ORIGINAL PAPER
The natural gas sector in Ukraine – opportunities and barriers to growth
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Gazowniczej Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademia Górniczo-Hutnicza, Poland
 
 
Submission date: 2019-09-03
 
 
Final revision date: 2019-10-02
 
 
Acceptance date: 2019-10-03
 
 
Publication date: 2019-12-20
 
 
Corresponding author
Adam Szurlej   

Katedra Inżynierii Gazowniczej Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademia Górniczo-Hutnicza, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019;22(4):115-128
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper analyzed the natural gas sector in Ukraine for the period 2000 to 2018. This sector was affected by external factors, such as the crisis which began in late 2008/2009, as well as internal factors, including the situation in Ukraine after 2013 (the Annexation of Crimea). A comparative analysis was also conducted of the natural gas sector in European Union countries and Ukraine – compared the specificity of natural gas consumption in 2018. The analysis (I) examined the demand for natural gas in Ukraine between 2000 and 2018; (II) described changes in sources to cover Ukraine’s gas needs with a particular emphasis on its own production; (III) pointed to the fundamental changes that have occurred in the natural gas supply routes to the Ukrainian sector in recent years; (IV) stressed the growing role of own production in balancing Ukraine’s gas needs; (V) described the role of Ukraine as a transit country for Russian gas to be delivered to EU countries (in recent years, the volume of natural gas transmitted via the Ukrainian transmission system has been around 90 bcm annually); and (VI) looked at the structure of natural gas consumption in the Ukrainian gas sector and how it has changed in recent years. Unlike EU countries, the growing role of own production in balancing Ukraine’s natural gas needs was emphasized, which is consistent with the strategy of the Ukrainian government. Also, attention was drawn to the threats that may significantly reduce the role of Ukraine as an important transit country. The paper also puts forward the most important parameters concerning the underground natural gas storage facilities in Ukraine which is one of the largest in Europe.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sektor gazu ziemnego w Ukrainie – szanse i bariery rozwoju
bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, gaz ziemny, sektor gazu ziemnego
W artykule przeprowadzono analizę sektora gazu ziemnego na Ukrainie w latach 2000–2018. Na sektor ten oddziaływały czynniki zewnętrzne, takie jak kryzys finansowy, który rozpoczął się na przełomie 2008/2009, a także czynniki wewnętrzne, w tym sytuacja na Ukrainie po 2013 r. (aneksja Krymu). Również przeprowadzono analizę porównawczą sektora gazu ziemnego krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy – porównano, jak kształtowało się jednostkowe zużycie gazu ziemnego w 2018 r. Przeanalizowano zapotrzebowanie na gaz ziemny na Ukrainie w latach 2000–2018 oraz scharakteryzowano zmiany w zakresie źródeł pokrycia popytu na gaz ziemny, ze szczególnym uwzględnieniem wydobycia własnego, a także wskazano na zasadnicze zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w kierunkach dostaw gazu ziemnego z importu na ukraiński rynek. W odróżnieniu od państw UE, podkreślono rosnącą rolę wydobycia własnego w zbilansowaniu potrzeb gazowych Ukrainy, co jest zbieżne ze strategią rządu ukraińskiego. Scharakteryzowano rolę Ukrainy jako kraju, przez którego terytorium realizowany jest tranzyt rosyjskiego gazu do krajów UE (w ciągu ostatnich lat wolumen przesyłanego gazu ziemnego ukraińskiego systemu przesyłowego kształtował się na poziomie około 90 mld m3 rocznie). Następnie zwrócono uwagę na zagrożenia, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ograniczenie roli Ukrainy jako istotnego państwa tranzytowego. Porównano także, jak zmieniła się struktura zużycia gazu ziemnego na ukraińskim rynku gazu w ciągu ostatnich lat. W artykule również przybliżono najważniejsze parametry bazy PMG w Ukrainie, jednej z największej w Europie.
 
REFERENCES (26)
1.
Blue Stream. [Online] https://ru.wikipedia.org/wiki/...% D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA [Accessed: 2019-07-04] (in Russian).
 
2.
BP 2018. BP Statistical Review of World Energy. June 2018. [Online] https://nangs.org/analytics/do... [Accessed: 2018-07-02].
 
3.
BP 2019. BP Statistical Review of World Energy. June 2019. [Online] https://www.bp.com/content/dam... [Accessed: 2018-07].
 
4.
Gas pipelines bypassing Ukraine. Gas pipelines bypassing Ukraine: active, closed and resuscitated (Gazogony v obxid Ukrainy: aktyvni, zakryti ta reanimovani). [Online] https://tyzhden.ua/News/138798 [Accessed: 2015-06-17] (in Ukrainian).
 
5.
Gas transit. Gas transit through Ukraine in 2018 decreased by 7% (Tranzit gaza cherez Ukrainu v 2018 godu sokratilsya na 7%). [Online] www.unian.net/economics/energetics/10397562-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-v-2018-godu-sokratilsya-na-7.html [Accessed: 2019-02-02] (in Russian).
 
6.
Hydrocarbon exploration. Ukraine will borrow money for hydrocarbon exploration with US companies (Ukraina pożyczy pieniądze na poszukiwanie węglowodorów z firmami z USA. [Online:] https://www.cire.pl/item,18521..., ukraina-pozyczy-pieniadze-na-poszukiwanie-weglowodorow-z-firmami-z-usa.html [Accessed: 2019-08-19] (in Polish).
 
