A review on energy consumption and CO2 emissions in the Polish transport sector
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Kraków
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(2):23-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Transport has been crucial for the global economic development. It is one of the key drivers for the improvement in mobility, urbanization and trade. Nowadays, transport is the second-largest energy consuming sector in the world and one of the major sources of greenhouse gas emissions. Since the accession of Poland to the EU, the transport sector has become pivotal for the economic growth of the country. Rail and road network systems have been modernized and the total number of passenger cars has nearly doubled. Moreover, there has been an increase in road freight and logistic services, making Poland one of the largest road transport service providers in the EU. On the other hand, all the aforementioned developments have contributed to an increase in the total final energy consumption and CO2 emissions of the Polish transport sector. Gasoline, diesel, LPG and jet fuel consumption has increased sharply over the last decades. CO2 emissions from the transport sector have gone from approx. 20 million tons of CO2 in 1990 to 46 million tons in 2013. This paper aims to present an overview of the energy consumption and CO2 emissions of the Polish transport sector and give a detailed account of the sector development over the last two decades.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza zużycia energii oraz emisji CO2 w polskim sektorze transportowym
transport, emisje, zużycie paliw, Polska, zużycie energii
Transport w dużej mierze przyczynia się do rozwoju gospodarki światowej. Jest jednym z kluczowych czynników warunkujących rozwój miast, handlu oraz wzrost mobilności ludności. Obecnie transport jest również drugim najbardziej energochłonnym sektorem gospodarki w ujęciu ogólnoświatowym oraz jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej to sektor transportu znalazł się pośród tych gałęzi gospodarki, które były główną determinantą krajowego wzrostu ekonomicznego. Nastąpiła modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury drogowej, a całkowita liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce niemal się podwoiła. Ponadto, rozwój sektora usług logistycznych oraz transportu drogowego towarów uczynił z Polski największego dostawcę tych usług na rynku europejskim. Wspomniany rozwój sektora przyczynił się do wzrostu zużycia energii finalnej oraz wolumenu emisji CO2 pochodzących z transportu. Gwałtownie w ostatnim czasie zwiększyło się zużycie paliw – benzyn silnikowych, olejów napędowych, LPG oraz paliwa typu jet, co pociągnęło za sobą wzrost emitowanego do atmosfery przez sektor transportowy dwutlenku węgla z około 20 milionów ton CO2 w 1990 roku do 46 milionów w 2013. Celem poniższej publikacji jest przedstawienie analizy zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla z polskiego sektora transportowego oraz dokonanie przeglądu jego rozwoju w przeciągu ostatnich dwóch dekad.
 
REFERENCES (44)
1.
BP 2015 – Statistical Review of World Energy 2015, BP 2015. [Online] Available at: http://www.bp.com/en/global/co... [Accessed: 2.24.2016].
 
2.
CER 2013 – Rail Freight Status Report 2013 Rail Freight After a Decade of EU Rail Policy, Community of European Railways and Infrastructure Companies, Brussels 2013.
 
3.
CSO 2014 – Energy Statistics in 2012 and 2013, Central Statistical Office, Warsaw 2014.
 
4.
de Haan et al. 2007 – de Haan, P., Peters, A. and Scholz, R.W. 2007. Reducing energy consumption in road transport through hybrid vehicles: investigation of rebound effects, and possible effects of tax rebates. Journal of Cleaner Production 15, p. 1076–1084.
 
5.
Department of the Environment 2014 – National Greenhouse Accounts Factor, Australian National Greenhouse Accounts, Canberra 2014.
 
6.
EEA 2015a – Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration, European Environment Agency, Luxembourg 2015.
 
7.
EEA 2015b – Trends and projections in Europe 2015 Executive summary. European Environment Agency, Luxembourg 2015.
 
8.
EIA 2014 – International Energy Outlook 2014, Energy Information Administration, Washington, DC. 2014.
 
9.
EIA 2015 – Total Carbon Dioxide Emissions from the Consumption of Energy (Million Metric Tons), Energy Information Administration 2015. [Online] Available at: https://www.eia.gov/cfapps/ipd... [Accessed: 2.23.2016].
 
10.
Enerdata 2016 – Transport - Specific consumption of cars. [Online] Available at: http://www.indicators.odyssee-... [Accessed: 2.23.2016].
 
11.
European Commission 2016a – 2020 climate & energy package. [Online] Available at: http://ec.europa.eu/clima/poli... [Accessed 2.23.2016].
 
12.
European Commission 2016b – Country Datasheets [Online] Available at: https://ec.europa.eu/energy/en... [Accessed 2.23.2016].
 
13.
European Commission 2015 – EU transport in figures, European Commission, 2015.
 
14.
European Commission 2016c – Polish rail line E65 to be modernized for quicker and safer journeys. [Online] Available at: http://ec.europa.eu/regional_p... [Accessed: 2.22.2016].
 
