The possibilities of the conversion of solar energy to thermal energy in Polish conditions
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(2):41–49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The development of the Polish solar power industry over the recent years and its present state was discussed. One-year-old economic and ecological advantages from heating installation, including the various heat sources in this solar collectors, were analysed. The results of investigations of the efficiency of flat collectors with the selective covering and vacuum tubular in real conditions were introduced. The sources of refinancing for the building of the installation with solar collectors were showed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości konwersji energii słonecznej do energii cieplnej w warunkach polskich
potencjał techniczny, odnawialne źródła energii, kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny, pompa ciepła, system zintegrowany
Omówiono rozwój polskiej energetyki słonecznej na przestrzeni ostatnich lat oraz jej stan aktualny. Przeanalizowano roczne korzyści ekonomiczne i ekologiczne z instalacji grzewczej zawierającej różne źródła ciepła, w tym kolektory słoneczne. Przedstawiono wyniki badań sprawność kolektorów płaskich z pokryciem selektywnym oraz próżniowych rurowych w warunkach rzeczywistych. Wskazano źródła dofinansowania dla budowy instalacji z kolektorami słonecznymi.
 
REFERENCES (14)
1.
BOJANOWICZ J., 2007 - Czysta, zielona energia. Fakty - Magazyn gospodarczy nr 3 (27), http://www.magazynfakty.pl/ (strona dostępna w dniu 31.10.2008).
 
2.
EC BREC, 2000 - Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, http://www.mos.gov.pl/oze/eksp... (strona dostępna w dniu 28.07.2008).
 
3.
EurObserv'ER, 2007 - Solar Thermal Barometr, http://www.energies-renouvelab... (strona dostępna w dniu 01.08.2008).
 
4.
IEO, 2007 - Ocena stanu i perspektyw produkcji krajowej urządzeń dla energetyki odnawialnej, http://www.mos.gov.pl/oze/eksp... (strona dostępna w dniu 01.08.2008).
 
5.
MAGIERA J., 2004 - Heat Pump of Solar Collectors and Air Heat Pump Under Real Conditions. Polish Journal of Environmental Studies vol. III, p. 118-121.
 
6.
MAGIERA J., JUDA T., 2004 - Badanie sprawności kolektorów słonecznych w warunkach rzeczywistych. Inżynieria Chemiczna i Procesowa nr 25, p. 1279-1284.
 
7.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2007 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, http://www.minrol.gov.pl/ (strona dostępna w dniu 01.08.2008).
 
8.
Ministerstwo Środowiska, 2001 - Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, http://mos.gov.pl/2materialy_i... (strona dostępna w dniu 28.07.2008).
 
9.
MRR, 2007a - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, http://www.mrr.gov.pl/ (strona dostępna w dniu 01.08.2008).
 
10.
MRR, 2007b - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013, http://www.mrr.gov.pl/ (strona dostępna w dniu 01.08.2008).
 
11.
WACH E., 2007 - Ekonomiczne aspekty wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z biomasy. Bałtycka Agencja Poszanowania. Energii S.A., http://www.czystaenergia.pl/pd... (strona dostępna w dniu 01.08.2008).
 
12.
WlĘCKA A., 2007 - Poradnik wykorzystania energii słonecznej dla właścicieli campingów. Instytut Energetyki Odnawialnej, http://www.ieo.pl/solcamp/down... (strona dostępna w dniu 01.08.2008).
 
13.
WlĘCKA A., KWASIBORSKI M., 2008 - Polski rynek kolektorów słonecznych w 2007 r. Instytut Energetyki Odnawialnej, http://www.ieo.pl/newsletter/ (strona dostępna w dniu 01.08.2008).
 
14.
WŁODARSKI M., WlĘCKA A., 2008 - Lokalne programy i kampanie na rzecz wsparcia rozwoju energetyki słonecznej. Czysta energia nr 5, http://www.ieo.pl/ (strona dostępna w dniu 01.08.2008).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675