7.
Kaliski et al. 2015 – Kaliski, M. Sikora, M.P. and Sikora, A.P. 2015. Who will fill the Ukrainian gas storage facilities? (Kto napełni ukraińskie magazyny gazu? Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 18, Iss. 3, pp. 61–74 (in Polish).
 
8.
Konończuk, W. 2018. The gas revolution? Prospects for growth in gas production in Ukraine (Gazowa rewolucja? Perspektywy wzrostu wydobycia gazu na Ukrainie). [Online:] https://www.osw.waw.pl/pl/publ... [Accessed: 2018-09-24] (in Polish).
 
9.
Kardaś et al. 2019 – Kardaś, S., Łoskot-Strachota, A. and Matuszak, S. 2019. “Last-minute” transit contract? Russian-Ukrainian-EU gas talks (Kontrakt tranzytowy „last-minute”? Rosyjsko-ukraińsko-unijne rozmowy gazowe). [Online:] https://www.osw.waw.pl/pl/publ... [Accessed: 2019-01-25] (in Polish).
 
10.
Kwiatkowicz, P. and Szczerbowski, R. 2015. Power industry in times of political instability. Energy security – raw materials and energy market (Energetyka w czasach politycznej niestabilności. Bezpieczeństwo energetyczne – rynek surowców i energii). Poznań (in Polish).
 
11.
List of population. List of countries in the world by population (Lista państw świata według liczby ludności). [Online:] https://pl.wikipedia.org/wiki/... [Accessed: 2019-08-01] (in Polish).
 
12.
Martynenko, A. 2018. Natural gas production in Ukraine in 2018: on the threshold of change (Vydobutok pryrodnogo gazu v Ukraini u 2018: na porozi zmin). [Online:] https://www.icu.ua/ru/research... [Accessed: 2018-05-21] (in Ukrainian).
 
13.
Naftogaz01. Naftogaz Europe. Natural Gas Consumption and Import in Ukraine, 1991–2018. [Online:] https://naftogaz-europe.com/ar... andimportinukraine19912018 [Accessed: 2019-01-29].
 
14.
Naftogaz02. Naftogaz Europe. Gas production in Ukraine, 2015–2018. [Online:] https://naftogaz-europe.com/ar... [Accessed: 2019-01-29].
 
15.
Naftogaz03. Naftogaz Europe. Gas consumption in Ukraine, 2017–2018. [Online:] https://naftogaz-europe.com/ar... [Accessed: 2019-01-29].
 
16.
Naftogaz04. Naftogaz Europe. Gas consumption in Ukraine, 2013–2014. [Online:] http://www.naftogaz-europe.com... [Accessed: 2015-02-02].
 
17.
Naftogaz05. Naftogaz Europe. Natural Gas Transit via Ukraine, 1991–2017. [Online:] http://www.naftogaz-europe.com... [Accessed: 2018-02-12].
 
18.
Naftogaz06. Naftogaz Europe. Natural Gas Consumption and Import in Ukraine, 1991–2018. [Online:] https://www.naftogaz-europe.co... [Accessed: 2019-01-30].
 
19.
Naftogaz07. Naftogaz Europe. Natural Gas Supplies to Ukraine 2008–2016. [Online:] https://www.naftogaz-europe.co... [Accessed: 2017-01-10].
 
20.
Naftogaz08. Naftogaz Europe. Gas imports to Ukraine 2017–2018. [Online:] https://naftogaz-europe.com/ar... [Accessed: 2019-01-29].
 
21.
Nord Stream. Nord Stream Secure gas supply for Europe. The Pipeline. [Online:] https://www.nord-stream.com/th... [Accessed: 2019-01-29].
 
22.
Permission List 2015. List of special permissions for subsoil use. Date of issue of the document 18/05/2015 (Perelik speczialnyx dozvoliv na korystuvannya nadramy. Data vydachi dokumenta 18/05/2015 roku). [Online:] https://menr.gov.ua/files/docs... [Accessed: 2015-05-18] (in Ukrainian).
 
23.
Russian gas pipeline. Gas pipeline (Gazociąg). [Online:] https://pl.wikipedia.org/wiki/..._ gas_pipelines_to_europe.png [Accessed: 2018-01-16] (in Polish).
 
24.
Ruszel, M. 2014. Diversification of natural gas supply directions to Ukraine – a political objective or a negotiating instrument? [In:] Energy security. Raw materials and energy markets – present and future. Volume 1 – Politics – Economy – Natural Resources and Logistics (Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu ziemnego na Ukrainę – cel polityczny czy instrument negocjacyjny? [W:] Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Tom 1 – polityka – gospodarka – zasoby naturalne i logistyka), P. Kwiatkowski, Poznań, pp. 75–102 (in Polish).
 
25.
Transit revenues. Revenues of Ukraine from gas transit exceeded expenses on its import (Doxody Ukrainy ot tranzita gaza prevysili rasxody na yego import). [Online:] https://ru.espreso.tv/news/201... [Accessed: 2019-01-23] (in Russian).
 
26.
Ukrtransgaz. Naftogaz. Ukrtransgaz. Characteristics of the gas transportation system of Ukraine (Xarakterystyka gazotransportnoyi systemy Ukrainy). [Online:] http://utg.ua/utg/gts/descript... [Accessed: 2019-04-16] (in Ukrainian).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top