New quality of the coal markets
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):443–452
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the last few years the development of coal combustion technology, pricing policies and new emission standards have influenced the quality of the coal market. This has placed new challenges against the mining industry. Recent changes in the Polish and international market have been presented in this report.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowa jakość rynków węgla kamiennego
rynki węgla, jakość, konkurencyjność węgla, ceny paliw
W referacie omówiono zmiany, jakie zachodzą w ostatnich latach na poszczególnych rynkach węgla kamiennego, to jest na rynku europejskim i polskim z uwzględnieniem sektorów: energetyki zawodowe, ciepłownictwa i sektora komunalno - bytowego. Zmiany te są związane przede wszystkim z polityką cenową, zobowiązaniami dotyczącymi ochrony środowiska w tym z Dyrektywami UE. Przekładają się one w większości wypadków na wymagania co do jakości użytkowanych węgli. Są również efektem zbliżającego się terminu wprowadzenia w życie zaostrzonych norm emisji substancji toksycznych do powietrza ze spalania paliw a ponadto stale rosnącymi cenami gazu ziemnego, oleju opałowego, ale również wysokimi cenami grubych i średnich sortymentów węgla opałowego. Zmiany te są ukierunkowywane na stosowanie wzbogaconych, wysokojakościowych paliw węglowych oraz na nową generację kotłów węglowych gwarantujących wysoką sprawność przetwarzania ciepła i spełnienie europejskich standardów emisji. Warto zaznaczyć, że sektory: ciepłowniczy i komunalno - bytowy zużywają łącznie około 20 mln ton na rok węgla energetycznego o wartości ponad 4,8 mld zł. Jest to niewiele mniej od wartości sprzedaży węgla do energetyki zawodowej pod produkcję energii elektrycznej.
 
REFERENCES (6)
1.
International Coal Report. Platts. Wydania 2002-2007 r.
 
2.
Coal Trader International. Platts. Wydania 2002-2007 r.
 
3.
Argus Coal Daily. Coal Market Prices. News anad Analysis. Styczeń%Czerwiec 2007 r.
 
4.
Statystyka Elektroenergetyki Polskiej. Agencja Rynku Energii SA. Wydania 2005 i 2006 r.
 
5.
Statystyka Ciepłownictwa Polskiego. Agencja Rynku Energii SA Wydania 2005 i 2006 r.
 
6.
KURCZABIŃSKI L. 2007 - Materiały niepublikowane. Katowicki Holding Węglowy SA.
 
ISSN:1429-6675