ORIGINAL PAPER
Functioning efficiency of the electricity market of the western region of Ukraine
 
More details
Hide details
1
Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine
 
2
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute”, Ukraine
 
3
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
 
4
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 
5
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk Ukraine, Ukraine
 
 
Submission date: 2023-02-27
 
 
Final revision date: 2023-04-07
 
 
Acceptance date: 2023-04-12
 
 
Publication date: 2023-06-19
 
 
Corresponding author
Kostiantyn Pavlov   

Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2023;26(2):47–64
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Scientists are focusing on the introduction of various types of renewable energy sources and the liberalization of energy markets in the regions of the country. The problems of preventing the achievement of goals and various strategies to achieve maximum energy conservation and overcoming the current economic and environmental crisis in Ukraine also remain unresolved. We can observe the experience of the leading countries in the electricity sector, which proves that reforming the electricity sector in Ukraine is inevitable. This, in turn, is a critical factor in stimulating economic and social growth and improving the competitiveness of the regions of Ukraine. Given the above, the necessity for the study of the level of efficiency (competitiveness) and the functioning of the regional energy markets of Ukraine is obvious. This study shows that the efficiency of electricity in the western region is relatively low due to the lack of competition, the presence of an ineffective system of subsidizing the population with cheap resources, the non-transparency of trade operations, excessive regulation of state generation, the lack of a “balanced” system of market functioning, etc.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efektywność funkcjonowania rynku energii elektrycznej zachodniego regionu Ukrainy
efektywność, rynek energii elektrycznej, źródła energii, Ukraina
Naukowcy koncentrują się na wprowadzaniu różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii oraz liberalizacji rynków energii poszczególnych regionach. Nierozwiązane pozostają również problemy zapobiegania realizacji celów i różnych strategii osiągnięcia maksymalnej oszczędności energii oraz przezwyciężenia obecnego kryzysu gospodarczego i ekologicznego na Ukrainie. Obserwujemy doświadczenia wiodących krajów w sektorze elektroenergetycznym, które dowodzą, że reforma sektora elektroenergetycznego na Ukrainie jest nieunikniona. To z kolei jest kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy i społeczny oraz poprawę konkurencyjności wśród regionów Ukrainy. Wobec powyższego oczywista jest konieczność badania poziomu efektywności (konkurencyjności) oraz funkcjonowania regionalnych rynków energii Ukrainy. Niniejsze opracowanie pokazuje, że wydajność energii elektrycznej w regionie zachodnim jest stosunkowo niska ze względu na brak konkurencji, istnienie nieefektywnego systemu subsydiowania ludności tanimi surowcami, nieprzejrzystość operacji handlowych, nadmierną regulację wytwarzania przez państwo, brak „zrównoważonego” systemu funkcjonowania rynku itp.
 
REFERENCES (34)
1.
Akimova at al. 2020 – Akimova, L.M., Levytska, S.O., Pavlov, K. and Kupchak, V. 2020. The role of accounting in providing sustainable development and national safety of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice 3(30), pp. 54–61, DOI: 10.18371/fcaptp.v3i30.179501.
 
2.
Andrusiv et al. 2021a – Andrusiv, U., Zelinska, H., Galtsova, O., Kupalova, H. and Goncharenkо, N. 2021. The modeling and forecasting of fuel and energy resources usage in the context of the energy independence of Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 24(1), pp. 29–48, DOI: 10.33223/epj/132892.
 
3.
Andrusiv et al. 2021b – Andrusiv, U., Zelinska, H., Kupalova, H., Galtsova, O., Marynchak, L. and Dovgal, O. 2021. Optimization of balance components of fuel and energy resources for organizational and economic support of energy efficiency in ukraine. Ecological Engineering and Environmental Technology 22(6), pp. 27–35, DOI: 10.12912/27197050/141611.
 
4.
Bielinskyi et al. 2021 – Bielinskyi, A., Khvostina, I., Matviychuk, A., Semerikov, S., Serdyuk, O., Solovieva, V. and Soloviev, V. 2021 Predictors of oil shocks. Econophysical approach in environmental science. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 628 012019 IOP Publishing doi: 10.1088/1755-1315/628/1/012019.
 
