Domestic consumption of electricity and forecasting of its demand
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):149–160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of a few, more important recently done forecasts of domestic electricity and power demand is done in the paper. Comparisons of different forecast shows that there are big differences between values from different forecast as well as big discrepancies between forecasted values and real values. It means that existing forecasts are not reliable enough. Some other approaches to forecasting of domestic electricity and power demand are proposed in the paper.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Krajowe zużycie energii elektrycznej a prognozy jej zapotrzebowania
energia elektryczna, krajowe zapotrzebowanie, krajowe zużycie, prognozowanie
W pracy dokonano analizy kilku ważniejszych prognoz krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, które zostały wykonane w ostatnich latach. Porównując rozpatrywane prognozy wykazano znaczne rozbieżności między prognozowanymi wielkościami jak również ich rozbieżności z wielkościami rzeczywistymi. Oznacza to małą przydatność wykonanych prognoz. Podano propozycję innego podejścia do prognozowania krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną.
ISSN:1429-6675