Preparation of polish brown coal mining to European condition
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):57–65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper contains interesting observation of authors, concerning law conditions and rules that decide about the form of Polish brown coal mining at present. Authors compare principles, which ruled over mining in the past with principles, which rule over its in the present day. Moreover, authors compare Polish legal acts concerning mining development with acts concerning mining activities in Western Countries.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przygotowanie polskiego górnictwa węgla brunatnego do warunków europejskich
przygotowanie, prawo, zasady, warunki, eksploatacja, rozwój, górnictwo węgla brunatnego
Artykuł zawiera uwagi autorów dotyczące uwarunkowań geologiczno-górniczych, prawnych oraz ekonomicznych w jakich działa współczesne polskie górnictwo węgla brunatnego. W treści artykułu znajdują się również odniesienia do reguł rządzących górnictwem oraz szereg porównań polskich aktów prawnych z ustawami, określającymi zasady działania górnictwa w krajach Europy Zachodniej.
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675