ORIGINAL PAPER
The energy security of Finland after joining NATO
 
More details
Hide details
1
AGH University of Krakow, Faculty of Energy and Fuels, Poland
 
2
AGH University of Krakow, Poland
 
 
Submission date: 2023-09-09
 
 
Final revision date: 2023-11-15
 
 
Acceptance date: 2023-11-16
 
 
Publication date: 2024-03-27
 
 
Corresponding author
Tadeusz OIkuski   

Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Krakow, Al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2024;27(1):49-66
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the article is to present Finland’s energy situation after Russia’s aggression against Ukraine and the related fact of this country’s accession to NATO structures. This situation is taking place for the first time in history and the analysis of this phenomenon is an important element of energy policy planning for other countries. The article shows how decisions that affect the country’s energy security can be made quickly and effectively. Finland, due to its geographical location and historical circumstances, was closely economically linked with the Soviet Union and then with Russia. However, this situation changed dramatically after Russia’s invasion of Ukraine. This has resulted in a change in the thinking of politicians responsible for security, including energy security. Finland is gradually increasing the share of RES in its energy mix due to the lack of energy resources and also to achieve climate neutrality. Nuclear energy, one of the most important domestic sources of electricity production, is also being developed. In 2021, it accounted for 33% of the total generation of electricity, and Finland’s two nuclear power plants have a combined installed capacity of 4.39 GW. Domestic production and imports from “safe” sources are the basis of Finland’s energy security, especially after the suspension of electricity and gas supplies from Russia in May 2022. Currently, electricity is mainly imported from Sweden and gas is imported by pipeline from Estonia and via three small LNG terminals. According to the Finnish government’s plans, Finland is expected to become an electricity exporter by 2030 due to increasing nuclear and renewable electricity production. It is also planned to use heat pumps and waste heat in heating to a greater extent.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bezpieczeństwo energetyczne Finlandii po przystąpieniu do NATO
bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, NATO
Celem artykułu jest pokazanie sytuacji energetycznej Finlandii po agresji Rosji na Ukrainę oraz związanym z tym faktem wstąpieniem tego kraju do struktur NATO. Sytuacja taka ma miejsce po raz pierwszy w historii i analiza tego zjawiska jest ważnym elementem planowania polityki energetycznej dla innych państw. W artykule pokazano, jak można szybko i skutecznie podejmować decyzje mające wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Finlandia ze względu na swoje położenie geograficzne oraz uwarunkowania historyczne do niedawna była ściśle powiązana gospodarczo ze Związkiem Radzieckim, a następnie z Rosją. Sytuacja ta zmieniła się jednak diametralnie po napaści Rosji na Ukrainę. Spowodowało to zmianę myślenia polityków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne. Ze względu na brak zasobów surowców energetycznych oraz w celu dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej, Finlandia sukcesywnie zwiększa udział OZE w swoim miksie energetycznym. Rozwijana jest również energetyka jądrowa stanowiąca jedno z najważniejszych źródeł produkcji energii elektrycznej w tym kraju. W 2021 roku miała 33% udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej, a dwie fińskie elektrownie jądrowe mają łączną moc zainstalowaną wynoszącą 4,39 GW. Własna produkcja oraz import z bezpiecznych kierunków to podstawa bezpieczeństwa energetycznego Finlandii, zwłaszcza po wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej i gazu z Rosji w maju 2022 roku. Obecnie energia elektryczna importowana jest głównie ze Szwecji, a gaz gazociągiem z Estonii oraz przez trzy małe terminale LNG. Zgodnie z planami rządu fińskiego od 2030 roku Finlandia ma się stać eksporterem energii elektrycznej dzięki zwiększaniu produkcji energii elektrycznej z elektrowni jądrowych oraz ze źródeł odnawialnych. Planowane jest też wykorzystywanie w większym zakresie pomp ciepła oraz ciepła odpadowego w ogrzewnictwie.
 
REFERENCES (28)
1.
BP 2023. BP Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023.
 
2.
Carbon neutral Finland 2022. Carbon neutral Finland 2035 – national climate and energy strategy, Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment Energy 2022.
 
3.
Commission 2023. [Online] https://commission.europa.eu/e... 2023 [Accessed: 2023-11-15].
 
4.
Electricitymaps 2023. [Online] https://app.electricitymaps.co... [Accessed: 2023-06-26].
 
5.
Energiavirasto 2023a. [Online] https://energiavirasto.fi/maak... [Accessed: 2023-07-26].
 
6.
Energiavirasto 2023b. [Online] https://energiavirasto.fi/toim... [Accessed: 2023-07-26].
 
7.
Euractiv 2023. [Online] https://www.euractiv.com/secti... [Accessed: 2023-08-05].
 
8.
Euronews 2022. [Online] https://www.euronews.com/2022/... [Accessed: 2023-08-05].
 
9.
Fingrid 2022. [Online] https://www.fingrid.fi/globala... [Accessed: 2023-08-06].
 
10.
Fingrid 2023. [Online] https://www.fingrid.fi/en/grid...= [Accessed: 2023-08-11].
 
11.
Finland 2023. Finland 2023. Energy Policy Review 2023.
 
12.
Finland in figures 2023. Finland in Figures. [Online] https://stat.fi/tup/suoluk/suo... [Accessed: 2023-08-05].
 
13.
Fit 2022. [Online] https://www.consilium.europa.e... [Accessed: 2023-08-06].
 
14.
Fortum 2023. [Online] https://www.fortum.fi/media/20... [Accessed: 2023-07-26].
 
15.
KAASUN 2021 – KAASUN TOIMITUSVARMUUS VUONNA 2021. Energiavirasto. Energimyngingheten. 2.12.2021.
 
16.
Myllyvirta 2022 – Lauri Myllyvirta 2022 – EU ban on Russian oil: Why it matters and what’s next. [Online]https://energyandcleanair.org/... [Accessed: 2023-08-02].
 
17.
National Report 2022 – National Report on the state electricity and gas markets in Finland to the Agency for the Cooperation of Energy Regulators and to the European Commission Year 2021 Finland Ref: 1772/040800/2022 11.7.2022.
 
18.
Neste 2022 – Annual Report 2022. Change runs on renewable. Neste.
 
19.
OECD 2023. [Online] https://data.oecd.org/natincom... [Accessed: 2023-08-06].
 
20.
Population of 2023. [Online] https://www.populationof.net/p... [Accessed: 2023-07-30].
 
21.
Reuters 2023. [Online] https://www.reuters.com/busine... [Accessed: 2023-08-02].
 
22.
Stat.fi 2023. [Online] https://stat.fi/til/vtp/2021/v... [Accessed: 2023-07-30].
 
23.
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2022 – SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA, 423/2022, Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2022.
 
24.
Tuulivoimayhdistys 2023. [Online] https://tuulivoimayhdistys.fi/... [Accessed: 2023-08-11].
 
25.
TVO 2023a. [Online] https://www.tvo.fi/en/index/ne... [Accessed: 2023-07-26].
 
26.
TVO 2023b. [Online] https://www.tvo.fi/en/index/pr...; accessed on 6.08.2023.
 
27.
Wind power 2023 – Wind power on the first half of 2023 in Finland Finnish Wind Power Association; accessed on 30.6.2023. Suomen Tuulivoimayhdistys [Accessed: 2023-08-05].
 
28.
Worldatlas 2023. [Online] https://www.worldatlas.com/art... [Accessed: 2023-08-05].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top