Gas partnership of the Russian Federation with the Federal Republic of Germany and the French Republic
D. Brodacki 1  
 
More details
Hide details
1
doktorant, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(1):23–36
 
KEYWORDS
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Partnerstwo gazowe Federacji Rosyjskiej z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Francuską
gaz ziemny, polityka energetyczna, sektor gazu, partnerstwo, Niemcy, Francja, Rosja
Artykuł stanowi analizę decyzyjną partnerstwa energetycznego Federacji Rosyjskiej z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Francuską. Analizie zostały poddane determinanty wpływające na charakter obustronnej współpracy. Praca ukazuje występujące zależności energetyczne z perspektywy wybranych państw oraz cele polityki Federacji Rosyjskiej, a także odpowiada na pytanie o przyczynę podejmowanych działań. Celem pracy jest również analiza korelacji zachodzącej między pozycją polityczną państwa w UE a charakterem partnerstwa energetycznego z Rosją, jak również analiza sektorów gazu ziemnego poszczególnych państw.
 
REFERENCES (19)
1.
Statfor 2015 − Nord Stream II: Gazprom Promotes a New Pipeline. Stratfor Analysis 1. Business Source Complete.
 
2.
Czarny i in. 2009 − Czarny, E., Menkes, J. i Toporowski, P. 2009. Gazprom – threat to Europe? Poznan University of Economics Review t. 9, nr 1, s. 44–66.
 
3.
Ćwiek-Karpowicz, J. 2011. Polityka energetyczna Rosji. Szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej. Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
 
4.
Diankow, S. 2013. Pogarszająca się konkurencyjność Europy. 127 Seminarium BRE-CASE: Austerity Revisited czyli ponownie o zacieśnieniu fiskalnym.
 
5.
Ellman, M., red. 2006. Russia’s Oil and Natural Gas: Bonanza or Curse? Wyd. 1. Anthem Press, London, 213 s.
 
6.
Gawlik, L. 2005. Zaopatrzenie Europy w paliwa pierwotne. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 8, z. 2, s. 5–25.
 
7.
Hetland, J. i Gochitashvili, T. 2004. North Atlantic Treaty, O. Security of Natural Gas Supply Through Transit Countries. Dordrecht: Springer, 2004. (NATO Science Series v. 149), 410 s.
 
8.
IEA Energy Atlas. [Online] Dostępne w: http://energyatlas.iea.org/?su... [Dostęp: 7.02.2017].
 
9.
Kaliski i in. 2010 − Kaliski, M., Janusz, P. i Szurlej, A. 2010. Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego. NAFTA-GAZ nr 5, s. 325–332.
 
10.
Mienkiszak, M. 2006. Stosunki polityczne pomiędzy Rosją i Niemcami w latach 1998–2005. Raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Centrum Studiów Międzynarodowych 2006, s. 15–25.
 
11.
Mokrzycki i in. 2008 − Mokrzycki, E., Ney, R. i Siemek, J. 2008. Światowe zasoby surowców energetycznych – wnioski dla Polski. Rynek Energii nr 6, s. 2–13.
 
12.
Molo, B. 2013. Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku. Wyd. 1, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 
13.
Rutkowska-Podołowska, M. 2014. Zielone światło dla zysku − inwestycje ekologiczne. Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 361, s. 206–214.
 
14.
Ulrich, A. 2015. Transformacja energetyczna w Niemczech – studium projektu „Efektywność Plus”. Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 409, s. 218–227.
 
15.
Morris, C. i Pehnt, M. 2012. Niemiecka transformacja energetyczna. Przyszłość oparta na odnawialnych źródłach energii. Wyd. 1, Fundacja im. Heinricha Bölla, Berlin.
 
16.
Sander, M. 2012. Deutsch-russische Beziehungen im Gassektor: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Interorganisationsnetzwerke und die Verhandlungen zur Nord Stream Pipeline. Wyd. 1., Nomos, Baden-Baden, 264 s.
 
17.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu [Online] Dostępne w: https://france.trade.gov.pl/pl... [Dostęp: 7.02.2017].
 
18.
Vavilov, A. i Nicholls, D., red. 2015. Gazprom. An Energy Giant and its Challenges in Europe. Wyd. 1, Palgrave Macmillan UK, Basingstoke, 250 s.
 
19.
Zygar, M. i Paniuszkin, M. 2008. Gazprom. Rosyjska broń. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 3324 s.
 
ISSN:1429-6675