ORIGINAL PAPER
Reform of the electricity sector in Ukraine – liberalization of the market and corporatization of companies
 
 
More details
Hide details
1
Department of Management, Odessa National Polytechnic University, Ukraine
 
 
Submission date: 2020-08-01
 
 
Final revision date: 2020-09-19
 
 
Acceptance date: 2020-09-20
 
 
Publication date: 2020-12-18
 
 
Corresponding author
Hanna Doroshuk   

Department of Management, Odessa National Polytechnic University, Shevchenko av., 65044, Odesa, Ukraine
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(4):105–122
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Energy is a basic industry for any economy and ensures the country’s security, including economic security. The purpose of the article is to analyze the reform of the energy sector in Ukraine for successful integration into the energy sector of the European Union. The state of the energy industry from 2003 to 2018 is analyzed. The following main reasons for the decrease in electricity generation in Ukraine are identified – a decrease in production volumes, the annexation of Crimea and the anti-terrorist operation in the east of Ukraine, a decrease in the volume of energy output from Thermal Power Plants due to aging capacities, difficulties with raw materials, low efficiency, which, however, has a good effect on the environment due to a decrease carbon dioxide emissions. The directions of reforming the electric power industry of Ukraine are considered in the context of “industry-market-company”. Four electricity market models are analyzed and the new model of the competitor’s market for electricity in Ukraine with contract market, spot market, the balancing market is substantiated. The structure of the segments of the new electricity market and the participants are proposed. More than half of the electricity market is provided by nuclear power, which ranks the 5th in the world in terms of installed capacity. The analysis of the performance indicators of the nuclear company for 2007–2019 showed significant reserves for the company’s growth, which are being successfully implemented through strategic development projects and phased corporatization of the company as a tool of unbundling. The main challenges of implementation a new market model are analyzed and solutions are proposed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reforma sektora elektroenergetycznego na Ukrainie – liberalizacja rynku i korporatyzacja przedsiębiorstw
model rynku energii elektrycznej, liberalizacja rynku energii elektrycznej, korporatyzacja przedsiębiorstw energetycznych, unbundling
Energetyka jest podstawową gałęzią gospodarki i zapewnia bezpieczeństwo kraju, w tym ekonomiczne. Celem artykułu jest analiza reformy sektora energetycznego na Ukrainie pod kątem pomyślnej integracji z sektorem energetycznym Unii Europejskiej. Analizie poddano sektor energetyczny Ukrainy w latach 2003–2018. Zidentyfikowano następujące główne przyczyny spadku produkcji energii eletrycznej na Ukrainie – spadek wielkości produkcji związany z aneksją Krymu i operacją antyterrorystyczną na wschodzie Ukrainy, spadek wielkości produkcji energii z elektrociepłowni ze względu na starzenie się mocy produkcyjnych, trudności z surowcami, niską sprawność, co jednak ma dobry wpływ na środowisko ze względu na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Kierunki reformy elektroenergetyki Ukrainy rozważane są w kontekście „przedsiębiorstwo–przemysł–rynek”. Analizie poddano cztery modele rynku energii elektrycznej i uzasadniono nowy model konkurencyjnego rynku energii elektrycznej na Ukrainie z rynkiem kontraktowym, rynkiem spot i  rynkiem bilansującym. Zaproponowano strukturę segmentów nowego rynku energii elektrycznej i uczestników. Ponad połowę rynku energii elektrycznej zapewnia energetyka jądrowa, która zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem zainstalowanej mocy. Analiza wskaźników efektywności spółki jądrowej w latach 2007–2019 wykazała znaczne rezerwy umożliwiając jej rozwój, które są z powodzeniem wdrażane poprzez strategiczne projekty rozwojowe i stopniową korporatyzację spółki jako narzędzia unbundlingu. Przeanalizowano główne wyzwania związane z wdrożeniem nowego modelu rynku oraz zaproponowano innowacyjne rozwiązania.
 
