Regional cooperation on gas security in Central Europe
 
More details
Hide details
1
Political and European Science Institute, University of Szczecin, Szczecin
 
 
Publication date: 2019-03-29
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(1):19-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The role and importance of energy security increases with the development of civilization, whose inherent element has become the demand for energy and its carriers. The article discusses the issue of cooperation in the field of energy security in Central Europe at the moment of finishing work on the North-South Corridor, which changes the existing gas architecture in the region. In order to better understand the situation in the region, the energy systems of the Visegrad Group countries, identical to the Central European region, have been analysed, according to the definition of the World Bank and OECD. Considering the historical and geopolitical connections of the Visegrad Group’s fate, it is important to create a common gas market. The physical interconnection of gas systems greatly increases energy security in this region. Moreover, thanks to the construction of LNG terminals in Poland and Croatia, it will be possible to diversify not only the routes, but also the sources of supply of this important raw material.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Regionalna współpraca w zakresie bezpieczeństwa gazowego w Europie Środkowej
bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna UE i Grupy Wyszehradzkiej, rynek gazu ziemnego
Rola i znaczenie bezpieczeństwa energetycznego wzrasta wraz z rozwojem cywilizacyjnym, którego nieodłącznym elementem stało się zapotrzebowanie na energię oraz jej nośniki. W artykule poruszono kwestię współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej w momencie finiszu prac nad Korytarzem Północ-Południe, który zmienia dotychczasową architekturę gazową w regionie. Dla lepszego zrozumienia sytuacji panującej w regionie analizie poddane zostały systemy energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej, tożsamej z regionem Europy Środkowej, według definicji Banku Centralnego i OECD. Biorąc pod uwagę historyczne i geopolityczne powiązania państw Grupy Wyszehradzkiej, istotne znaczenie ma stworzenie wspólnego rynku gazu. Fizyczne połączenie systemów gazowych ogromnie podnosi bezpieczeństwo energetyczne w tym regionie. Ponadto dzięki budowie terminali LNG w Polsce i Chorwacji, możliwa stanie się dywersyfikacja nie tylko szlaków, ale także źródeł dostaw tego ważnego surowca.
 
REFERENCES (28)
1.
Annual Report POPIHN 2017, Warsaw 2017, pp. 100.
 
2.
Ascari, S. 2013. The gas target model for the Visegrad 4 region. Conceptual Analysis. „Raport OSW”, Warsaw.
 
3.
CEZ, a. s. – Nuclear Power Plants, 2018. [Online] http://www.cez.cz/en/power-pla... [Accessed: 2019-08-29].
 
4.
Ciepiela, D. 2018. The Polish wave power plant will be built after 2030 (Polska elektrownia jądrowa powstanie po 2030 r.). [Online] https://energetyka.wnp.pl/pols... [Accessed: 2019-08-29] (in Polish).
 
5.
Country profile: Slovak Republic, 2016. [Online] https://www.oecd-nea.org/gener... [Accessed: 2018-08-30].
 
6.
Ćwiek-Karpowicz, J. and Kałan, D. 2013. North South Gas Corridor Geopolitical Braekthrough in Central Europe “Report PISM”, Warszaw.
 
7.
Czech Republic Energy Overview 2018. [Online] https://www.export.gov/article... [Accessed: 2018-08-12].
 
8.
Good information in the case Poland-Slovakia gas pipeline 2018 (Dobre informacje w sprawie gazociągu Polska-Słowacja 2018). [Online] https://gazownictwo.wnp.pl/dob... slowacja,322467_1_0_0.html [Accessed: 2018-09-10] (in Polish).
 
9.
Energy Policies of IEA Countries, The Slovak Republic Reviev 2018, 2018, IEA, pp. 172.
 
10.
Energy policies of IEA Countries. Hungary Reviev 2017, 2017, IEA, pp.176.
 
11.
Energy Policies of the Slovak Republic, 2014, Ministry of Economy of the Slovak Republic, pp.110.
 
12.
Gas Networks 2018. [Online] http://www.ote-cr.cz/statistic... [Accessed: 2018-08-13].
 
13.
[Online] http://geoportal.pgi.gov.pl/su... [Accessed: 2018-08-12].
 
14.
[Online] https://stat.gov.pl/obszary-te... [Accessed: 2018-10-01].
 
15.
[Online] https://www.mpo.cz [Accessed: 2018-08-11].
 
16.
[Online] https://www.tvp.info/37531594/... [Accessed: 2018-08-28].
 
17.
Is the completion of Mochovce nuclear plant close? 2018. [Online] https://spectator.sme.sk/c/208... [Accessed: 2018-09-01].
 
18.
Jóźwik, T. 2017. Getting closer to become independent of Gazprom. States give us gas (Coraz bliżej uniezależnienia się od Gazpromu. Stany dodają nam gazu) [Online] http://forsal.pl/artykuly/1087... [Accessed: 2018-08-28] (in Polish).
 
19.
Jurcova, V. 2017. The Slovak energy transition – decarbonisation and energy security. [Online] https://energytransition.org/2... [Accessed: 2018-09-01].
 
20.
Nieczypor, K. Alea Iacta Est, The battle for the LNG terminal in Croatia (Alea iacta est, czyli bitwa o terminal LNG w Chorwacji). [Online] https://www.energetyka24.com/g... [Accessed: 2018-09-06] (in Polish).
 
21.
Small Statistical Year 2017, 2017 (Mały Rocznik Statystyczny 2017), GUS, Warsaw, 539 pp. (in Polish).
 
22.
Popławski, K. 2016. Role of Central Europe in the German economy. Political consequences, “Raport OSW”, Warsaw, p. 4.
 
23.
Pronińska, K. 2013. Impact of energy cooperation of Central European countries on regional energy security and energy policy of the EU. Zeszyty Natolińskie No. 51, p. 53.
 
24.
Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of natural gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC (Official Journal of the European Union L. 295/1 of 12.11.2010).
 
25.
Regulation of the European Parliament and of the Council No 2017/1938 of 25 October 2017 concerning measures to safeguard security of natural gas supply and repealing Council Directive 994/2010 (Official Journal of the European Union L. 280/1 of 28.10.2017).
 
26.
Sadowski, A. 2017. Reverse flow on the Hungarian-Croatian gas connector – breaking the deadlock, “OSW Analysis”. (Rewers na węgiersko-chorwackim łączniku gazowym – przełamanie-impasu „Analiza OSW”) [Online] https:osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-06-28/rewers-na-wegiersko-chorwackim-laczniku-gazowym-przelamanie-impasu [Accessed: 2018-09-01] (in Polish).
 
27.
Slovakia may have new underground gas storage 2016. [Online] https://spectator.sme.sk/c/202... [Accessed: 2018-09-01].
 
28.
State Energy Policy of the Czech Republic 2014. Ministerstvo Prumyslu a Obchodu, Prague, pp. 159. [Online] https://euracoal.eu/info/count... [Accessed: 2018-05-01].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top