 864–872, DOI: 10.1016/J.PROMFG.2020.05.124.
 
17.
Shvets et al. 2013 – Shvets, V.Y., Rozdobudko, E.V. and Solomina, G.V. 2013. Aggregated methodology of multicriterion economic and ecological examination of the ecologically oriented investment projects. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 3, pp. 139–144.
 
18.
Statista 2021. Global Mechanical Engineering Revenue. [Online] https://www.statista.com/stati... [Accessed: 2022-11-05].
 
19.
Trachenko et al. 2021 – Trachenko, L., Lazorenko, L., Maslennikov, Y., Hrinchenko, Y., Arsawan, W. and Koval, V. 2021. Optimization modeling of business processes of engineering service enterprises in the national economy. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 4, pp. 165–171, doi: 10.33271/nvngu/2021-4/165.
 
20.
Zhu et al. 2021 – Zhu, L., Fang, W., Rahman, S.U. and Khan, A.I. 2021. How solar-based renewable energy contributes to CO2 emissions abatement? Sustainable environment policy implications for solar industry. Energy & Environment, DOI: 10.1177/0958305X211061886.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top