5.
Boiar et al. 2018 – Boiar, A., Shmatkovska, O. and Stashchuk, O. 2018. Towards the theory of supranational finance. Cogent Business & Management 5(1), pp. 1–12, DOI: 10.1080/23311975.2018.1482594.
 
6.
Danylyshyn et al. 2021 – Danylyshyn, B., Olshanska, O., Zabaldina, Y., Mazurets, R., Khlopiak, S. and Pivnova, L. 2021. Designing a Marketing Strategy for the Development of Industrial Tourism in the Region Journal of Optimization in Industrial Engineering 14 (Special Issue – Serial Number 29) pp. 1–8, DOI: 10.22094/joie.2020.677809.
 
7.
Horoshkova et al. 2020 – Horoshkova, L., Khlobystov, I. and Danylyshyn, B. 2020. Multifactor mathematical modelling of ecological and economic systems (the example of coal mining development). Geoinformatics 2020 – XIXth International Conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects”, DOI: 10.3997/2214-4609.2020geo068.
 
8.
Hryhoruk et al. 2021 – Hryhoruk, I., Yakubiv, V., Sydoryk, Y., Maksymiv, Y. and Popadynets, N. 2021. Modelling of prognosis for bioenergy production in Ukraine. International Journal of Energy Economics and Policy 11(6), pp. 27–34, DOI: 10.32479/ijeep.11741.
 
9.
JSC “Chernihivoblenergo” 2022. [Online] https://chernihivoblenergo.com... [Accessed: 2023-01-24].
 
10.
JSC “Khmelnitskoblenergo” 2022. [Online] https://hoe.com.ua/ [Accessed: 2023-01-24].
 
11.
JSC “Prykarpattyaoblenergo” 2022. [Online] https://www.oe.if.ua/uk [Accessed: 2023-01-24].
 
12.
Maksymiv et al. 2021 – Maksymiv, Y., Yakubiv, V., Pylypiv, N., Hryhoruk, I., Piatnychuk, I. and Popadynets, N. 2021. Strategic challenges for sustainable governance of the bioeconomy: Preventing conflict between sdgs. Sustainability 13(15), DOI: 10.3390/su13158308.
 
13.
Martyniuk et al. 2019 – Martyniuk, О., Vitvitskaya, O., Lagodiienko, V. and Krupitsa, I. 2019. Formation of an innovative concept of management on the basis of reconstruction of genetic algorithm of management technology. Periodicals of Engineering and Natural Sciences 7(2), pp. 487–499, DOI: 10.21533/pen.v7i2.560.
 
14.
National Commission for State Regulation of Energy and Utilities 2022. [Online] https://www.nerc.gov.ua [Accessed: 2023-01-24].
 
15.
OJSC “Ternopiloblenergo” 2022. [Online] https://www.toe.com.ua/ [Accessed: 2023-01-24].
 
16.
Panukhnyk et al. 2021 – Panukhnyk, O., Hryhoruk, I., Popadynets, N., Khymych, H. and Fedotova, Ya. 2021 Modeling of bioenergy impact on food security of EU countries. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 628, DOI: 10.1088/1755-1315/628/1/012002.
 
17.
Pavlov et al. 2020a – Pavlov, K., Pavlova, O., Korotia, M., Horal, L., Ratushniak, I., Semenov, M., Ratushniak, L., Shapovalov, Y., Anastasenko, S., Hryhoruk, I. and Popadynets, N. 2020a. Determination and Management of Gas Distribution Companies’ Competitive Positions. [In:] Mrugalska B., Trzcielinski S., Karwowski W., Di Nicolantonio M., Rossi E. (eds) Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing 1216, pp. 302–309. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-030-51981-0_38.
 
18.
Pavlov et al. 2020b – Pavlov, K., Pavlova, O. and Kupchak, V. 2020b. Integral Indicators Based on Competitiveness Capacity Characteristics of Regional Real Estate Markets of Ukraine. Journal of Competitiveness 11(3), pp. 87–108, DOI: 10.7441/joc.2019.03.06.
 