REFERENCES (35)
1.
Baillo et al. 2001 – Baillo, A.,Ventosa, M., Ramos, A., Rivier, M. and Canseco, A. 2001. Strategic unit commitment for generation companies in deregulated electricity markets. [In:] Hobbs, B., Rothkopf, M., O’Neil, R., Chao, H. (eds.) The Next Generation of Unit Commitment Models. Boston: Kluwer Academic Publishers, pp. 227–248.
 
2.
Barroso et al. 2005 – Barroso, L.A., Cavalcanti, T.H., Purchala, K. and Giesbertz, P. 2005. Classification of Electricity Market Models Worldwide. IEEE, DOI: 10.1109/CIGRE.2005.1532720.
 
3.
Bower, J. and Bunn, D. 2000. Model-based comparisons of pool and bilateral markets for electricity. Energy Journal 21(3), pp. 1–29.
 
4.
Cramton, P. and Ockenfels, A. 2012. Economics and Design of Capacity Markets for the Power Sector. Zeitschrift für Energiewirtschaft 36(2), pp. 113–134.
 
5.
Doroshuk, H. 2019. Organizational development as a modern management tool for transformation of the company (case of Ukrainian energy company). Management 23(1), pp. 61–74.
 
6.
Eid et al. 2016 – Eid, Ch., Bollinger, L.A., Koirala, B., Scholten, D., Facchinetti, E., Lilliestam, J. and Hakvoort, R. 2016. Market integration of local energy systems: is local energy management compatible with European regulation for retail competition? Energy 114, pp. 913–922.
 
7.
Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 “Safety, energy efficiency, competitiveness”: approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine from September 18, 2017. No. 605-r (Energetychna strategia Ukrainy na period do 2035 roku “Bezpeka, energoefektyvnist, konkurentospromozhnist”: shvaleno pozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 serpnya 2017 r. No. 605-r). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-07-07] (in Ukrainian).
 
8.
Frączek, P. 2012. Selected aspects of energy policy modification in Sweden (Wybrane aspekty zmiany polityki energetycznej Szwecji). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 15(3), pp. 198–209 (in Polish).
 
9.
Green, R.J. and Newbery, D.M. 1992. Competition in the British electricity spot market. Journal of Political Economy 100(5), pp. 929–953.
 
10.
Hancher et al. 2015 – Hancher, L., De Hauteclocque, A. and Sadowska, M. 2015. Capacity Mechanisms in the EU Energy Market. Ed. 1. Oxford: Oxford University Press, 65 pp.
 
11.
Hogan, W.W. 1997. A market power model with strategic interaction in electricity networks. Energy Journal 18(4), pp. 107–141.
 
12.
Hunt, S. and Shuttleworth, G. 2004. Competition and Choice in Electricity. Hoboken NJ: John Wiley&Sons Ltd.
 
13.
Kirschen, D. and Strbac, G. 2004. Fundamental of Power System Economics. Hoboken NJ: John Wiley&Sons Ltd.
 
14.
Komorowska, A. 2019. Cross-border exchange of electricity between Poland and the neighboring countries. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 22(4), pp. 37–52.
 
15.
Korab, R. 2011. Possibilities of increasing the Polish cross-border transmission capacity. Przegląd Elektrotechniczny 87, pp. 87–90.
 
16.
Korab, R. and Owczarek, R. 2012. Cross-border power flow control by using phase shifting transformers. Przegląd Elektrotechniczny 88, pp. 299–302.
 
17.
Krzykowski, M. 2009. The reform of community electric energy law (Reforma wspólnotowych rozwiązań prawnych w zakresie elektroenergetyki). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 12(2/2), pp. 307–318 (in Polish).
 
18.
Kucharska, A. 2017. 15 years after the liberalization of the energy market in Austria (15 lat po liberalizacji rynku energii w Austrii – ewolucja i perspektywy). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 20(1), pp. 83–102 (in Polish).
 
19.
Law of Ukraine “On the market of electrical energy” (Zakon Ukrainy pro rynek elektroenergii). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-07-07] (in Ukrainian).
 
