ORIGINAL PAPER
The diversification of energy sources in Kazakhstan as a way to dampen the consequences of a predicted crisis
 
More details
Hide details
1
NJSC “Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeev”, Kazakhstan
 
2
International IT University, Kazakhstan
 
3
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan
 
4
Academician of National Engineering Academy of RK, Kazakhstan
 
 
Submission date: 2023-05-06
 
 
Final revision date: 2023-08-02
 
 
Acceptance date: 2023-08-21
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Aiganym Seidaliyeva   

NJSC “Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeev”, Almaty, Kazakhstan
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2024;27(1):173-188
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
It is shown that the predicted energy crisis in Kazakhstan makes the issue of small-scale energy and complementary civil society institutions more than relevant. This crisis, caused by the deterioration of heating networks built during the former USSR, can be more than large-scale, as evidenced by the events in the city of Ekibastuz, where a significant proportion of the population was left without heating in the winter of 2022/2023. It is proven that the development of small-scale power generation should be complex, i.e. in the foreseeable future, one should focus attention on a combination of renewable and traditional energy sources, which implies a gradual increase in the share of renewable energy. The expediency of using the concept of “energy freedom”, at least in relation to the Republic of Kazakhstan, is substantiated. It is shown that the goal of the development of small green energy should be precisely the achievement of energy freedom for households, oriented towards the institutions of civil society. This implies, inter alia, the development of a wide range of non-trivial technical solutions that provide, for example, direct heat generation without an intermediate stage of conversion into electrical current. A specific example is considered, demonstrating the adequacy of the proposed approach. It is also shown that the primary measures to ensure the energy freedom of households can be implemented even when using equipment available on the market. Specific calculations are presented which prove that the transition to decentralized heat supply is economically feasible using available equipment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dywersyfikacja źródeł energii w Kazachstanie jako sposób na złagodzenie skutków przewidywanego kryzysu
kryzys energetyczny, energia na małą skalę, downshifting, kocioł grzewczy, odnawialne źródła energii
W artykule ukazano, że przewidywany kryzys energetyczny w Kazachstanie sprawia, że kwestia małej energetyki i komplementarnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego staje się bardziej aktualna. Kryzys ten, spowodowany pogorszeniem sieci ciepłowniczych budowanych w czasach byłego ZSRR, może mieć więcej niż dużą skalę, o czym świadczą wydarzenia w mieście Ekibastuz, gdzie znaczna część ludności została zimą 2022/2023 pozbawiona ogrzewania. Udowodniono, że rozwój małej energetyki powinien być złożony, tj. w dającej się przewidzieć przyszłości należy skupić uwagę na łączeniu odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii, co oznacza stopniowy wzrost udziału energii odnawialnej. Uzasadniona jest celowość stosowania pojęcia „wolności energetycznej”, przynajmniej w odniesieniu do Republiki Kazachstanu. W artykule pokazano, że celem rozwoju małej zielonej energii powinno być właśnie osiągnięcie wolności energetycznej gospodarstw domowych, zorientowanej na instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Oznacza to, między innymi, rozwój szerokiej gamy nietypowych rozwiązań technicznych, które zapewniają, na przykład, bezpośrednie wytwarzanie ciepła bez pośredniego etapu konwersji na prąd elektryczny. W artykule rozważono konkretny przykład wykazujący adekwatność proponowanego podejścia. Pokazano także, że podstawowe działania zapewniające wolność energetyczną gospodarstw domowych można realizować nawet przy wykorzystaniu dostępnych na rynku urządzeń. Przedstawiono konkretne obliczenia, które dowodzą, że przejście na zdecentralizowane dostawy ciepła jest ekonomicznie wykonalne przy użyciu dostępnego sprzętu.
 
REFERENCES (34)
1.
Aisin, S. 2018. Five Chronic Problems of Kazakh Science (Pyat hronicheskih problem kazakhstanskoi nauki). [Online] https://online.zakon.kz/Docume... [Accessed: 2023-07-12] (in Russian).
 
2.
Altayev, A. 2022. Sad statistics on CHPPs in the regions – review (Pechal’naya statistika po TEC v regionah). [Online] https://www.zakon.kz/6379596-p... [Accessed: 2023-07-08] (in Russian).
 
3.
Basic socio-economic indicators, 2023. Bureau of National Statistics website (Negizgi aleumettik korsetkishter). [Online] www.stat.gov.kz [Accessed: 2023-04-19] (in Kazakh).
 
4.
Budtova et al. 1994 – Budtova, T.V., Suleimenov, I.E. and Frenkel, S.Ya. 1994. Interpolymer complex formation of some nonionogenic polymers with linear and crosslinked polyacrylic acid. Journal of Polymer Science/Polymer Chemistry 32, pp. 281–284, DOI: 10.1002/pola.1994.080320208.
 
5.
Buran Boiler LLP. [Online] https://buran.kz/ [Accessed: 2023-04-19].
 
6.
Calculator for converting natural fuel to conditional. [Online] https://www.kotel-modul.ru/use... [Accessed: 2023-04-19].
 
7.
Dergunov et al. 2011 – Dergunov, S.A., Mun, G.A., Dergunov, M.A., Suleimenov, I.E. and Pinkhassik, E. 2011. Tunable thermosensitivity in multistimuli-responsive terpolymers. Reactive and Functional Polymers 71(12), pp. 1129–1136, DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2011.09.005.
 
8.
Dhankar, P. 2014. A Study on Refrigeration. International Journal of Science and Research 3(5), pp. 1212–1220.
 
9.
Dukenbayev, K. 2002. Energy of Kazakhstan. Conditions and mechanisms for its sustainable development. p. 453 (in Russian).
 
