ORIGINAL PAPER
Crisis management in the energy sector in conditions of increasing epidemiological risks
 
More details
Hide details
1
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine
 
 
Submission date: 2022-02-17
 
 
Final revision date: 2022-05-09
 
 
Acceptance date: 2022-05-12
 
 
Publication date: 2022-06-30
 
 
Corresponding author
Iuliia Gernego   

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2022;25(2):25–44
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The main objective of this paper is (і) to determinate the energy sector as an important part of the resource economy in conditions of increasing epidemiological risks, and (іі) to present the potential of crisis management instruments to influence and strengthen the energy sector in Ukraine. This study uses expert assessments and monographic methods (for the assessment of crisis-management instruments) graphical methods Practical measures aimed at improving and reshaping the energy sector in Ukraine are defined by means of synthesis and economic analysis; statistical and interstate comparisons are used to analyze the Spanish experience of anti-crisis management measures in the post-COVID energy sector. The study of the world electricity distribution issue shows its direct connection with the energy production source, including renewable energy use, which increased under the impact of COVID-19. The analysis of developed crisis-management systems provides the basis to propose measures to improve and reshape the energy sector in Ukraine. Thus, the results section represents findings to strengthen the energy sector, supporting crisis-management-system development in Ukraine. The study is a part of a research cycle on energy-sector development, its management and financing. The proposed measures to improve and reshape the energy sector in Ukraine can be applied to specific energy-sector projects, the optimization of investments in the energy sector, as well as being used for the modeling of complex crisis-management systems of various spheres of the economy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zarządzanie kryzysowe w energetyce w warunkach narastających zagrożeń epidemiologicznych
zasoby energetyczne, ekonomika zasobów, zagrożenia epidemiologiczne, zarządzanie kryzysowe
Głównymi celami artykułu jest (і) określenie sektora energetycznego jako ważnej części gospodarki surowcowej w warunkach narastającego ryzyka epidemiologicznego oraz (іі) przedstawienie potencjału instrumentów zarządzania kryzysowego w zakresie oddziaływania i wzmacniania sektora energetycznego w Ukrainie. W opracowaniu wykorzystano oceny eksperckie i metody monograficzne (do oceny instrumentów zarządzania kryzysowego) metody graficzne. Praktyczne działania mające na celu poprawę i przekształcenie sektora energetycznego na Ukrainie określane są za pomocą syntezy i analizy ekonomicznej; porównania statystycznego i porównania z innymi krajami, gdzie wykorzystano analizy hiszpańskich doświadczeń w zakresie środków zarządzania kryzysowego w sektorze energetycznym po COVID. Badanie problematyki dystrybucji energii elektrycznej na świecie pokazuje jej bezpośrednie powiązanie ze źródłami wytwarzania energii, w tym z wykorzystaniem energii odnawialnej, które nasiliło się pod wpływem COVID-19. Analiza wypracowanych systemów zarządzania kryzysowego daje podstawę do zaproponowania działań na rzecz poprawy i przekształcenia sektora energetycznego w Ukrainie. W związku z tym w części dotyczącej wyników przedstawiono wnioski mające na celu wzmocnienie sektora energetycznego w Ukrainie poprzez wsparcie rozwoju systemu zarządzaniem kryzysowym. Studium jest częścią cyklu badawczego dotyczącego rozwoju sektora energetycznego, jego zarządzania i finansowania. Proponowane środki poprawy i przekształcenia sektora energetycznego w Ukrainie mogą być zastosowane do konkretnych projektów energetycznych, optymalizacji inwestycji w sektorze energetycznym, a także do modelowania złożonych systemów zarządzania kryzysowego w różnych sferach gospodarki.
 
REFERENCES (44)
1.
ASHURST 2020. Urgent measures in the energy sector in relation to the management and impact of COVID-19. ASHURST ENERGY SPAIN – COVID-19. [Online] https://www.ashurst.com/en/new... [Accessed: 2022-02-05].
 
2.
Baranovsky, O.A. 2018. Theoretical aspects of assessing the financial stability of the enterprise. Ekonomika i suspiljstvo 15, pp. 206–212.
 
3.
Belén, V. 2014. Finance and strategy. Bingley, UK: Emerald, pp. 321–334.
 
4.
BP Statistical Review of World Energy 2019, 68th edition. [Online] https://www.bp.com/content/dam... [Accessed: 2022-02-05].
 
5.
Buryj, S.A. 2006. Crisis management and management decisions – the problems of small businesses (Antykryzove upravlinnja ta upravlinsjki rishennja – problemy pidpryjemstv malogho biznesu). Khmelnytsky: Triada-M. (in Ukrainian).
 
6.
Chen et al. 2020 – Chen, C.F., de Rubens, G.Z., Xu, X. and Li, J. 2020. Coronavirus comes home? Energy use, home energy management, and the social-psychological factors of COVID-19. Energy Res Social Sci, 68, Article 101688, DOI: 10.1016/j.erss.2020.101688.
 
