ORIGINAL PAPER
Peculiarities of assessing the possibilities of increasing the yield of biofuels from agricultural crops on the example of Ukraine
 
More details
Hide details
1
Vinnytsia National Agrarian University 3 Sonyachna Str, Vinnytsia, 21008, Ukraine
2
Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine
CORRESPONDING AUTHOR
Natalia Pryshliak   

Vinnytsia National Agrarian University 3 Sonyachna Str, Vinnytsia, 21008, 21008, Vinnytsia, Ukraine
Submission date: 2021-09-16
Final revision date: 2022-03-02
Acceptance date: 2022-03-05
Publication date: 2022-03-25
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2022;25(1):155–174
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The development of the modern economic system is becoming increasingly dependent on the sufficient provision of quality energy resources due to the intensification and transformation of the mechanization and automation of all industries. The growth of the energy needs of society is parallel to the awareness of the need to ensure the environmentally friendly development of society. There are a number of reasons for the search for new energy sources, including the limited reserves of traditional sources, dependence on oil-exporting countries, the greenhouse effect due to the entry of carbon dioxide into the atmosphere and air pollution by harmful gases. The biofuel sector offers the potential for both the development of national agriculture and for increasing its energy independence. Global trends in the rapid development of bioenergy in combination with the systemic crisis of the energy sector in Ukraine have necessitated a detailed study on the possibility of increasing the yield of biofuels from crops. The economic and mathematical modeling of the possibility of increasing the yield of bioethanol and vegetable oil from agricultural crops has been carried out. An economic optimization model has been formed, which made it possible to study an increase in the yield of bioethanol from sugar-containing and starch-containing crops and vegetable oil from oil crops from 1 ton per 1 hectare of area. Also, an assessment of the lost yield for the investigated crops has been carried out using the method of analysis of the functioning environment (Farrell’s method).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Specyfika oceny możliwości zwiększenia wydajności biopaliw z upraw rolnych na przykładzie Ukrainy
wydajność, modelowanie, biopaliwo, uprawy rolnicze
Rozwój nowoczesnego systemu gospodarczego staje się coraz bardziej uzależniony od zapewnienia wystarczających zasobów energetycznych wysokiej jakości w związku z intensyfikacją i transformacją mechanizacji i automatyzacji wszystkich gałęzi przemysłu. Wzrost potrzeb energetycznych społeczeństwa idzie w parze ze świadomością konieczności zapewnienia przyjaznego środowisku rozwoju. Powodów poszukiwania nowych źródeł energii jest wiele, m.in. ograniczone zasoby źródeł tradycyjnych, uzależnienie od krajów-eksporterów ropy naftowej, efekt cieplarniany spowodowany emisją dwutlenku węgla do atmosfery, a także zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi gazami. Sektor biopaliw oferuje potencjał zarówno dla rozwoju krajowego rolnictwa, jak i zwiększenia niezależności energetycznej kraju. Światowe trendy w szybkim rozwoju bioenergii w połączeniu z systemowym kryzysem sektora energetycznego w Ukrainie wymusiły konieczność szczegółowego zbadania możliwości zwiększenia wydajności biopaliw z upraw. Przeprowadzono modelowanie ekonomiczne i matematyczne, w którym zbadano możliwości zwiększenia wydajności bioetanolu i oleju roślinnego z upraw rolniczych. Powstał model optymalizacji ekonomicznej, który umożliwił zbadanie wzrostu uzysku bioetanolu z upraw cukrowych i skrobiowych oraz oleju roślinnego z roślin oleistych z 1 tony na 1 ha powierzchni.
 
REFERENCES (31)
1.
Achinas et al. 2019 – Achinas, S., Horjus, J., Achinas, V. and Euverink, G.J.W. 2019. A PESTLE analysis of biofuels energy industry in Europe. Sustainability 11(21), DOI: 10.3390/su11215981.
 
2.
Berezyuk et al. 2021 – Berezyuk, S., Pryshliak, N. and Zubar, I. 2021. Ecological and economic problems of fertilizers application in crop production. Bulgarian Journal of Agricultural Science 27(1), pp. 29–37.
 
3.
Blum et al. 2010 – Blum, Ya. B., Geletukha, G.G., Grigoryuk, I.P. et al. 2010. The latest technologies of bioenergy conversion. K: Agrarian Media Group. 326 p.
 
4.
Farell, M. J. 1957. The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society 120, pp. 253–281.
 
5.
Gebremariam, S.N. and Marchetti, J. M. 2018. Economics of biodiesel production. Energy Conversion and Management 168, pp. 74–84.
 
6.
Geletukha et al. 2020 – Geletukha, G.G., Oliynyk, E.M., Antonenko, V.O., Zubenko, V.I. and Radchenko, S.V. 2020. Agricultural residues for energy. What you should know about organizational and technical solutions. Position paper of UABIO. [Online] https://uabio.org/wp-content/u... Analityka_UABIO_-energetychne-vykorystannia_agrovidhodiv_en.pdf [Accessed: 2021-09-18].
 
7.
Hajjari et al. 2017 – Hajjari, M., Tabatabaei, M., Aghbashlo, M. and Ghanavati, H. 2017. A review on the prospects of sustainable biodiesel production: A global scenario with an emphasis on waste-oil biodiesel utilization. Renewable and Sustainable Energy Reviews 72, pp. 445–464, DOI: 10.1016/j.rser.2017.01.034.
 
8.
Jeswani et al. 2020 – Jeswani, H.K., Chilvers, A. and Azapagic, A. 2020. Environmental sustainability of biofuels: a review. Proceedings of the Royal Society A 476(2243), DOI: 10.1098/rspa.2020.0351.
 
