Global Challenges - How to protect climate and to achieve energy safety?
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):87–95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper has been based on the following sources: analysis of challenges associated with a stabilization of atmospheric CO2 concentration, worked out by Chris Green and coauthors, IPCC Fourth Report Summary, published February 2007 Joint Science Academies' Statement on Sustainability, Energy Efficiency and Climate Protection, published May 2007. The most optimistic prognosis, from other variants worked out by IPCC, predicts CO2 concentration at 550-600 ppm level by the end of XXI century. It would bring about ~2? C temperature increase compared with 0,8 C increase so far. Rough estimates of the amount of carbon-free energy required to stabilize climate were provided. Major challenges to stabilizing CO2 concentration have to be faced. They are technological barriers and necessities of intensive investments in research and development of high amounts of sustainable energy production. Moreover, essential strong ties are inevitable between sustainable energy increase and economy GDP increase - still dependent on fossil fuels although within a limited range (as predicted in IPCC model). In order to lessen the amount of carbon-free energy for stabilizing climate, the following steps should gain priorities - increase of effectiveness of energy production and use as well as carbon capture & sequestration (CCS) coal technologies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Globalne wyzwanie - jak chronić klimat i osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne?
ochrona klimatu, emisja dwutlenku węgla, czynniki ekonomiczne, energia niskoemisyjna, energia odnawialna, ograniczenia rozwoju, priorytety
Niniejsza publikacja została oparta o trzy źródła: - analizę warunków umożliwiających stabilizację koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze autorstwa Chris Greena i in., - Streszczenie Czwartego Raportu IPCC opublikowanego w lutym 2007 r., - Wspólne Oświadczenie trzynastu Akademii Nauk opublikowane w maju 2007. Najbardziej optymistyczna prognoza, spośród opracowanych przez IPCC wariantów prognostycznych, przewiduje stabilizację stężenia CO2 z końcem XXI wieku, na poziomie około 550-600 ppm. Spowoduje to wzrost średniej globalnej temperatury o około 2? C, co stanowi wielce znaczący wzrost w porównaniu z dotychczasowym, wynoszącym 0,8 st.C. Zahamowanie emisji na poziomie, określonym we wspomnianej prognozie, wymaga spełnienia istotnych warunków. Do nich należy, nie tylko, bardzo intensywne inwestowanie w badania i rozwój produkcji energii z surowców odnawialnych, ale także, konieczność uzależnienia wzrostu PKB gospodarki korzystającej w dalszym ciągu - chociaż w ograniczonym zakresie - z surowców kopalnych, od wzrostu produkcji energii odnawialnej. Na drodze jej rozwoju istnieją trudne do pokonania bariery, także technologiczne. W celu zmniejszenia niezbędnej do stabilizacji ilości energii odnawialnej, za priorytetowe uznano działania na rzecz podniesienia sprawności produkcji i użytkowania energii oraz czyste technologie węglowe tzn. skojarzone z wydzielaniem i depozycją CO2 .
 
REFERENCES (7)
1.
IPCC Reprot: Climate Change 2007 – Summmary for Policymakers. February 2, 2007. http://www.ipcc.ch a następnie: download Summary for Po.icymakers.
 
2.
National Academy of Sciences: Joint Science Academies’ Statement on Growth and Responsibility: Sustainability, Energy Efficency and Climate Protection. May 16, 2007. http://nationalacademies.org/m....
 
3.
Green Chris, Baksi Soham, Dilmaghan Maryami, 2007 – Challenges to a Climate Stabilizing Energy Futures. Energy Policy vol. 35, pp. 616-626.
 
4.
World Resources Institute, http://earthtrendswri.org/.
 
5.
An Interdisciplinary MIT Study The Future of Nuclear Power. July 29, 2003 http://web.mit.edu/nuclearpowe....
 
6.
Robrerts S., 2006 – Nuclear Power and Climate Change – but is there enough Uranium to make a Difference? Energy & Enviromnent vol. 17, No 2, pp. 281-282.
 
ISSN:1429-6675