7.
Cucchiella et al. 2015 – Cucchiella, F., D’Adamo, I. and Gastaldi, M. 2015. Financial analysis for investment and policy decisions in the renewable energy sector. Clean Techn Environ Policy 17, pp. 887–904, DOI: 10.1007/s10098-014-0839-z.
 
8.
Doroshuk, H. 2021, Prospects and efficiency measurement of artificial intelligence in the management of enterprises in the energy sector in the era of Industry 4.0. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 24(4), pp. 61–76, DOI: 10.33223/epj/144083.
 
9.
EnerghoVsesvit 2021. Electricity production in Ukraine for the first half of 2021 (Vyrobnyctvo elektroenerghiji v Ukrajini za I pivrichchja 2021 roku), Kyiv. [Online] https://vse.energy/news/pek-ne... [Accessed: 2022-02-05].
 
10.
European Commission 2021. NextGenerationEU: European Commission endorses Spain’s €69.5 billion recovery and resilience plan. [Online] https://ec.europa.eu/commissio... [Accessed: 2022-05-01].
 
11.
European Green Deal 2020. [Online] https://ec.europa.eu/info/stra...- 2024/european-green-deal_en [Accessed: 2022-02-05].
 
12.
Gernego, I.O. and Liakhova, O.O. 2021, Financing the potential of alternative energy development in Ukraine. Efektyvna ekonomika 3, DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.3.
 
13.
Gernego et al. 2021 – Gernego, Iu., Petrenko, L., Dyba, M. and Onikienko, S. 2021. Regional Environmental Systems as a Driver of Innovative Economy in Ukraine. European Journal of Sustainable Development 10(2), pp. 33–43, DOI: 10.14207/ejsd.2021.v10n2p33.
 
14.
Global Economic Prospects 2020. Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis. [Online] https://www.worldbank.org/en/p... [Accessed: 2022-05-02].
 
15.
Green New Deal 2020. [Online] https://www.congress.gov/116/b... [Accessed: 2022-02-05].
 
16.
Hosseini, S.E. 2020. An outlook on the global development of renewable and sustainable energy at the time of Covid-19. Energy Research & Social Science 68, DOI: 10.1016/j.erss.2020.101633.
 
17.
Huang et al. 2020 – Huang, L., Liao, Q., Qiu, R., Liang, Y. and Long, Y. 2020. Prediction-based analysis on power consumption gap under long-term emergency: A case in China under COVID-19. Applied Energy 283, 14 p. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.116339.
 
18.
Jiang et al. 2021 – Jiang, P., Van, Y.F. and Klemeš, J.J. 2021. Impacts of COVID-19 on energy demand and consumption: Challenges, lessons and emerging opportunities. Applied Energy 285, DOI: 10.1016/j.apenergy.2021.116441.
 
19.
Khalatur et al. 2020 – Khalatur, S., Kriuchko, L. and Sirko, A. 2020. World experience adaptation of anti-crisis management of enterprises in the conditions of national economy’s transformation. Baltic Journal of Economic Studies 6(3), pp. 171–182, DOI: 10.30525/2256-0742/2020-6-3-171-182.
 
20.
Kostyrko, L.A. 2015. Formation of strategy of anti-crisis financial management of the enterprises in the conditions of uncertainty analytical maintenance of management. Chasopys ekonomichnykh reform 4, pp. 61–69.
 
21.
Kothari, R. 2017. Financial management: a contemporary approach. Los Angeles: SAGE, pp. 658–666.
 
22.
Koval et al. 2019 – Koval, V., Sribna, Y. and Gaska, K. 2019. Energy cooperation Ukraine-Poland to strengthen energy security. E3S Web Conference, 132, 01009, DOI: 10.1051/e3sconf/201913201009.
 
23.
Kuzmynchuk et al. 2021 – Kuzmynchuk, N., Kutsenko, T., Zyma, O., Terovanesova, O. and Bachkir, I. 2021. Paradigm towards ensuring of energy saving in the crisis management conditions in the aspect of sustainable environmental development. E3S Web Conf. 255, 01022, DOI: 10.1051/e3sconf/202125501022.
 
24.
Macerinskiene, I. and Survilaite, S. 2019. Company’s intellectual capital impact on market value of Baltic countries listed enterprises. Oeconomia Copernicana 10(2), pp. 309–339, DOI: 10.24136/oc.2019.016.
 
25.
Makhovka, V.M. 2015. Formation of anti-crisis management system of tourist enterprises (Formuvannja systemy antykryzovogho upravlinnja turystychnymy pidpryjemstvamy). (PhD Thesis), Poltava.
 
26.
Masharsky et al. 2018 – Masharsky, A., Azarenkova, G., Oryekhova, K. and Yavorsky, S. 2018. Anti-crisis financial management on energy enterprises as a precondition of innovative conversion of the energy industry: case of Ukraine. Marketing and Management of Innovations 3, pp. 345–354, DOI: 10.21272/mmi.2018.3-31.
 
