New energy technologies based on the solid primary energy carriers
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):25–39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the main development tendency of coal energy technologies has been presented.The major postulate of the evolution of them is CO2 reduction issue.Decarbonisation of the energy industry is becoming of greatest ecological and economical challenge for EU and Poland also.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowe technologie wykorzystania pierwotnych stałych nośników energii
czyste technologie energetyczne, zeroemisyjne technologie energetyczne, układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla
W artykule przedstawiono główne tendencje w rozwoju energetyki węglowej. Główną przesłanką ich ewolucji jest postulat ograniczenia emisji CO2. Dekarbonizacja energetyki jest obecnie najpoważniejszym wyzwaniem ekologicznym i gospodarczym dla UE i Polski.
 
REFERENCES (23)
1.
Bicki Z., 2005 – Energetyka Światowa w świetle obrad 19 Kongresu Energetycznego w Sydney. Komitet Problemów Energetyki PAN, Warszawa.
 
2.
Justin L., 2004 – Polska energetyka do roku 2030. Energetyka, wrzesień 2004.
 
3.
Commision of the European Communities. Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament. An Energy Policy for Europe. Brussels. COM (2007), 843.
 
4.
Beising R., 2007 – Climate Change and Power Industry. State of the Scientific Reasearch. VGB PowerTech 6/2007.
 
5.
Beising R., 2007 – Climate Change and Power Industry – A Literature Research, Update March 2007, VGB PowerTech (http://www.wgb.org/climate_cha...).
 
6.
IPCC 2007 (WGI) – Summary for Policymakers (SPM). The Physical Science Basis, February 2007.
 
7.
IPCC 2007 (WGII) – Summary for Policymakers (SPM), Climate Change Impacts, Adaptation und Vulnerability, April 2007.
 
8.
Nowak W., 2007 – Generowanie energii elektrycznej w technologii tlenowej. Materiały V Krajowej Konferencji: Technologie energetyczne nowej generacji, Bielsko-Biała, 24-25.05.2007.
 
9.
Socolow R., Segre E., 2003 – Capturing and Stroing Fossil – Fuel Karbon. November 24. www.princeton.edu.
 
10.
Jajm B., Bendick W., 2006 – Stand der Werkstoffentwicklungen fü neue Kraftwerke, VGB PowerTech 86/2006.
 
11.
Klebes J., 2007 – High-efficiency Coal – fired Power Plants Based on Proven Technology. VGB PowerTech 3/2007.
 
12.
Chmielniak T., Łukowicz H., 2007 – Wybór parametrów obiegu dla polskiego nadkrytycznego bloku węglowego. I Konf. nt.: Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne. Kraków, październik 2007.
 
13.
Knudsen J.N. i In., 2007 – First Year Operating Experience with a 1 t/h CO2 Absorption. Pilot Plant at Esbjerg Coal-fired Power Plant. VGB PowerTech 3/2007.
 
14.
Weinzierl K., 1990 – Neue Kraftwerkskonzepte für Steinfohle. Power Plant Engineering 2000 – Conservation of Resources and CO2 Control. VGB Conf., February 21/22. 1990, Essen.
 
15.
Nakata H. i in., 2004 – Advanced Pressurized Fluidized Bed Combustion (A-PFBC) Technology. Proc. of the XXI Annual Int. Pittsburg Coal Conf. Osaka, Japan. Sept. 13-17, 2004.
 
16.
Kang J., Hannemann F., 2006 – Market Divers and Challenges for Gasification – Based – Power Plants in Europe, Power – Gen Europe 2006, 28.05-01.06, Cologne.
 
17.
Jaeger H., 2006 – Refinery IGCC Pants are Exceeding 90% Capacity Factor after e Year. Gas Turbine World January-February.
 
18.
Mudd M.J., 2006 – Update on the FutureGen Projekt Pathway Towards Zero Emissions. Gasification Technology Annual Conf., October 2006, Washington D.C.
 
19.
Rao A.D. I in., 2004 – Coal_based Power Plant System Configurations for the 21 ST Century Proceed. of ASME Turbo EXPO 2004, GT 2004 – 53105.
 
20.
Chmielniak T., 2004 – Perspektywiczne technologie wykorzystania węgla w energetyce. System 9, 2004, 211-220.
 
21.
Klara J.M., 2006 – U.S.Federal IGCC R&D Coal’s Pathway to the Future. Gasification Technology Annual Conf., October 2006, Washington D.C5.
 
22.
Topper J. i in., 2007 - Clean Coal Technologies – International Activities. VGB PowerTech. 4, 2007.
 
23.
Comenichini R.M., Manusco L., Davisson J., 2006 – Electric Energy and Hydrogen Production from Low Rank Coal Power Plants with CO2 Capture. Power Technology. Special edition. Power – Gen Europe 2006, Wien 2006.
 
ISSN:1429-6675