Coal-nuclear symbiosis for production of liquid fuels
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):499–516
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The essence of the presented herewith idea of coal-nuclear symbiosis lies in several mutually coupled elements: In the first, H2 is obtained by electrolytic water splitting, together with O2 as a precious by-product. The energy necessary for this process is supplied from the nuclear reactor. The O2 can be used e.g. for oxy-combustion in the coal fired power plant, thus facilitating sequestration of CO2 while H2 is supplied to the liquid fuel factory. The present concept allows for achievement of a number of aims: if necessary, the electricity produced in the nuclear power plant can be supplied to the national grid to cover peak demand; liquid fuels are produced without emissions i.e. without carbon tax from home energy carriers – coals; all this heightening energy security of the country. Great resources, natural, technical and human of the coal sector of Poland can be best utilized. Summarizing: the coal-nuclear synergy is the optimum far-sighted concept of development of the Polish energy sector.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Symbioza węgla z energią jądrową dla produkcji paliw płynnych
węgiel, paliwa płynne, energia jądrowa, bezpieczeństwo energetyczne
Istotą niniejszej wizji symbiozy węgla z energią jądrową jest produkcja H2 z jej wykorzystaniem na drodze elektrolizy, dostarczająca O2 jako drugiego produktu. Wariant ten otwiera możliwość skutecznego wychwytu CO2 z elektrowni opalanych węglem, dzięki jego spalaniu w atmosferze O2/CO2 zamiast w powietrzu. Otrzymanych powyższym sposobem H2 wraz z węglem służą do produkcji syntetycznych paliw płynnych. Tą drogą można osiągnąć kilka celów: sprostać popytowi na energię elektryczną w szczycie kierując ją w razie potrzeby do sieci; pozyskiwać paliwa płynne z surowców krajowych, bez opłat za przekraczania odnośnych limitów emisji, jednoczśenie podnosząc bezpieczeństwo paliwowe i elektroenergetyczne kraju. W podsumowaniu: symbioza węgla z energią jądrową dla produkcji paliw płynnych umożliwiając wykorzystanie wielkiego potencjału naturalnego, technologicznego i ludzkiego sektora węglowego jest optymalną, długofalową koncepcją rozwoju energetyki polskiej.
 
REFERENCES (21)
1.
Key World Energy Statistics 2007, International Energy Agency.
 
2.
TACZANOWSKI S., 2005 – Perspektywy energetyki jądrowej., Prace Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU, 229–243.
 
3.
Annual Energy Review 2007, Energy Information Administration, DOE, 2008.
 
4.
TACZANOWSKI S., Opr. własne.
 
5.
Annual Report of the Lithuanian Electricity and Natural Gas Market to the European Commission, National Control Commission for Prices and Energy, Vilnius, 2005.
 
7.
TACZANOWSKI S., POHORECKI W., 2000 – Refleksje nad założeniami polityki energetycznej. Raport IAE-65/A, ss. 181–186.
 
12.
Qingyun Sun, CTL Development in China, Congressional Noontime Briefing, Washington, D.C.April, 2008.
 
14.
BOGART S.L. et al., 2006 – Production of Liquid Synthetic Fuels from Carbon, Water, and Nuclear Power... Proc. ICAPP 2006, Reno, NV, June 2006.
 
15.
UHRIG R.E., SCHULTZ K.R., BOGART S.L., 2007 – Implementing the “Hydrogen Economy” with Synfuels. The Bent of Tau Beta Pi, Summer 2007.
 
16.
The Economics of Nuclear Power, World Nuclear Association (July 2008).
 
17.
The New Economics of Nuclear Power, World Nuclear Association (Dec. 2005).
 
20.
http://www.adb.org, Costs and Input Requirements of Power Utilities, TA 6267-REG, Vol. III Study C:.
 
ISSN:1429-6675