19.
PJSC “Lvivoblenergo” 2022. [Online] https://www.loe.lviv.ua/ [Accessed: 2023-01-24].
 
20.
PJSC “Rivneoblenergo” 2022. [Online] https://www.roe.vsei.ua/ [Accessed: 2023-01-24].
 
21.
PJSC “Volynoblenergo” 2022. [Online] https://energy.volyn.ua/ [Accessed: 2023-01-24].
 
22.
PJSC “Zakarpattyaoblenergo” 2022. [Online] https://zakarpat.energy/ [Accessed: 2023-01-24].
 
23.
Pryshchepa et al. 2020 – Pryshchepa, O., Kardash, O., Yakymchuk, A., Shvec, M., Pavlov, K., Pavlova, O., Irtyshcheva, I., Popadynets, N., Boiko, Y. and Kramarenko, I. 2020. Optimization of Multi-Channel Queueing Systems with a Single Retrial Attempt: Economic Approach. Decision Science Letters 9(4), pp. 559–564, DOI: 10.5267/j.dsl.2020.8.002.
 
24.
Reznik et al. 2022 – Reznik, N.P., Hridin, O.V., Chukina, I.V., Krasnorutskyy, O.O. and Mykhaylichenko, M.V. 2022. Mechanisms and tools of personnel management in institutional economics. AIP Conference Proceedings 2413, 040012, DOI: 10.1063/5.0089330.
 
25.
Romanyuk, R. 2021. Organizational and economic mechanism of reforming the electricity market in the western region of Ukraine. Abstract of the candidate’s dissertation. Specialty 08.00.05 – development of productive forces and regional economy. Odessa. 2021. ONAFT. [Online] https://www.onaft.edu.ua/downl... [Accessed: 2023-01-24].
 
26.
Rukosueva al. 2021 – Rukosueva, A.A., Baryshnikova, O.V., Tynchenko, V.S., Lytkina, S.I., Rudyaga, E.V. and Leonteva, A.A. 2021. Evaluating the financial condition of an enterprise using universal process modeling. ISCKMC 2020. International Scientific Congress «knowledge, man and civilization». European Proceedings of ocial and Behavioural Sciences EpSBS, DOI: 10.15405/epsbs.2021.05.326.
 
27.
Simkiv et al. 2021 – Simkiv, L., Shults, S., Lutskiv, O. and Andrusiv, U. 2021. Analysis of the dynamics of structural processes in the context of ensuring sustainable development. European Journal of Sustainable Development 10(1), pp. 153–167, DOI: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p153.
 
28.
Skrypko et al. 2021 – Skrypko, T., Popadynets, N., Yakhno, T., Shulla, R., Vlasenko, T., Irtyshcheva, I. and Boiko, Y. 2021 Optimizing the polymer waste supply chains based on circular economy. Uncertain Supply Chain Management 9(2), pp. 343–350, DOI: 10.5267/j.scm.2021.2.008.
 
29.
State Statistics Service of Ukraine 2022. [Online] http://www.ukrstat.gov.ua/ [Accessed: 2023-01-24].
 
30.
Ukraine energy profile 2022. [Online] https://www.iea.org/reports/uk... [Accessed: 2023-01-24].
 
31.
Yakymchuk et al. 2022 – Yakymchuk, A., Kardash, O., Popadynets, N., Yakubiv, V., Maksymiv, Yu., Hryhoruk, I. and Kotsko, T. 2022. Modeling and Governance of the Country’s Energy Security: The Example of Ukraine. International Journal of Energy Economics and Policy 12(5), pp. 280–286, DOI: 10.32479/ijeep.13397.
 
32.
Zelinska et al. 2020 – Zelinska, H., Fedorovych, I., Andrusiv, U., Chernova, O. and Kupalova, H. 2020. Modeling and prediction of the gas pipelines reliability indicators in the context of energy security of Ukraine. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings 2713, pp. 415–433.
 
33.
Zelinska et al. 2021a – Zelinska, H., Andrusiv, U., Daliak, N., Dovgal, O. and Lagodiienko, V. 2021a. Sustainable Development: Trends in Ukraine and the World. Journal Of Environmental Management And Tourism 12(5), pp. 1179–1187, DOI: 10.14505//jemt.v12.5(53).03.
 
34.
Zelinska et al. 2021b – Zelinska, H., Andrusiv, U., Fedorovych, I., Khvostina, I. and Astafiev, O. 2021b. Rational resource in the context of forming a model of using fuel and energy resources expenditure. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628(1), DOI: 10.1088/1755-1315/628/1/012003.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675