Selected issues of power consumption in cement industry
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(1):61–71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cement production is a power-consuming process. The clinker production is especially concerned because it makes over 90% of total power consumed during cement production process. In case of cement production wet method heat power demand is almost twice as large as during cement production dry method. Significant electric power consumption is combined with raw material and clinker with supplements grinding. Mean electric power consumption equals to about 90—130 kWh per ton of cement. According to the latter issues heading to reduce power demand in cement industry reveal significant importance. These issues are presented in the paper.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane problemy zużycia energii w przemyśle cementowym
przemysł cementowy, zużycie energii, sposoby ograniczania zużycia energii
Produkcja cementu jest procesem energochłonnym. Dotyczy to przede wszystkim produkcji klinkieru, gdzie zużycie energii stanowi ponad 80% całkowitej energii zużytej w procesie produkcji cementu. W przypadku metody mokrej produkcji cementu zapotrzebowanie na energię cieplną jest prawie dwa razy większe niż w metodzie suchej. Znaczne zużycie energii elektrycznej związane jest z mieleniem surowca i klinkieru z dodatkami. Średnie zużycie energii elektrycznej wynosi około 90—130 kWh na tonę cementu.W świetle powyższego istotne znaczenie mają działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii w przemyśle cementowym. Problemy te stanowią treść artykułu.
 
REFERENCES (10)
1.
Best available techniques for the cement industry. Cembureau. Bruksela 1999.
 
2.
Dokument Referencyjny dla najlepszych dostępnych technik w przemyoele cementowo-wapienniczym. Warszawa 2004.
 
3.
Informator SPCiW 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Kraków, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna.
 
4.
KHURANA S., BANERJEE R., GAITONDE U., 2002 — Energy balance and conegeration for a cement plant. Applied Thermal Engineering, 22, p. 485—494.
 
5.
MARTIN N.,WORELL E., PRICE L., 1999—Energy efficiency and carbon dioxide emissions reduction opportunities in the U.S. cement industry. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. Report no LBNL — 44182.
 
6.
MOKRZYCKI E., ULIASZ-BOCHEŃCZYK A., 2004 — Paliwa alternatywne dla przemysłu cementowego. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
SZABÓ L., HIDALGO I., CISAR J.C., SORIA A., RUSS P., 2003 — Energy consumption and CO2 emissions from the world cement industry. European Commission Joint Research Centre. Report EUR 20769 EN, June 2003.
 
8.
WORELL E., MARTIN N., PRICE L., 2000 — Potentials for energy improvement in the US cement industry. Energy, 25, p. 1189—1214.
 
9.
WORELL E., PRICE L., MARTIN N., HENDRIKS CH., OZAWA M.L., 2001—Carbon dioxide emission from cement industry. Annual Review of Energy and the Environment, 26, p. 303—329.
 
10.
WORELL E., GALITSKY CH., 2004 — Energy efficiency improvement opportunities for cement making. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. Report no LBNL — 54036, January 2004.
 
ISSN:1429-6675