15.
European Commission 2016d – Rail connection between two of Poland’s big cities to receive major upgrade. [Online] Available at: http://ec.europa.eu/regional_p... [Accessed: 2.22.2016].
 
16.
European Commission 2016e – State aid: Commission approves €93 million public funding for Polish rail company PKP IC for purchase of long-distance passenger trains. [Online] Available at: http://europa.eu/rapid/press-r... [Accessed 2.22.2016].
 
17.
Eurostat 2016a – Energy Intensity of the Economy. [Online] Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/t... [Accessed: 2.23.2016].
 
18.
Eurostat 2015a – Energy, transport and environment indicators, Eurostat, Luxembourg 2015.
 
19.
Eurostat 2015b – Passenger cars in the EU. [Online] Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/s... (Accessed: 2.22.2016).
 
20.
Eurostat 2016b – Summary of annual road freight transport by type of operation and type of transport (1000 t, Mio Tkm, Mio Veh-km). [Online] Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/d... [Accessed: 2.22.2016].
 
21.
García-Álvarez et al. 2013 – García-Álvarez, A., Pérez-Martínez, P.J. i González-Franco, I. 2013. Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions in Rail and Road Freight Transport in Spain: A Case Study of Car Carriers and Bulk Petrochemical, Journal Intelligent Transportation Systems, 17, p. 233–244.
 
22.
GUS 2015a – Efektywność wykorzystania energii w latach 2003–2013. Główny Urząd Statystyczny, Warsaw 2015.
 
23.
GUS 2015b – Road Transport in Poland in the years 2012, 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warsaw 2015.
 
24.
GUS 2004–15 – Transport Activity Results in 2003–14, Główny Urząd Statystyczny, Warsaw 2004–15.
 
25.
GUS, KAPE 2015 – Energy Efficiency trends and policies in Poland ODYSSEE- MURE 2015 Monitoring EU and national energy efficiency targets, Warsaw 2015.
 
26.
ICAO 2013 – Market Liberalization: Polish Experience, Sixth Worldwide Air Transport Conference, Montreal, 18–22 march 2013.
 
27.
IEA 2015a – IEA Statistics: CO2 Emissions From Fuel Combustion: Highlights, Paris 2015.
 
28.
IEA 2015b – Key trends in CO2 emissions. Excerpt from: CO2 emissions from fuel combustion, Paris, 2015.
 
29.
IEA 2015c – Key World Energy Statistics, International Energy Agency, 2015, Paris 2015.
 
30.
IEA 2016 – World: Balances for 2013, Statistics [Online] Available at: http://www.iea.org/statistics/... [Accessed: 2.25.2016].
 
31.
Ingram, G. and Liu, Z. 1999. Determinants of Motorization and Road Provision. World Bank.
 
32.
Jankiewicz, J. and Huderek-Glapska, S. 2015. The air transport market in Central and Eastern Europe after a decade of liberalisation – Different paths of growth. Journal Transport Geography 50, p. 45–56.
 
33.
KOBiZE 2015 – Poland’s National Inventory Report 2015: Greenhouse Gas Inventory For 1988–2013, Krajowy Ośrodek Bilansowania I Zarządzania Emisjami, Warsaw 2015.
 
34.
Kopp et al. 2013 – Kopp, A., Block, R.I. and Limi, A. 2013. Turning the right corner: ensuring development through a low-carbon transport sector. World Bank, Washington, D.C. 2013.
 
35.
Ministry of Foreign Affairs 2014 – Poland’s 10 years in the European Union, MSZ, Warsaw 2014.
 
36.
Myant, M.R. and Cox, T. 2008. Reinventing Poland. Routledge. New York.
 
37.
OICA 2013 – World Vehicles in Use – All Vehicles [Online] Available at: http://www.oica.net/category/v... [Accessed: 2.22.2016].
 
38.
Piecyk, M. and Mckinnon, A. 2009. Global energy trends in road freight transport. Edinburgh.
 
39.
PZPM 2015 – Automotive Industry Yearbook 2015. [Online] Available at: http://www.pzpm.org.pl/en/Auto....
 
40.
Solomon et al. 2009 – Solomon, S., Plattner, G.-K., Knutti, R. and Friedlingstein, P. 2009. Irreversible climate change due to carbon dioxide emissions. Proceedings of the National Academy of Science USA 106, p. 1704–9.
 
41.
Taczanowski, J. 2012. A comparative study of local railway networks in Poland and the Czech Republic. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 18, p. 125–139.
 
42.
ULC 2014 – Liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym w 2013 i 2014 roku. [Online] Available at: http://www.ulc.gov.pl/pl/regul.... [Accessed: 2.22.2016].
 
43.
WB 2011 – Transition to a low carbon economy in Poland, World Bank, Washington, D.C. 2011.
 
44.
WB 2015 – World Bank Group Partnership Program Snapshot 1–11, Washington, D.C. 2015.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top