20.
Macroeconomic indicators. National Bank of Ukraine (Makroekonomichni pokaznyki. Natsionalnyy Bank Ukrainy). [Online] https://bank.gov.ua/ua/statist... [Accessed: 2020-07-07] (in Ukrainian).
 
21.
Malko, J. 2014. Generation, Transmission, and Distribution Case Study: Europe (Studium przypadku: Europa – generacja, przesył, dystrybucja). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 17(3), pp. 157–168 (in Polish).
 
22.
Malko, J. 2015. Europe: View from America Case Study: Electric power system (Europa widziana z Ameryki. Case study: elektroenergetyka). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 18(3), pp. 15–24 (in Polish).
 
23.
Michalski, D. and Sołtysik, M. 2016. The Next Step in Development of European Power Market – Capacity Market. Unia Europejska 3, pp. 49–60.
 
24.
Motowidlak, T. 2006. Cross-border connections as part of the single European electricity market. Elektroenergetyka 3, pp. 20–60.
 
25.
Nuclear electricity generation by country. World Nuclear Association. [Online] http://www.world-nuclear.org [Accessed: 2020-07-07].
 
26.
Order of the Ministry of Economic Development and Trade of January 24, 2017 №81 “On approval of the list of state enterprises belonging to the sphere of management of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, which are subject to transformation into state joint stock companies” (Nakaz Ministerstva ekonomichnogo rozvytku i torgivli vid 24 sichnya 2017 roku No. 81 “Pro zatverdzhennya pereliku derzhavnyh pidpryemstv, scho nalezhat do cfery upravlinnya Ministerstva energetyky i vugolnoyi promyslovosti, yaki pidlyagayut peretvorennyu v derzhavni aktsionerni tovarystva”). [Online] http://search.ligazakon.ua/l_d... [Accessed: 2020-07-07] (in Ukrainian).
 
27.
Popławski, P. 2012. The problem of constructing a model for the long-term forecast of electricity demand in Poland (Problematyka budowy modelu długoterminowej prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną dla Polski). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 15(3), pp. 293–304 (in Polish).
 
28.
Power plant capacity and electricity generation (Potuzhnist elektrostantsiy ta vyrobnytstvo elektroenergii). [Online] http://www.ukrstat.gov.ua/oper... [Accessed: 2020-07-07] (in Ukrainian).
 
29.
Sencar et al. 2014 – Sencar, M., Pozeb, V. and Krope, T. 2014. Development of EU (European Union) energy market agenda and security of supply. Energy 77(1), pp. 117–124.
 
30.
Stoft, S. 2003. Power System Economics Designing Markets for Electricity. Hoboken NJ: Wiley Interscience.
 
31.
Strategic plan of the state enterprise “NNEGC Energoatom for 2018–2022 (Strategichnyy plan derzhavnogo pidpryemstva “Natsionalna atomna energogeneruucha compania “Energoatom” na 2018–2022 roky). [Online] http://www.energoatom.com.ua/f... [Accessed: 2020-07-07] (in Ukrainian).
 
32.
Technical and economic performance of NNEGC Energoatom in 2017 (Tehniko-ekomimichni pokaznyki roboty DP “NAEK “Energoatom” za 2017 rik). [Online] http://www.energoatom.com.ua/f... [Accessed: 2020-07-07] (in Ukrainian).
 
33.
Technical and economic performance of NNEGC Energoatom in 2019 (Tehniko-ekomimichni pokaznyki roboty DP “NAEK “Energoatom” za 2019 rik). [Online] http://www.energoatom.com.ua/u... [Accessed: 2020-07-07] (in Ukrainian).
 
34.
Third energy package. [Online] https://ec.europa.eu/energy/to... [Accessed: 2020-08-25].
 
35.
World Association of Nuclear Operators. [Online] https://new.wanomc.ru [Accessed: 2020-07-07] (in Ukrainian).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675