The role of energy resources in electricity production in the EU up to 2050
M. Ruszel 1  
 
More details
Hide details
1
Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(3):5–15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to analyze the impact of the energy resources on the electrification of the EU up to 2050. The author hypothesizes that energy resources remain an important share of the electricity balance in the EU. Therefore, the following research questions are considered: What is the meaning of the energy resources to produce electricity today and in 2050? How will the renewable energy sources influence to change the electricity production model? What is the importance of energy infrastructure in determining the role of renewable energy sources? The future of the energy sector will be based on electricity, the demand of which will double in the next two decades. The development of electric vehicle networks will have a big influence on that process. Despite the processes of energy transition, the significance of fossil fuels is still high. The existing energy infrastructure has an influence on this. Among other energy sources, renewable energy resources will develop in a permanent manner. The changes are inevitable but there is discussion about the speed and diversity of energy transitions in various EU states.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola surowców energetycznych w procesie produkcji energii elektrycznej w UE do 2050 roku
surowiec energetyczny, energia elektryczna, transformacja energetyczna
Celem artykułu jest analiza wpływu surowców kopalnych na produkcję energii elektrycznej UE do 2050 r. Autor stawia hipotezę, że surowce energetyczne pozostają istotną składową struktury bilansu elektroenergetycznego w UE w 2015 r. Z tego względu postawione zostały następujące pytania badawcze. Jakie jest współczesne znaczenie surowców energetycznych do produkcji energii elektrycznej i jak będzie się zmieniało do 2050 r.? Jak odnawialne źródła energii będą wpływały na zmianę modelu produkcji energii elektrycznej? Jakie znaczenie dla określenia roli surowców energetycznej ma istniejąca infrastruktura energetyczna? Przyszłość sektora energii bazuje na elektryczności, której zapotrzebowanie zostanie podwojone w nadchodzących dwóch dekadach. Rozwój samochodów elektrycznych będzie miał istotny wpływ na ten proces. Pomimo transformacji energetycznej, znaczenie paliw kopalnych pozostaje wysokie. Wpływa na to istniejąca infrastruktura energetyczna. Spośród różnych źródeł energii energetyka odnawialna będzie rozwijać się w sposób ciągły. Zmiany są nieuniknione, lecz dyskusyjne pozostaje tempo oraz różnorodność transformacji energetycznej w państwach unijnych.
 
REFERENCES (26)
1.
Bajczuk, R. 2014. Odnawialne źródła energii w Niemczech. Obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania, Raport OSW, Warszawa.
 
2.
Blacharski i in. 2017 – Blacharski, T., Kogut, K. i Szurlej, A. 2017. The perspectives for the use of hydrogen for electricity storage considering the foreign experience. E3S Web of Conferences, vol. 14 art. no. 01045, s. 1–10 [Online] Dostępne w: http://www.e3s-conferences.org... [Dostęp: 8.07.2017].
 
3.
Działania... 2017 – Działania w dziedzinie klimatu [Online] Dostępne w: https://europa.eu/european-uni... [Dostęp: 8.07.2017].
 
4.
Electricity... 2017 – Electricity production, consumption and market overview [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/s... [Dostęp: 21.07.2017].
 
5.
Electromobility... 2015 – Electromobility in Germany: Vision 2020 and Beyond, Germany Trade & Invest, Berlin 2015, p. 3.
 
6.
Euracoal... 2017 – Euracoal statistics [Online] Dostępne w: https://euracoal.eu/info/eurac... [Dostęp: 21.07.2017].
 
7.
European... 2011 – European Commission 2011. A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. COM(2011) 112 final, European Commission, Brussels, 8.3.2011.
 
8.
Francja... 2017 – Francja zamierza zamknąć 17 reaktorów atomowych [Online] Dostępne w: http://www.energetyka24.com/62... [Dostęp: 22.07.2017].
 
9.
Gawlik L. 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe, red. L. Gawlik, [Online] Dostępne w: http://www.giph.com.pl/giph/at... [Dostęp: 20.07.2017].
 
10.
Gędek, S. 2015. Wpływ cen ropy naftowej na kurs korony norweskiej. Przegląd Politologiczny nr 4, s. 145–157.
 
11.
Graichen i in. 2017 – Graichen, P, Kleiner, M.M. i Podewils, Ch. 2017. The energy transition in the power sector: State of affairs 2016. A review of the major developments in Germany and an outlook for 2017. Agora Energiewende Berlin, s. 4.
 
12.
Gryz, J. 2015. Bezpieczeństwo energetyczne, elementy koncepcji działań [W:] Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE, red. S. Gędek, M. Ruszel, Warszawa: Wydawnictwo Rambler, s. 19–34.
 
13.
Hahn, E. 2011. The Role of Oil Prices in the Euro Area Economy Since the 1970s, European Central Bank.
 
14.
Hirschhausen i in. 2015 – Hirschhausen, Ch., Gerbaulet C., Kemfert, C., Reitz, F. i Ziehm, C. 2015. German Nuclear Phase-Out Enters the Next Stage: Electricity Supply Remains Secure — Major Challenges and High Costs for Dismantling and Final Waste Disposal, [Online] Dostępne w https:// www.diw.de/documents/publikati... [Dostęp: 19.07.2017].
 
15.
IEA 2017 – World Energy Investment 2017 [Online] Dostępne w http://www.iea.org/publication... [Dostęp: 19.07.2017].
 
16.
Krause i in. 1981 – Krause, F., Bossel, H. i Müller-Reissmann, K.-F. 1981. Energie-Wende Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl and Uran, S. Fischer, Frankfurt.
 
17.
Łaciak i in. 2017 – Łaciak, M., Olkuski, T., Świdrak, M., Szurlej, A. i Wyrwa, A. 2017. Rola i znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski w perspektywie długoterminowej. Rynek Energii nr 2, s. 60–67.
 
18.
Medium-Term ... 2016 – Medium-Term Coal Market Report 2016 [Online] Dostępne w: https://www.iea.org/newsroom/n... [Dostęp: 24.07.2017].
 
19.
Mielczarski, W. 2017. Mielczarski: Polska energetyka musi być elastyczna [Online] Dostępne w: http://cire.pl/item,148694,13,... [Dostęp: 19.07.2017].
 
20.
Nuclear... 2017 – Nuclear Power in the European Union [Online] Dostępne w: http://www.world-nuclear.org/i... [Dostęp: 22.07.2017].
 
21.
Overview... 2017 – Overview of electricity production and use in Europe [Online] Dostępne w: https://www.eea.europa.eu/data... [Dostęp: 21.07.2017].
 
22.
Renewable... 2017 – Renewable energy statistics [Online] Dostępne w: http://ec.europa.eu/eurostat/s... [Dostęp: 21.07.2017].
 
23.
Ruszel, M. 2013. Surowce energetyczne jako atrybuty państwa w stosunkach międzynarodowych. [W:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, tom II, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler, Warszawa, s. 93–104.
 
24.
Ruszel, M. 2015. Polityka energetyczna. [W:] Unia Europejska 2014+, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, Difin, Warszawa.
 
25.
Traktat... 2012 – Traktat o funkcjonowaniu: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.Urz. UE C 326/47. 2012.
 
26.
Yergin, D. 2012. The Quest. Penguin Books, s. 721–722.
 
ISSN:1429-6675