Analysis of energy effectiveness of gas-steam power plants integrated with coal gasification
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):355–366
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the complex energy analysis of technological systems of gas-steam power plants integrated with coal gasification. The basis of the performed energy analysis are the elaborated mathematical models describing the behaviour of main elements of the gas-steam power plants integrated with coal gasification, such as: gas generator, gas cooler with the gas desulphurisation system, gas turbine block (compressor, combustion chamber, and gas turbine), heat recovery steam generator and steam turbine cycle. The mathematical models of particular elements of power plant were the basis for computer programs for multivariant numerical simulation of energy effectiveness of power plants. The influence of: coal gasification technology, gasifying medium, gas fuel desulphurisation technology and gas turbine parameters on the efficiency of electric energy generation were taken into account.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza efektywności energetycznej elektrowni gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla
zgazowanie węgla, elektrownia gazowo-parowa zintegrowana ze zgazowaniem węgla
W artykule jest przedstawiona kompleksowa analiza efektywności energetycznej elektrowni gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla. Podstawą wykonanej analizy są opracowane modele matematyczne podstawowych elementów elektrowni gazowo-parowej zintegrowanej ze zgazowaniem węgla, takich jak: generator gazu, chłodnica gazu z układem jego odsiarczania, bloku turbiny gazowej, kotła odzysknicowego oraz obiegu turbiny parowej. Jako wielkość charakteryzującą efektywność energetyczną elektrowni gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla wyznaczono sprawność wytwarzania energii elektrycznej, dla układów technologicznych z różnymi metodami zgazowania węgla, różnymi metodami odsiarczania gazu oraz różnymi parametrami turbin gazowych.
 
REFERENCES (11)
1.
ZAPOROWSK.1 B., 2006 - Analiza efektywności energetycznej wytwarzania paliwa w procesie zgazowania węgla. Polityka energetyczna t. 9, z. spec., s. 299-310.
 
2.
ZAPOROWSKI B., 2003-- Analysis of Energy Conversion Processes in Gas-Steam Power plants Integrated with Coal Gasification. Applied Energy, Vol. 74, Nos. 3-4, p. 297-304.
 
3.
VAN DIJK J.C., PFEIFFER M.J., HOPE T., 1989 - Integrated gasification combined cycle power generation using an advanced coal gasification process. 14th Congress of World Energy Conference, Montreal., Vol. 4, Paper 4.2.4.
 
4.
ZAPOROWSKI B., 1993 - Analysis of Parameters of Coal Gasification Process for Demand of Clean Coal Technology. Proceedings of the Second International Conference on Combustion Technologies for Clean Environment. Lisbon, Vol. I, 17.4.24-17.4.32.
 
5.
GONZALEZ M., MOTTER J.W., NlCKS P.E., 1994 - Pińon Pine Power Project - an Update. Proceedings of Third Annual Clean Coal Technology Conference, Chicago, pp. 015-031.
 
6.
COOK J.J., LEDNICKY L.A., 1994 - The Wabash River Coal Gasification Repowering Project an Irvestment in the Future. Proceedings of Third Annual Clean Coal Technology Conference, Chicago, pp. 032-045.
 
7.
PLESS D.E., 1994 - Tampa Electric Company Integrated Gasification Combined Cycle Project Current Status. Proceedings of Third Annual Clean Coal Technology Conference, Chicago, pp. 046-063.
 
8.
DURRFELD R., SCHELLBERG W., 1996 - Efficient Power Generation from Coal with IGCC Technology. Proceedings of The 6th International Energy Conference. Beijing, pp. 69-74.
 
9.
TROXCLAIR E J., STULTZ J., 1997 - Wabash River Coal Gasification Repowering Project-First Year Operation Experience. Proceedings of Fifth Annual Clean Coal Technology Conference, Tampa, pp. 301-317.
 
10.
HOWELS L., TATAR G.A., GONZALEZ M., MATHUR G.K., 1997 - Pinon Pine Power Project Nears Start-Up. Proceedings of Fifth Annual Clean Coal Technology Conference, Tampa, pp. 318-328.
 
11.
BAUMANN H.R., ULLRICH N., HAUPT G., ZIMMERMANN G., PRUSCHEK. R., OELJEKLAUS G., 1998 - Development of the Cost-Effective IGCC 98 Power Plant. Proceedings of Power Gen Europe'98, Milan.
 
ISSN:1429-6675