Azerbaijan: political and economical factors influencing gas and oil export
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):579–591
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Azerbaijan has always Bern associated with oil. The extraction of this stock which has sprung up recently and successive rises in price of oil barrels on the world's exchanges - these are the two reasons why this country has become the number one in GDP rise in the whole world. According to the predictions, the production peak on the height of 1,2 - 1,4 millions of barrels a day will be achieved in 2009. There are three pipelines (BTC, BS, BN) which are used for oil exportation, and their capacity for transfer highly exceeds Azerbaijan's ability of production. This fact seems to be completely ignored by Polish authorities. They are ready to declare financial engagement in projects which are not possible to be realised. The directions in which Azerbaijanian oil and gas are exported, are now completely dominated by geopolitical relations in the region. They determine almost completely the export of energy stocks, and make impossible free choice of commercial partners. We should not forget about the fact that Azerbaijan is, by right and in fact, in the middle of war with neighbouring Armenia. More than 20% of its territory is now occupied. We should remember about it when we mention Azerbaijan as potential deliverer which could also ensure energetic safety for Poland. The cooperation or partnership will not be possible without active engagement and giving political and diplomatic help to this country.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Azerbejdżan: polityczne i ekonomiczne uwarunkowania eksportu ropy i gazu
Azerbejdżan, Armenia, Rosja, Iran, rurociąg, ropa naftowa, gaz, zasoby naturalne, produkcja naftowa, konsumpcja, polityczne i ekonomiczne ryzyko, wpływy polityczne
Azerbejdżan od zawsze kojarzony był z ropą. Zwiększające się tu ostatnimi laty w błyskawicznym tempie wydobycie tego surowca, przy sukcesywnie pnących się w gorę na światowych giełdach cenach naftowej baryłki, uczyniły zeń państwo o najwyższym wzroście PKB w świecie. Według prognoz szczyt produkcyjny na pułapie 1,2 - 1,4 mln baryłek dziennie osiągnięty zostanie w 2009 roku. Do przesyłu ropy służą trzy funkcjonujące rurociągi BTC, BS, BN o łącznej zdolności transferowej znacznie przekraczającej możliwości produkcyjne Azerbejdżanu. Ten stan rzeczy zdaje się być zupełnie ignorowany przez polskie władze, gotowe składać deklaracje dotyczące możliwości finansowego zaangażowania w projekty nie mające szans doczekać się realizacji. Azerbejdżan ma szansę stać się dostawcą dla Polski przede wszystkim gazu, póki co z zupełnie niezrozumiałych powodów wiąże się z nim nadzieje w kwestii dostaw naftowych. Ponadto kierunki wywozu azerbejdżańskiej ropy a obecnie również gazu zdominowane są całkowicie przez stosunki geopolityczne panujące w regionie. Determinują one niemal zupełnie eksport surowców energetycznych, uniemożliwiając swobodny dobór partnerów handlowych. Azerbejdżan, o czym nie wolno zapominać, znajduje się nie tylko prawnie, ale też faktycznie w stanie wojny z sąsiednią Armenią. Przeszło 20% jego terytorium jest okupowane. Wymieniając nazwę Azerbejdżanu jako potencjalnego dostawcy w kontekście zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego, należy o tym pamiętać. Kooperacja czy partnerstwo nie będzie bowiem możliwe bez czynnego zaangażowania się i udzielenia polityczno - dyplomatycznego wsparcia temu państwu.
 
REFERENCES (11)
1.
ŚWIĘTOCHOWSK.I T., 2005 - Azerbejdżan. Warszawa, s. 27.
 
2.
Energy Information Administration. International Energy Annual 2001. CRUDE OIL PRICES 1861-1999.
 
3.
BP Statistical Review of World Energy June 2007, s. 6-8.
 
4.
B.P. Azerbaijan Strategie Performance Unit Presentation May 2007.
 
5.
Energy Information Administration. International Petroleum Monthly (2005-2006).
 
6.
OPEC - Azerbaijan in figurs 2007, Baku 2007.
 
7.
BP Statistical Review of World Energy 2006, s. 8.
 
8.
opec basket: http: www. opec.org.
 
9.
Riecz prezidenta Azerbajdżana Ilhama Alijewa, Baku 2007.
 
10.
B.P. Azerbaijan - Strategie Performance Unit Presentation May 2007.
 
11.
Statistical yearbook of Azerbeijan - 2006.
 
ISSN:1429-6675