Factors influencing the costs of underground gas storage
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):299-310
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effective operation of liberalised gas markets is dependent on the construction of new gas storage. Using the Poland as a case study, the authors examine the factors influencing the economic efficiency of the UGS constructions and operations. In a liberalised gas market, a tight supply/demand position can lead to high storage values, whereas an oversupply can lead to storage being unused and of low commercial value. In the paper, approximate profitable prize for storage in a hypothetical UGS in depleted gas reservoir is evaluated and examined versus the storage capacity used.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czynniki wpływające na koszty podziemnego magazynowania gazu
podziemne magazynowanie gazu, efektywność ekonomiczna
W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z kosztami podziemnego magazynowania gazu. Przedstawiono wielkość jednostkowych nakładów inwestycyjnych, w zależności od rodzaju magazynu, a także strukturę kosztów eksploatacyjnych. Dla warunków polskich, na przykładzie hipotetycznego magazynu oszacowano wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych, kosztów stałych i zmiennych oraz ceny za magazynowanie na wartość zaktualizowaną netto (NPV). Zbadano również wpływ wykorzystania pojemności czynnej na opłacalność procesu podziemnego magazynowania gazu.
 
REFERENCES (6)
1.
BEHRENS W., HAWRANEK P.M., 1993 — Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. United Nations Industrial Development Organization, Warszawa.
 
2.
BRIGHAM E.F., GAPENSKI L.C., 2000 — Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa.
 
3.
Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Radu z dnia 26 czerwca 2003 r.
 
4.
IKOKU Chi U., 1984 — Natural Gas Reservoir Engineering. John Wiley & Sons, New York.
 
5.
Zasady finansowania realizacji podziemnych magazynów gazu oraz analiza stawek opłat za usługi magazynowania gazu w wybranych krajach europejskich. Agencja Rynku Energii S.A. Warszawa 2003.
 
6.
Fundamentals of the World Gas Industry. Petroleum Economists, London 2006.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top