Analysis of electricity production costs in the system power plants
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):229–240
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The demand of electricity in Poland increased regularly in the last years. The process of ageing of existing power stations is correlated with this trend. New investments in power system are unavoidable. Retrofit of the existing power plants and supplying of increased power demand will require the construction about 800-1000 MWe of new power annually. The analysis of the development strategies of power system is necessary, and its basis should be the forecast of electricity production costs including environmental impacts of electricity generation. Cost analysis of modern technologies is worked out and some results are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych
elektrownia, koszty, prognozowanie
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w kraju wzrasta w ostatnich latach systematycznie. Na ten trend nakłada się jednocześnie proces starzenia się istniejących bloków energetycznych. Konieczne są nowe inwestycje, również w postaci modernizacji typu retrofit. Odtworzenie mocy i zapewnienie pokrycia zapotrzebowania będzie wymagać wprowadzania corocznie do systemu około 800-1000 MW w ciągu najbliższych lat. Konieczna jest analiza strategii rozwojowych systemu wytwórczego, a jej podstawą jest analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem kosztów opłat za użytkowanie środowiska. W artykule zaprezentowano analizę kosztów dotyczącą przyszłościowych technologii możliwych do zastosowania w Polsce. Przedstawiono rezultaty własnych oszacowań.
 
REFERENCES (12)
1.
Agencja Rynku Energii S.A.. Statystyka elektroenergetyki polskiej. Warszawa, 1993-2006.
 
2.
BAKER M.P., MAYFIELD E.S., PARSONS J.E., 1998 - Alternative Models of Uncertain Commodity Prices. The Energy Journal, Vol. 19, No. l, p. 124-148.
 
3.
CIE Centrum Informatyki Energetyki, Nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej, Warszawa, grudzień 1995, ISBN 83-86415-24-X.
 
4.
Commission of the European Communities - An Energy Policy for Europe. Brussels, 10. l .2007, COM(2007).
 
5.
DlXIT A.K., PINDYCK. R.S., 1994 - Investment under Uncertainty, Princeton University Press.
 
6.
GOLEC T., RAKOWSKI J., ŚWIRSKI J., 2004 - Perspektywy postępu technicznego w wytwarzaniu energii elektrycznej przy wykorzystaniu węgla kamiennego, węgla brunatnego i gazu ziemnego z uwzględnieniem efektu środowiskowego, Elektroenergetyka nr l, str. 16-26.
 
7.
POPŁAWSKI T., 2006 - Rozmyty model prognozowania cen energii na Towarowej Giełdzie Energii. Przegląd Elektrotechniczny nr 9, s. 41-43.
 
8.
POPŁAWSKI T., 2006 - Zastosowanie wymiaru Hausdorffa do prognozy cen energii na Towarowej Giełdzie Energii, Przegląd Elektrotechniczny nr 9, s. 35-37.
 
9.
SOWIŃSKI J., 1999 - Application of Models of Futures Prices in Analysis of Power System Itwestments under Uncertainty. Proceedings of the 19th International Symposium on Forecasting ISF'99. Washington DC, June 27-30, 1999, session 3.4.
 
10.
SOWIŃSKI J., 2000 - Ryzyko rynkowe w analizie inwestycji w elektroenergetyce. Rynek Energii, nr 4 (29), s. 20-25.
 
11.
SOWIŃSKI J., 2001 - Critical price of sulphur dioxide emission allowances. Control and Cybernetics, vol. 30 No. 2, p. 191-201.
 
12.
WERON R., 2006 - Modelling and Forecasting Electricity Loads and Prices. A Statistical Approach, Wiley, Chichester.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675