Coal gasification and Fischer-Tropsch synthesis for liquid fuels production
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2007;10(Zeszyt specjalny 2):189–202
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the technologies for liquid fuels production based on coal gasification and Fischer-Tropsch synthesis. The presented technology was considered for the liquid fuel production in Polish conditions such as technology of coal gasification and the properties of coal. The state-of-the-art for coal gasification based liquid fuel production technology development was characterized. The outline of the process concept for liquid fuels production plant of 6 million tons of coal/a consumption for Polish conditions was presented and discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Produkcja paliw silnikowych z węgla poprzez zgazowanie i syntezę Fischera-Tropscha
węgiel, zgazowanie, synteza, paliwa silnikowe
W artykule omówiono technologie produkcji paliw silnikowych syntezą Fischera-Tropscha z gazu syntezowego ze zgazowania węgla. Przedstawione rozwiązanie technologii produkcji paliw silnikowych przyjęto dla warunków polskich (wybór technologii zgazowania węgla, parametry węgla przyjęte do obliczeń). Scharakteryzowano także stan rozwoju reaktorów do syntezy paliw silnikowych z gazu ze zgazowania węgla. Przedstawiono zarys koncepcji technologicznej produkcji paliw płynnych w skali przerobu około 6 mln ton/rok węgla dla warunków krajowych.
 
REFERENCES (10)
1.
RAJ D. PAREKH, 1982 - Handbook of gasifiers and gas treatment systems. Prepared for the United States Department of Energy (Contract No. DE-ACO1-78ET10159).
 
2.
A Current Perspective On the Gasification Industry - Robust Growth Forecast, Department of Energy USA, National Energy Technology Laboratory, www.netl.doe.gov/coal/gasifica....
 
3.
Gasification Database (7/2005) DOE, NETL, www.netl.doe.gov/technologies/....
 
4.
Baseline Design/Economics For Advenced Fischer-Tropsch Technology(1991-1999) - raport (vol 1-14) z realizacji projektu Nr DE-AC22-91PC90027 (www.fischer-tropsch.org).
 
5.
Gasification Plant Cost and Performance Optimization - Task 2 Topical Report Coke/Coal Gasification with Liquids Coproduction(2003) - raport (vol 1-2) z realizacji projektu Nr DE-AC26-99FT40342.
 
6.
Fischer-Tropsch Synthesis of Hydrocarbons" (1983) - raport z realizacji projektu Nr DE 84017481.
 
7.
Life-Cycle Greenhouse-Gas Emission Inventory for Fischer-Tropsch Fuels (2001) J. Marano, J. Ciferno.
 
8.
DRESZER K., ŚCIĄŻKO M., BILUG P., KOLARZ E., POPOWICZ I, WIĘCŁAW-SOLNY L., ZAPART L., 2007 - Studium koncepcyjne komercyjnej instalacji do produkcji paliw ciekłych z węgla (praca realizowana na zlecenie Kompani Węglowej). IChPW Zabrze.
 
9.
DA VIS B.H., 2002 - Overview of reactors for liquid phase Fischer-Tropsch synthesis. Catalysis Today 71, 249-300.
 
10.
HEYDENRICH R., 2005 - Sasol Synfuels International Sasol Limited JSE: SOŁ, NYSE: SSL, April 2005, Howard Weil Energy Conference.
 
ISSN:1429-6675