Comparative analysis of brown coal-based mining and the power industry in Australia and Poland
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(3):29-39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Australia is very rich country regarding natural resources. It is significant exporter of iron ore, bauxite ore, copper ore, gold ore, nickel ore and zinc ore. This country is also a big exporter of uranium ore as well as hard coal and natural gas. It has utilized its own energy raw resources which is brown coal. Brown coal is used especially to produce electricity which ensures the national energy security just as in Poland. Despite the long distance between this two countries they have a lot in common. Both Australia and Poland based on their electrical power engineering on their domestic hard coal and brown coal resources. Both countries have reached a similar participation level of renewable energy sources in the national energy mix. The annual output of brown coal is also comparable. The paper presents brown coal-based mining and the power industry comparison in Australia and Poland. Analysis have regarded the last 20 years, but a special emphasis focused on the industry changes which have taken place in the last 10 years. It has the shown similarities and differences in both countries in terms of brown coal geological and mining conditions, the unit efficiency factor and carbon dioxide emissions factor during the electricity production process. Current state and development prospects of three brown coal mining-energy complexes which are located in Latrobe Valley in Victoria State in South-East Australia has also been described.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza porównawcza górnictwa i energetyki opartej na węglu brunatnym w Australii i w Polsce
węgiel brunatny, energetyka i górnictwo węgla brunatnego, Polska, Australia, Latrobe Valley
Australia to kraj bardzo bogaty w zasoby naturalne. Jest znaczącym eksporterem rud żelaza, boksytów, miedzi, złota, niklu oraz cynku. Kraj ten eksportuje także rudy uranu czy też węgiel kamienny i gaz ziemny. We własnym zakresie wykorzystuje również surowiec energetyczny, jakim jest węgiel brunatny. Podobnie jak w Polsce, służy on do produkcji energii elektrycznej zapewniając przy tym bezpieczeństwo energetyczne państwa. Pomimo znacznej odległości dzielącej te dwa kraje, mają one ze sobą wiele wspólnego. Zarówno Australia, jak i Polska opiera swoją elektroenergetykę w większości na rodzimych zasobach węgla kamiennego i brunatnego. Obydwa kraje osiągnęły także zbliżony poziom udziału OZE w miksie energetycznym. Podobny jest również poziom rocznego wydobycia węgla brunatnego. W artykule dokonano porównania górnictwa i energetyki opartej na węglu brunatnym w Australii i w Polsce. Analiza dotyczy ostatnich 20 lat, przy czym szczególną uwagę zwrócono na zmiany, jakie zaszły w tej branży po 2010 roku. Wskazano podobieństwa i różnice występujące w obydwu krajach w zakresie warunków geologiczno-górniczych wydobycia węgla brunatnego oraz jednostkowej efektywności i emisji dwutlenku węgla podczas produkcji energii elektrycznej. Opisano także stan i perspektywy rozwoju trzech kompleksów górniczo-energetycznych węgla brunatnego zlokalizowanych w Latrobe Valley w stanie Wiktoria w południowo-wschodniej Australii.
 
REFERENCES (16)
1.
Australian Energy Update. 2016 – Department of Industry, Innovation and Science. [Online] Dostępne w: https://industry.gov.au/Office...# [Dostęp: 1.06.2017].
 
2.
Brown Coal – Lignite. Mineral Council of Australia. Victorian Division. [Online] Dostępne w: http://www.minerals.org.au/fil... [Dostęp: 1.06.2017].
 
3.
Grudziński, Z. 2010. Konkurencyjność wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 13, z. 2.
 
4.
Hazelwood. The life of Hazelwood and its people 1964–2017. [Online] Dostępne w: http://www.gdfsuezau.com/media... [Dostęp: 1.06.2017].
 
5.
Hogan, B. 2016. Ensuring a future for Australian coal fired power station. Institute of Public Affairs.
 
6.
Jotzo, F. i Mazouz, S. 2016. Brown coal exit: A market mechanism for regulated closure of highly emissions intensive power stations. [Online] Dostępne w: http://www.climate-energy-coll... [Dostęp: 1.06.2017].
 
7.
Kaliski i in. 2012 – Kaliski, M., Szurlej, A. i Grudziński, Z. 2012. Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4.
 
8.
Kasztelewicz i in. 2016 – Kasztelewicz, Z., Ptak, M. i Sikora, M. 2016. Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 19, z. 4.
 
9.
Maciejewski, Z. 2011. Stan krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 11, z. 2.
 
10.
Nethercote, I. 2010. Australia – Perspective. Innovation & technologies for a sustainable future. International Symposium Melbourne.
 
11.
Positioning brown coal for a low-emissions future 2009–2015. 2016 – Brown Coal Innovation in Australia. [Online] Dostępne w: http://www.bcinnovation.com.au... [Dostęp: 1.06.2017].
 
12.
PSE Polskie Siecie Elektroenergetyczne. [Online] Dostępne w: http://www.pse.pl [Dostęp: 1.06.2017].
 
13.
Stewart, M. 2017. The future of Australian Electricity Generation. Engineers Australia.
 
14.
Tajduś i in. 2014 – Tajduś, A., Kaczorowski, J., Kasztelewicz, Z., Czaja, P., Cała, M., Bryja, Z. i Żuka, S. 2014. Węgiel brunatny – oferta dla polskiej energetyki. Możliwości rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w Polsce do 2050 r. Komitet Górnictwa PAN. Kraków: Art-tekst.
 
15.
Vines, J. 2008. Coal Mining Heritage Study in Victoria. Department of Planning and Community Development.
 
16.
Widera i in. 2016 – Widera, M., Kasztelewicz, Z. i Ptak, M. 2016. Lignite mining and electricity generation in Poland: the current state and future prospects. Energy Policy vol. 92.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top