27.
Meiste, R. and Jakstiene, S. 2015. Crisis Diagnosis in Anti-Crisis Management Process in a Company. Oeconomia Copernicana 6(4), pp. 49–58, DOI: 10. 12775/OeC.2015.028.
 
28.
Mocanu, N. 2018. Implementation of Anti-Crisis Management Technologies. International Journal of Innovation in the Digital Economy (IJIDE), IGI Global, 9(4), pp. 11–23, DOI: 10.4018/IJIDE.2018100102.
 
29.
NAN of Ukraine 2020. A comprehensive package of national anti-crisis measures to overcome the effects of the pandemic and create the conditions for sustainable socio-economic growth (Naukovo-doslidnyj centr industrialjnykh problem rozvytku NAN Ukrajiny Kompleksnyj paket zaghaljnoderzhavnykh antykryzovykh zakhodiv podolannja naslidkiv pandemiji ta stvorennja peredumov do stalogho socialjno-ekonomichnogho zrostannja), Kharkiv (in Ukrainian).
 
30.
NEC 2018. Assessment of the state and implementation of concepts for the development of “intelligent” power grids in world practice (Nacionaljna energhetychna kompanija Ukrenergho. Ocinka stanu ta realizaciji koncepcij rozvytku «intelektualjnykh» elektromerezh u svitovij praktyci). [Online] https://ua.energy/wp-content/u... [Accessed: 2021-12-10] (in Ukrainian).
 
31.
Omelchenko, V. 2022. Basic causes of the energy crisis in RAM 2021–2022 (Bazovi prychyny energhetychnoji kryzy v OZP 2021–2022 rr.). [Online] https://razumkov.org.ua/statti.... [Accessed: 2022-01-23] (in Ukrainian).
 
32.
Ruggiero et al. 2021 – Ruggiero, S., Busch, H., Hansen, T. and Isakovic, A. 2021. Context and agency in urban community energy initiatives: an analysis of six case studies from the Baltic Sea Region. Energy Policy 148, p. 111956, DOI: 10.1016/j.enpol.2020.111956.
 
33.
Sabishchenko et al. 2020 – Sabishchenko, O., Rębilas, R., Sczygiol, N. and Urbański, M. 2020. Ukraine Energy Sector Management Using Hybrid Renewable Energy Systems. Energies 13, 1776, DOI: 10.3390/en13071776.
 
34.
Sanchis et al. 2020 – Sanchis, R., Canetta, L. and Poler, R. 2020. A conceptual reference framework for enterprise resilience enhancement. Sustainability 12(4), 1464, DOI: 10.3390/su12041464.
 
35.
Shtanghret, A.M. 2016. Anti-crisis technologies in the management of economic security of the enterprise. Lviv: Ukr. akad. Drukarstva, 249 p.
 
36.
Smereka, S.B. 2016. Features of anti-crisis management in housing and communal services (Osoblyvosti antykryzovoho upravlinnya v zhytlovo-komunalʹnomu hospodarstvi). Aktualni problemy ekonomiky 1(91), pp. 92–97 (in Ukrainian).
 
37.
State statistical service of Ukraine 2019. Energy balance of Ukraine for 2019 (Energhetychnyj balans Ukrajiny za 2019 rik). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny, Kyiv: Informacijno-analitychne aghenstvo. [Online] http://www.ukrstat.gov.ua/expr... [Accessed: 2022-01-23] (in Ukrainian).
 
38.
Sytnyk, L.S. 2016. Anti-crisis marketing management. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 5(1), pp. 176–180.
 
39.
Tennent, J. 2018. Guide to financial management: understand and improve the bottom line. Previous edition: New York: PublicAffairs. pp. 307–315.
 
40.
Tereshchenko, O.O. and Pavlovsky, S.V. 2016. Improving the financial mechanism of anti-crisis management of the enterprise. Finansy Ukrainy 6, pp. 108–123.
 
41.
Walecka, A. 2021. The Role of Relational Capital in Anti-Crisis Measures Undertaken by Companies –Conclusions from a Case Study. Sustainability 13, 780, DOI: 10.3390/su13020780.
 
42.
Werth et al. 2020 – Werth, A., Gravino, P. and Prevedello, G. 2020. Impact analysis of COVID-19 responses on energy grid dynamics in Europe. Applied Energy vol. 281, Article 116045.
 
43.
World Energy Council 2021. World Energy Trilemma Index 2021 Report. [Online] https://www.worldenergy.org/as... [Accessed: 2022-01-23].
 
44.
Yu-Chung Tsao et al. 2021 – Yu-Chung Tsao, Vo-Van Thanh, Yi-Ying Chang and Hsi-Hsien Wei 2021. COVID-19: Government subsidy models for sustainable energy supply with disruption risks. Renewable and Sustainable Energy Reviews 150, Article 111425, DOI: 10.1016/j.rser.2021.111425.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675