9.
Kaletnik et al. 2020 – Kaletnik, G., Honcharuk, I. and Okhota, Y. 2020. The Waste-free production development for the energy autonomy formation of Ukrainian agricultural enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism 11(3), pp. 513–522, DOI: 10.14505//jemt.v11.3(43).02.
 
10.
Kaletnik et al. 2021 – Kaletnik, G., Pryshliak, N. and Palamarenko, Y. 2021. Diagnostics of the efficiency and assessment of the possibilities of bioethanol production at sugar beet industry enterprises and distilleries in Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 24(2), pp. 137–156, DOI: 10.33223/epj/135586.
 
11.
Knothe, G. and Razon, L.F. 2017. Biodiesel fuels. Progress in Energy and Combustion Science 58, pp. 36–59, DOI: 10.1016/j.pecs.2016.08.001.
 
12.
Niphadkar et al. 2018 – Niphadkar, S., Bagade, P. and Ahmed, S. 2018. Bioethanol production: insight into past, present and future perspectives. Biofuels 9(2), pp. 229–238, DOI: 10.1080/17597269.2017.1334338.
 
13.
OECD-FAO Agricultural Outlook 2020–2029. [Online] http://www.fao.org/3/ca8861en/... [Accessed: 2021-09-18].
 
14.
Perin, G. and Jones, P. R. 2019. Economic feasibility and long-term sustainability criteria on the path to enable a transition from fossil fuels to biofuels. Current Opinion in Biotechnology 57, pp. 175–182, DOI: 10.1016/j.copbio.2019.04.004.
 
15.
Pryshliak et al. 2021 – Pryshliak, N., Tokarchuk, D. and Shevchuk, H. 2021. The socio-economic and environmental importance of developing biofuels: The Ukrainian case on the international arena. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 24 (1), pp. 133–152, DOI: 10.33223/epj/131829.
 
16.
Rodionova et al. 2017 – Rodionova, M.V., Poudyal, R.S., Tiwari, I., Voloshin, R.A., Zharmukhamedov, S.K., Nam, H.G., ... and Allakhverdiev, S.I. 2017. Biofuel production: challenges and opportunities. International Journal of Hydrogen Energy 42(12), pp. 8450–8461, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.11.125.
 
17.
Sakhno, А.А. 2017. Motivation of economic activity of machine-building enterprises: monograph. Vinnitsa. LLC “Nilan-LTD”, 440 p.
 
18.
Samborska, O. 2020. Efficiency of social protection of the rural population in the united territorial community. European Journal of Sustainable Development 9(3), pp. 333–348, DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n3p333.
 
19.
Saravanan et al. 2020 – Saravanan, A.P., Pugazhendhi, A. and Mathimani, T. 2020. A comprehensive assessment of biofuel policies in the BRICS nations: Implementation, blending target and gaps. Fuel 272, DOI: 10.1016/j.fuel.2020.117635.
 
20.
Shevchenko, E.B. and Kurennaya, I.G. 2013. Economic feasibility of production and use of biodiesel in Ukraine. Business Inform 4, pp. 232–236.
 
21.
Sindhu et al. 2019 – Sindhu, R., Binod, P., Pandey, A., Ankaram, S., Duan, Y. and Awasthi, M.K. 2019. Biofuel production from biomass: toward sustainable development. [In:] Current developments in biotechnology and bioengineering. Elsevier, pp. 79–92.
 
22.
The official website ... 2021. The official website of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine 2021. [Online] https://saee.gov.ua/ [Accessed: 2021-12-11].
 
23.
The official website of the State Statistics Service of Ukraine 2020. [Online] http://www.ukrstat.gov.ua/ [Accessed: 2021-12-18].
 
24.
Tokarchuk et al. – Tokarchuk, D., Pryshliak, N., Shynkovych, A. and Mazur, K. 2021. Strategic Potential of Agricultural Waste as a Feedstock for Biofuels Production in Ukraine. Rural Sustainability Research 46, 341, 1–12, DOI: 10.2478/plua-2021-0012.
 
25.
Ukraine’s energy strategy until 2035 “Security, energy efficiency, competitiveness”. [Online]: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/... [Accessed: 2021-11-05].
 
26.
Vohra et al. 2014 – Vohra, M., Manwar, J., Manmode, R., Padgilwar, S. and Patil, S. 2014. Bioethanol production: Feedstock and current technologies. Journal of Environmental Chemical Engineering 2(1), pp. 573–584, DOI: 10.1016/j.jece.2013.10.013.
 
27.
Wang et al. 2015 – Wang, L., Agyemang, S.A., Amini, H. and Shahbazi, A. 2015. Mathematical modeling of production and biorefinery of energy crops. Renewable and Sustainable Energy Reviews 43, pp. 530–544.
 
28.
Wasiak, A. 2019. Modeling Energetic Efficiency of Biofuels Production. Springer, 86 p.
 
29.
World Energy Council. World Energy Trilemma Index 2020. [Online] https://www.worldenergy.org/as... [Accessed: 2021-11-10].
 
30.
Yearbook of Global Energy Statistics 2020. [Online] https://yearbook.enerdata.net/... [Accessed: 2021-11-10].
 
31.
Zabed et al. 2017 – Zabed, H., Sahu, J.N., Suely, A., Boyce, A.N. and Faruq, G. 2017. Bioethanol production from renewable sources: Current perspectives and technological progress. Renewable and Sustainable Energy Reviews 71, pp. 475–501, DOI: 10.1016/j.rser.2016.12.076.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675