ORIGINAL PAPER
Alternative energy in Ukraine: the current status and possible solutions to existing problems
 
More details
Hide details
1
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute", Ukraine
 
 
Submission date: 2020-08-06
 
 
Final revision date: 2020-10-10
 
 
Acceptance date: 2020-10-10
 
 
Publication date: 2020-11-30
 
 
Corresponding author
Yana Koleshnia   

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute", Ukraine
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(4):123-140
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The Ukrainian energy sector’s crucial problems, in particular, the outmoded equipment, the power infrastructure shortcoming and a significant backlog in the energy supply quality from the European one, based on the SAIDI (System Average Interruption Duration Index) indicator comparison, has been disclosed in this article. A considerable break in the energy supply quality in both rural and urban settlements has been also revealed. The current state of the alternative energy development has been described, the energy generation structure, as well as the rates of development of the renewable energy sources’ usage have been analyzed. Some challenges in the imbalance of the renewable energy sources’ usage and their analyzed consequences have been identified, among others, the generation volume abruptness by both SPP and WPP, requiring maneuvering with the traditional sources’ employer. The negative effect of the “green” tariff as the main priming stimulus for the renewable energy facilities’ construction has been proven. Generally and particularly, the financial influence level on the state has been analyzed, being manifested in the debts’ accumulation to energy producers. The residual capability of solving the problems of alternative energy development has been considered, in particular, the “green” auctions announced by the state, the formation of the optimal predicted level of energy generation by SPP and WPP in order to prevent sharp disparities in both electricity demand and supply. The biogas plants’ facilities as a ponderable choice to both solar and wind generation have been analyzed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Energia alternatywna na Ukrainie: stan obecny i możliwe rozwiązania istniejących problemów
energetyka, energia alternatywna, „zielona” taryfa, „zielona” sprzedaż, biogazownia
Najważniejsze problemy ukraińskiej energetyki, w szczególności przestarzała baza wywórcza, niedostatek infrastruktury energetycznej i znacznie gorsza w porównaniu z krajami europejskimi jakość dostaw energii, zostały przedstawione w oparciu o porównania wskaźnika SAIDI (System Average Interrupt Duration Index). Stwierdzono znaczące przerwy w dostawach energii zarówno w osadach wiejskich, jak i miejskich. Opisano aktualny stan rozwoju energetyki alternatywnej, przeanalizowano strukturę wytwarzania energii oraz tempo rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wskazano na wyzwania związane z nierównomiernością produkcji w odnawialnych źródłach energii i przeanalizowano ich konsekwencje, m.in. zmienność poziomu produkcji zarówno w SPP, jak i WPP, które wymagają dostosowania się przedsiębiorstw wykorzystujących źródła tradycyjne. Udowodniono negatywny wpływ „zielonej” taryfy, która miała stymulować budowę obiektów OZE. Ogólnie i szczegółowo przeanalizowano negatywny wpływ zmian finansowania na państwo, przejawiający się w narastaniu długów wobec wytwórców energii. Przeanalizowano ograniczone próby rozwiązywania problemów rozwoju energetyki alternatywnej, polegające w szczególności na ogłaszaniu przez państwo „zielonych” aukcji, określeniu optymalnego przewidywanego poziomu wytwarzania energii przez SPP i WPP w celu zapobieżenia głębokiemu brakowi równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem a podażą energii elektrycznej. Wskazano, że biogazownie mogą stanowić racjonalną alternatywę w stosunku do wytwarzania z wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej.
 
REFERENCES (19)
1.
Dergachova, V. and Koleshnia, Y. 2018. The role of the agro-industrial complex in the alternative energy of Ukraine (Rol agropromyslovogo kompleksu u alternatyvnij energetyci Ukrayiny). [In:] Ushenko, N. at al. Modern problems of economy: materials of the VIII International scientific-practical conference. Kyiv, October 16, 2018. Kyiv: NAU, pp. 23–25 (in Ukrainian).
 
2.
Dombrovskiy, O. 2020. “Green” generation: recipes for energy recovery. Economic Truth (“Zelena” generaciya: recepty oduzhannya energosystemy). [Online] https://www.epravda.com.ua/col... [Accessed: 2020-07-25] (in Ukrainian).
 
3.
EnergyWorld 2020. Structure of electricity consumption in July 2020. [Online] https://vse.energy/news/pek-ne... [Accessed: 2020-09-12].
 
4.
Eurostat 2020. Share of renewable energy in gross final energy consumption. [Online] https://ec.europa.eu/eurostat/... [Accessed: 2020-07-23].
 
