Will CCS be cheap? - New CO2 sorbents wanted
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(2):441–453
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Currently, the Polish energy sector is facing a number of serious challenges due to obligation to reducing CO2 emission by 2020, while maintaining a high level of energy security. The paper presents analysis of CCS technology costs based on ZEP cost reports and selected results of work in the Strategic Research Programme - Advanced technologies for energy generation: Development of a technology for highly efficient zero-emission coal-fired power units integrated with CO2 capture. Themain goal of this Programme is the implementation of the EU '3x20'Strategy. Improve CO2 amina based solvents via chemical modifications to improve loading, efficiency, are the subject of Institute for Chemical Processing of Coal (PPC) interest.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czy CCS może być tańszy? - W poszukiwaniu nowych sorbentów CO2
emisja CO2, usuwanie CO2, CCS Carbon Capture and Storage, monoetanoloamina-MEA, aktywatory, strategiczny program badawczy, "zero-emisyjne" bloki węglowe
Zagadnienia związane z obniżeniem emisji CO2 do atmosfery stały się szczególnie ważne dla sektora energetycznego w związku z polityką klimatyczną UE i przyjęciem przez Parlament Europejski Pakietu Klimatycznego w grudniu 2008 r. Konsekwencją polityki "klimatycznej" będzie wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej w związku z koniecznością wprowadzania technologii CCS (Carbon Capture and Storage), a co zatem idzie - znaczny wzrost cen energii na rynku. W opracowaniu dokonano krótkiej charakterystyki metod usuwania CO2 ze spalin (post combustion) oraz identyfikacji kosztów technologii CCS. W artykule przedstawiono również wstępne wyniki badań sorbentów CO2 prowadzonych w ramach realizacji Zadania nr 1 Strategicznego Programu Badawczego - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii.
 
REFERENCES (10)
1.
MASTALERSKA M., 2011 – Znaczenie efektywności energetycznej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polityka Energetyczna t. 4, z. 11.
 
2.
„Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku”, http://www.mg.gov.pl.
 
3.
Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030, Załącznik 2 do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, Warszawa, listopad 2009.
 
4.
MALKO J., 2009 – Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej. Polityka Energetyczna t.12, z. 2.
 
5.
Komunikat nr 22 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.X. 2008, w sprawie krajowego Programu Badañ naukowych i prac rozwojowych.
 
6.
The costs of CO2 capture. Post-demonstration CCS in the EU, www.zeroemissionsplatform.eu.
 
7.
The costs of CO2 transport. Post-demonstration CCS in the EU, www.zeroemissionsplatform.eu.
 
8.
The costs of CO2 storage. Post-demonstration CCS in the EU, www.zeroemissionsplatform.eu.
 
9.
The costs of CO2 capture, transport, storage. Post-demonstration CCS in the EU, www.zeroemissionsplatform.eu.
 
10.
BARUYA P., 2008 – Competitiveness of coal fired power generation. IEA Clean Coal Center.
 
ISSN:1429-6675