Clean Coal Technologies - the first step is coal preparation
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(2):7–13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Clean Coal Technologies is a program that consist of four directions. The first one is coal cleaning before its burning. The processes of coal cleaning arę carried on in coal preparation plants. The paper describes the processes of coal washing, standardization of coal quality parameters, selective grinding and mixtures production. The reasons of a Iow interest of coal users in buying clean coal arę explained. The attention is paid to the necessity of intensification of works in the first direction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Technologie Czystego Węgla rozpoczynają się od jego wzbogacania
technologie czystego węgla, wzbogacanie węgla, uśrednianie węgla, selektywne mielenie, mieszanki węglowo-wapienne
Program Technologii Czystego Węgla składa się z czterech kierunków. Pierwszym jest oczyszczanie węgla przed spalaniem. Procesy oczyszczania węgla prowadzi się w zakładach przeróbki węgla kamiennego. W artykule omówiono procesy wzbogacania węgla, uśredniania parametrów jakościowych, selektywnego mielenia, tworzenia mieszanek. Omówiono przyczyny małego zainteresowania użytkowników otrzymywaniem czystego węgla. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia prac w pierwszym kierunku.
 
REFERENCES (11)
1.
BLASCHKE W., 1991 - Technologie czystego węgla. Przygotowanie czystego węgla do spalania. Mat. Symp. "Kierunki modernizacji górnictwa". Zeszyt IV. Wyd. Centrum PPGSMiE PAN, Kraków.
 
2.
BLASCHKE W.,1992 - Technologie czystego węgla. Energetyka nr 2.
 
3.
BLASCHKE W., GAWLIK L., LORENZ U., MOKRZYCKI E., 2000 - Environment Protection in the Program of Polish Coal Mining Industry Reform. Sbornik referatu 10 Mezinarodni Konference Hornicka Ostrava nt. "Utlum, likvidace, historie a tradice uhelneho hornictvi", Ostrawa, Czechy.
 
4.
BLASCHKE W., GAWLIK L., NORAS L., 1996 - Coal Mining in Poland in the Aspect of Present and Envronmental Regulation. Proceedings of the Fourth International Conference on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production - SWEMP'96, Cagliari, Italy.
 
5.
BLASCHKE W., LORENZ U., GRUDZIŃSKI Z., 1995 - Przeróbka mechaniczna węgla a ekologia. Wiadomości Górnicze nr 5.
 
6.
BLASCHKE W., MOKRZYCKI E., BLASCHKE S.A., GRUDZIŃSKI Z., LORENZ U., 1993 - Clean Coal Technology in Poland - Problem of Pre-combustion Coal Benefication Proceedings. 5th International Energy Conference - Energex'93. Volume IV. Wyd. Korea Institute of Energy Research, Seoul, Korea.
 
7.
BLASCHKE W., NYCZ R., 2001 - Clean Coal Preparation Barriers in Poland. Proceedings International Workshop on Clean Coal Use - a Reliable Option for Sustainable energy. Vol. l. Wyd. GIG, Szczyrk.
 
8.
BLASCHKE W., NYCZ R., 2003 - Clean Coal Preparation Barriers in Poland. Proceedings 9th International Energy Conference - Energex 2002. Special Issue. Applied Energy, Vol. 74. Nos. 3-4, Elsevier.
 
9.
BLASCHKE W., NYCZ R., 2003 - Problemy produkcji czystych energetycznych węgli kamiennych. Zeszyty Naukowe Pol. Koszalińskiej, seria Inżynieria Środowiska, zeszyt 21, Koszalin.
 
10.
BLASCHKE W., NYCZ R., 2007 - Przeróbka mechaniczna pierwszym etapem technologii czystego węgla. Inżynieria Mineralna 1/19.
 
11.
HYCNAR J.J., BLASCHKE W., MOKRZYCKI E. i inni, 1995 - Technologie czystego węgla - odsiarczanie i demineralizacja za pomocą silnych zasad. Studia, Rozprawy, Monografie nr 40, Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675