10.
Gas tariffs for the population in Kazakhstan. [Online] https://bankchart.kz/spravochn... [Accessed: 2023-04-19].
 
11.
Google Maps. [Online] https://www.google.com/maps/@4... [Accessed: 2023-07-13].
 
12.
“Halyk Global Markets” 2020. Overview of the electricity market in Kazakhstan in 2020 (Obzor rynka elektroenergii Kazakhstana v 2020 godu). [Online] https://www.korem.kz/rus/press... [Accessed: 2023-07-11] (in Russian).
 
13.
Heating tariffs in Kazakhstan. [Online] https://bankchart.kz/spravochn... [Accessed: 2023-04-19].
 
14.
Hilgers, M. and Achenbach, W. 2021. Fuel Consumption and Consumption Optimization. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature p. 56.
 
15.
Kaliyev, A. 2023. Growth in utility services in Kazakhstan will be up to 30% – head of the Ministry of Economy (Rost na komuslugi v Kazahstane sostavit do 30% – glava Minekonomiki). [Online] https://ru.sputnik.kz/20230426... [Accessed: 2023-07-12] (in Russian).
 
16.
Kazakhstan. [Online] https://ru.wikipedia.org [Accessed: 2023-07-10].
 
17.
kegoc.kz. 2022. Power industry of Kazakhstan: key facts. Power industry of Kazakhstan. [Online] http://www.kegoc.kz/ru/electri... [Accessed: 12.07.2023].
 
18.
Lisicyn, P. 2022. The situation is critical: the wear of heating networks in the regions of Kazakhstan reaches 82% – Ministry of Industry (Situaciya kriticheskaya – do 82% dohodit iznos teplosetei v regionah Kazakhstana). [Online] https://ru.sputnik.kz/20230207... [Accessed: 2023-04-19] (in Russian).
 
19.
Mazhitova et al. 2018 – Mazhitova, G.Z., Janaleyeva, K.M., Berdenov, Z.G., Doskenova, B.B. and Atasoy, Е. 2018. Assessment of the sustainability of landscapes of the North-Kazakhstan region to agricultural impact. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences 3, pp. 90–95.
 
20.
Mikhailov, F. 1972. Heating and basics of ventilation. M. Stroyizdat, p. 416 (in Russian).
 
21.
Mussin, B. and Mussina, Z. 2023. Features of state management and regulation in the Kazakhstan energy supply system: opportunities and risks. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 26(2), pp. 5–22, DOI: 10.33223/epj/162280.
 
22.
Nurbay, R. 2022. Heat supply in Kazakhstan: problems and solutions (Teplosnabzheniye v Kazakhstane: problem i puti resheniya). [Online] https://www.inform.kz/ru/teplo...) [Accessed: 2023-07-10] (in Russian).
 
23.
Orumbaev et al. 2019 – Orumbaev, R.K., Kassimov, A.S., Seidaliyeva, A.B. and Otynchiyeva, M.T. 2019. Investigation of spiral turbulators for the intensification of convective heat transfer of low power hot water boilers (Isledovaniye spiralnyh turbulizatorov dlya intencifikacii konvektivnogo teploobmena vodogreinyh kotlov maloi moshnosti). Bulletin of the Almaty University of Energineering and Telecommunications 2(45), pp. 20–27 (in Russian).
 
24.
Plan for the elimination of the consequences of coal mining operations at the Ekibastuz coal deposit within the boundaries of the Vostochny open pit 2020 – JSC “Eurasian Energy Corporation” 2020, p. 113.
 
25.
Prokhorov, V.I. 2018. Calculation method of heat consumption for buildings life support systems. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 365(2), DOI: 10.1088/1757-899X/365/2/022023.
 
26.
PwC Kazakhstan, Energy Transition in Kazakhstan – Back to a Sustainable Future (Energeticheski perehod v Kazakhstane – nazad v ustoichivoe budushee), p. 66 (in Russian).
 
27.
RK EN 13941-2012. (RK EN 13941:2009+A1:2010 Design and installation of preinsulated bonded pipe systems for district heating, IDT).
 
28.
Savchuk, S. 2023. Kyiv is one step away from the global energy revolution (Kiev v shage ot globalnoi energeticheskoi revolyucii). [Online] https://ria.ru/20230105/energe... [Accessed: 2023-04-19] (in Russian).
 
29.
Semenov, V. 2012. Heat supply in modern market conditions. Energy Council. 2(21), pp. 24–25.
 
30.
Suleimenov et al. 2020 – Suleimenov, I., Egemberdieva, Z., Bakirov, A., Baipakbayeva, S., Kopishev, E. and Mun, G. 2020. Efficiency Problem of renewable energetics systems in the context of «smart house» concept. E3S Web of Conferences 164, DOI: 10.1051/e3sconf/202016413002.
 
31.
Tashmukhambetova et al. 2017 – Tashmukhambetova, Z., Aubakirov, Y., Shomanova, Z., Burkhanbekov, K., Safarov, R., Sassykova, L., Zhakirova, N. and Faizullaeva, M. 2017. The Effects of Pretreatment Methods of Carbon-Containing Wastes in Thermal Catalytic Recycling. Oriental Journal of Chemistry 33, pp. 2884–2890, DOI: 10.13005/ojc/330622.
 
32.
Yavlinski, G. 2005. The planned economy of the USSR: Features, evolution, the cause of the collapse. Economic science of modern Russia 1(28).
 
33.
Yazykova, T. 2022. Accident in Ekibastuz: Smailov turned to akims (Avariya v Ekibastuze: Smailov obratilsya k akimam). [Online] https://www.zakon.kz/6031528-a... [Accessed: 2023-04-19] (in Russian).
 
34.
Zinger, N. and Belevich, A. 1999. Development of district heating in Russia. To the 75th anniversary of district heating”, Electric stations 10.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top