The efficiency analysis of gas injection into oil reservoir
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):321-333
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the worldwide trends in enhanced oil recovery and the possibility of using such technologies in Poland. The focus of this paper is on the gas injection into an oil reservoir. Results of simplified computer modeling based on the streamline model are presented. Economic evaluation of the simulation results proves that the feasibility of such projects depends mainly on the crude oil price and the costs of injected gas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognoza efektywności wtłaczania gazu do złoża ropy naftowej
zatłaczanie gazu, eksploatacja ropy naftowej, efekt ekonomiczny
W pracy zasygnalizowano aktualne trendy światowe w stosowaniu zaawansowanych metod eksploatacji złóż ropy naftowej (Enhanced Oil Recovery) w nawiązaniu do możliwości wykorzystania tych technologii, zwłaszcza wtłaczania gazów, w Polsce. Przedstawiono wyniki uproszczonego modelowania komputerowego zatłaczania gazu do jednego ze złóż polskich, oparte na śledzeniu zmian nasycenia gazem zatłaczanym wzdłuż linii prądu, otrzymując prognozę wpływu zatłaczania gazu na wydobycie ropy naftowej. Wyniki modelowania zostały wykorzystane do analiz ekonomicznych wskazujących, że opłacalność projektów tego typu zależy w głównej mierze od ceny sprzedaży ropy naftowej oraz kosztu wtłaczanego gazu.
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top