Crowding out or crowding in? Consumer preferences and the design of policy and products in the green electricity market case
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(1):85–95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Due to the liberalisation of energy markets the success of Electricity-Feed regulation as practised in countries as Germany and Spain leads to opportunity costs in terms of crowding-out the potential for private green electricity market activities. This may be justified by the empirical assumption, that actually demand for green electricity is neither stable, nor reliable. On the other hand, this assumption is contradicted by several studies, which show that indeed there is a potential demand for green electricity. The political impact of this demand, however, is not so clear, because consumers are not so much interested in (objective) environmental effects, but more in receiving a (subjective) moral satisfaction. Hence, the question is not, whether individual demand can substitute policy in the green electricity case (of course it cannot). But because on liberal markets policy and products have to be compatible with individual preferences, policy should search for alternatives leading to a crowding-in of private market activities.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kupić, nie kupić? Preferencje konsumentów oraz kreowanie polityki i produktów na przykładzie rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
polityka energetyczna, odnawialne źródła energii, rynek energii
Uregulowania dotyczące źródeł wytwarzania energii, jakie z sukcesem ukształtowały się w takich krajach jak Niemcy i Hiszpania w związku z liberalizacją rynku energii, prowadzą do stworzenia warunków dla rozwoju prywatnej działalności w zakresie energii odnawialnej. Można to uzasadnić przyjmując empiryczne założenie, że zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych nie jest ani stałe ani wiarygodne. Z drugiej strony to założenie jest sprzeczne z kilkoma badaniami, które pokazują, że istnieje potencjalne zapotrzebowanie na energię odnawialną. Nie jest jasne dlaczego, gdyż konsumenci nie są bardzo zainteresowani (obiektywnie) efektami w naturalnym środowisku, lecz raczej uzyskaniem satysfakcji w sferze moralnej (subiektywnie). Z tego powodu pytanie nie brzmi czy indywidualne wyrażane zapotrzebowanie może zastąpić politykę w przypadku energii ze źródeł odnawialnych (bo oczywiście nie może). Ponieważ na rynkach liberalnych polityka i produkty muszą być zgodne z indywidualnymi preferencjami, polityka powinna znajdować sposoby, by stworzyć potrzebę działania ze strony prywatnego rynku.
ISSN:1429-6675