Trends in primary energy consumption in Poland, 1989-2000
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(2):5–22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The change of Polish economy system influenced heavily fuels and energy sectors. Consumption of energy carriers is also changing and presents trends which are the subject of the paper. The data, which were used for the analysis, are annual energy balances published by Central Statistical Office. Total primary energy consumption decreased by 25% of the initial level in the years 1989—2000, while the GDP rose by 35% in total. Polish consumption was, and still is, dominated by hard coal, which in 1989 constituted 87% of primary energy supply. However consumption of this carrier declined substantially and now it is only 52% of total consumption. Lignite, which is used only for power generation, also presents falling trend, however the rate is much lower than for hard coal. Renewable carriers, wood and peat, are presently consumed at the level three times higher than before 1993, but their consumption goes down. Other carriers such as crude oil presents growing trend at high rate. Oil doubled share in total consumption since 1989, and the amount consumed increased by 20%. Natural gas, both imported and domestic, presented a drop in consumption till 1991, but since then it has been increasing and is now 5% higher than in 1989. Presented trends are expected to be continued, and finally they will change the structure of primary energy consumption. However, the dependency on hard coal will be maintained at least till 2020.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Trendy zużycia paliw pierwotnych w Polsce w latach 1989-2000
energia pierwotna, statystyka, zużycie energii
Zmiana systemu gospodarczego Polski wywołuje zmiany w systemie paliwowo-energetycznym kraju, czego skutkiem są między innymi postępujące zmiany poziomu zużycia nośników energii. W artykule przeanalizowano trendy w zużyciu najważniejszych pierwotnych nośników energii: węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, torfu i drewna. Dodatkowo podano trendy dochodu narodowego ogółem i przeliczonego na mieszkańca, jako podstawowych czynników determinujących zu- życie energii. Jako dane wykorzystano publikowane przez Główny Urząd Statystyczny roczniki bilansu paliwowo-energetycznego Polski. Badane nośniki wykazują różnorakie trendy, przy czym maleje zużycie węgla — nośnika dotychczas dominującego w gospodarce, rośnie natomiast zużycie innych, szczególnie ropy naftowej.
ISSN:1429-6675