5.
KMU 2017. “On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035” Security, energy efficiency, competitiveness” (Pro shvalenija energetycznoj strategii Ukrainy na period do 2035 roku „Bezpieka, energoefektiwnist, konkurentospromożnist”). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-09-12] (in Ukrainian).
 
6.
Kudrya, S. 2015. State and prospects of renewable energy development in Ukraine (Stan ta perspektyvy rozvytku vidnovlyuvanoyi energetyky v Ukrayini). Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine 12, pp. 19–26 (in Ukrainian).
 
7.
Law of Ukraine “About alternative energy sources” (Zakon Ukrayiny “Pro alternatyvni dzherela energiyi”). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-07-26] (in Ukrainian).
 
8.
Lenska, O. 2019. SAEE. Status and prospects of renewable energy development in Ukraine (Stan ta perspektyvy rozvytku vidnovlyuvanoyi energetyky v Ukrayini). [Online] http://reform.energy/media/122... [Accessed: 2020-07-23] (in Ukrainian).
 
9.
MENR Information on the main indicators of development of the fuel and energy sector of Ukraine for February and 2 months of 2020 (according to actual data) (Informacijna dovidka pro osnovni pokaznyky rozvytku galuzej palyvno energetychnogo kompleksu Ukrayiny za lyutyj ta 2 misyaci 2020 roku (za faktychnymy danymy)). Kiev: Ministry of Environment and Natural Resources, 11 p. (in Ukrainian).
 
10.
NERC 2017. Report on the results of the activity of the The National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities in 2016 (Zvit pro rezultaty diyalnosti Nacionalnoyi komisiyi, shho zdijsnyuye derzhavne regulyuvannya u sferax energetyky ta komunalnyx poslug, u 2016 roci). 292 p. (in Ukrainian).
 
11.
NERC 2018. Report on the results of the activity of the The National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities in 2017 (Zvit pro rezultaty diyalnosti Nacionalnoyi komisiyi, shho zdijsnyuye derzhavne regulyuvannya u sferax energetyky ta komunalnyx poslug, u 2017 roci). 300 p. (in Ukrainian).
 
12.
NERC 2019. Report on the results of the activity of the The National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities in 2018 (Zvit pro rezultaty diyalnosti Nacionalnoyi komisiyi, shho zdijsnyuye derzhavne regulyuvannya u sferax energetyky ta komunalnyx poslug, u 2018 roci), 304 p. (in Ukrainian).
 
13.
NERC 2020. Report on the results of the activity of the The National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities in 2019 (Zvit pro rezultaty diyalnosti Nacionalnoyi komisiyi, shho zdijsnyuye derzhavne regulyuvannya u sferax energetyky ta komunalnyx poslug, u 2019 roci), 353 p. (in Ukrainian).
 
14.
Oleniuk, A. 2020. What’s wrong with the green tariff? (Shho ne tak iz zelenym taryfom?) [Online] https://legalhub.online/blogy/... [Accessed: 2020-09-12] (in Ukrainian).
 
15.
Orzhel, A. 2020. Renewable energy must become available for Ukrainians (Vidnovlyuvana energetyka povynna staty dostupnoyu dlya ukrayinciv). [Online] https://menr.gov.ua/news/34721... [Accessed: 2020-07-26] (in Ukrainian).
 
16.
Resolution CM 2019. Resolution Cabinet of Ministers of 5 June 2019. About the statement of the Situation on assignment of special duties on participants of the electricity market for maintenance of general public interests in the course of functioning of the electricity market (Pro zatverdzhennya Polozhennya pro pokladennya specialnyx obovyazkiv na uchasnykiv rynku elektrychnoyi energiyi dlya zabezpechennya zagalnosuspilnyx interesiv u procesi funkcionuvannya rynku elektrychnoyi energiyi. Postanova KMU). [Online] https://zakon.rada.gov.ua/laws... [Accessed: 2020-07-25] (in Ukrainian).
 
17.
Sahajdak at al. 2020 – Sahajdak, I., Balahura, O. and Makarenko, V. 2020. “Green” energy in the context of threats to economic and national security (“Zelena” energetyka v konteksti zagroz ekonomichnij ta nacionalnij bezpeci). Economy and state 6, pp. 113–117, DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.113 (in Ukrainian).
 
18.
SE „GB” 2020. State Enterprise “Guaranteed Buyer” 2020. Updated information on calculations with electricity producers (Aktualna informaciya shhodo rozraxunkiv z vyrobnykamy elektroenergiyi). [Online] https://www.gpee.com.ua/main/n... [Accessed: 2020-07-26] (in Ukrainian).
 
19.
Yaremko, V. 2020. Ukraine: Green Tariff In Ukraine. [Online] https://www.mondaq.com/renewab... [Accessed: 2020-09-12].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top