On a more perfect European Union
J. Malko 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(1):5–17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main goals of European Union, expressed in its political documents on energy policy are to establish a common energy system that is sustainable with respect to reducing greenhouse gas emissions and to improve the security of energy supplies to Europe. A pan-European energy infrastructure is seen as an essential enabler. The European Academies Science Advisory Council (EASAC) was established in 2001 by the national science academies of the EU member states to provide independent advice to EU policy makers on the science underpinning a key policy decisions. Article summarized the energy systems integration issues, addressed in studies undertaken by EASAC over the last years and draws some cross-cutting conclusions on the challenges associated with the analysis, designs and operation of integrated energy systems and how they may be met. A better understanding is needed of systems dynamics, transitions, integration and how the system as a whole works. Systems approaches must take into account the reception and integration of new technologies into society.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
O bardziej doskonałej Unii Europejskiej
systemy energetyczne, integracja, rozwój, cele
Podstawowymi celami Unii Europejskiej, wyra¿onymi w jej politycznych dokumentach strategicznych, jest stworzenie wspólnego systemu zarządzania energią o cechach zrównoważenia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększonego bezpieczeństwa dostaw energii dla Europy. Zasadniczą rolę do odegrania ma tu ogólnoeuropejska infrastruktura energetyczna. Ustanowiona w roku 2001 Rada Doradcza Europejskich Akademii Nauk (EASAC) zapewnia niezależne doradztwo decydentom w obszarze podejmowania kluczowych rozstrzygnięć politycznych. Artykuł podsumowuje problemy integracji systemów, sformułowane w raportach publikowanych przez EASAC w ostatnich latach i formułuje wnioski związane z wyzwaniami w obszarze analiz, projektowania i eksploatacji zintegrowanych systemów energetycznych oraz przyjmowania ścieżek realizacyjnych. Konieczne jest lepsze zrozumienie dynamiki działania, stanów przejściowych oraz tego, jak funkcjonuje system jako całość. Stosowane podejście systemowe musi uwzględnić społeczny odbiór integracji nowych technologii.
 
REFERENCES (6)
1.
Komunikat Komisji Europejskiej (…) – Europejska Polityka energetyczna KOM (2007)1, wersja ostateczna, Bruksela 10.01.2007.
 
2.
HOLMES, J. 2013. AMore Perfect Union. IEEE Power&EnergyMag. Vol. 11, Nr 5, Sept./Oct. 2013.
 
3.
EASAC: Transforming Europe’s electricity supply: An infrastructure strategy for a reliable, renewable and secure power system. EASAC Policy Rep. 11 Nov. 2011.
 
4.
European Commission: Strategic Energy Technology Plan, Brussels 2010.
 
5.
Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy… Brussels 2009.
 
6.
European Commission: Report from the Commission on indirect land use change (…) Brussels 22.12.2010.
 
ISSN:1429-6675