The possibilities of limitation of CO2 emission from the cement industry
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):555–563
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The cement industry is one of the largest sources of CO2 emission. CO2 emission from the cement industry is approximately 5% of global manmade emission. As a result of above mentioned data, the cement industry aims at reduction of CO2 emission by: improving productions process, "valorising" wastes in the production process, optimising the composition of cement, improved products. This paper deals with above mentioned problems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości ograniczenia emisji CO2 w przemyśle cementowym
przemysł cementowy, emisja CO2, ograniczenie emisji
Przemysł cementowy jest jednym z największych emitentów dwutlenku węgla, gdzie emisja wynosi około 5% światowej emisji tego gazu. W związku z tym przemysł ten stara się ograniczyć emisję dwutlenku węgla poprzez m.in.: poprawę (udoskonalenie) procesów produkcyjnych, modernizację cementowni w celu redukcji zużycia energii elektrycznej, "waloryzację" odpadów w procesach produkcyjnych oraz optymalizację składu cementu. Zagadnienia te stanowią treść artykułu.
ISSN:1429-6675