ORIGINAL PAPER
Decarbonization of the energy sector in Greece – is Greek coal mining over?
Wiktor Hebda 1  
 
More details
Hide details
1
Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Krakow, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Wiktor Hebda   

Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Krakow, Poland
Submission date: 2021-01-05
Final revision date: 2021-02-16
Acceptance date: 2021-02-17
Publication date: 2021-03-24
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2021;24(1):49–66
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The following paper presents the process of decarbonization of the energy sector in Greece and points out to different methods the Greek authorities are adopting in order to reduce the emission of greenhouse gases generated by electricity production. Greece is a country which is modernizing its energy sector gradually, yet dynamically. One of the prime aims is to reduce the level of energy produced in coal-fired power plants by focusing on the renewable energy and the gas sector. In 2010 still more than half of the electrical energy was generated by lignite-fired power plants. Almost ten years later the ratio has dropped to only slightly more than 30%. A significant reduction in coal consumption was possible thanks to investments in renewable energy sources, especially in the wind and solar energy sectors. Both sectors have seen a large increase in production, making renewable energy sources already accounting for over 20% of Greek electricity production. Capital-intensive investments were also made in the country’s gas supply through the expansion of gas-fired power plants and gas transmission networks. As a result, natural gas remains the main source of energy for Greece next to coal. Unfortunately, a big challenge in terms of decarbonization is the need for increased imports of electricity from abroad, due to the insufficient capacity of the Greek energy sector. Therefore, the main purpose of this paper is to define a Greek model of decarbonization and to point out to its benefits and dangers. Greek strategy might serve as an example of how to successfully solve the energy issues in the countries with similar energy profile.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dekarbonizacja sektora energetycznego w Grecji – czy to koniec greckiego górnictwa węglowego?
odnawialne źródła energii, dekarbonizacja, Grecja, grecki sektor energetyczny, grecki węgiel
W artykule podjęto problematykę dekarbonizacji sektora energetycznego w Grecji, zwracając szczególną uwagę na metody, jakimi państwo greckie dąży do redukcji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji energii elektrycznej. Grecja jest przykładem państwa, które w dynamiczny i sukcesywny sposób modernizuje sektor energetyczny. Jednym z kluczowych założeń pozostaje obniżenie produkcji energii w elektrowniach węglowych w następstwie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz sektora gazowego. Problem jest istotny, gdyż jeszcze w 2010 r. ponad połowę energii elektrycznej dostarczały elektrownie węglowe operujące na węglu brunatnym. Natomiast niespełna dziesięć lat później odsetek ten obniżył się do nieco ponad 30%. Znaczna redukcja zużycia węgla była możliwa dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, zwłaszcza w sektorze energetyki wiatrowej oraz słonecznej. W obu sektorach odnotowano istotny wzrost, dzięki czemu odnawialne źródła energii stanowią już ponad 20% w greckiej produkcji prądu elektrycznego. Poczyniono również kapitałochłonne inwestycje w gazyfikację państwa poprzez rozbudowę elektrowni gazowych oraz sieci przesyłowych gazu. W efekcie gaz ziemny obok węgla pozostaje głównym źródłem energii dla Grecji. Niestety dużym wyzwaniem w aspekcie dekarbonizacji jest potrzeba zwiększonego importu energii elektrycznej z zagranicy, co wynika z niewystarczających mocy produkcyjnych greckiej energetyki. Głównym celem artykułu jest określenie greckiego modelu dekarbonizacji oraz wskazanie na korzyści i zagrożenia z niego wynikające. Grecka strategia energetyczna może posłużyć jako przykład rozwiązania problemów energetycznych dla innych państw o zbliżonym profilu energetycznym.
 
REFERENCES (30)
1.
Aßmann, D. 2019. Exact Methods for Two-Stage Rebust Optimization with Applications in Gas Networks. FAU Studies Mathematic & Physics Band 16. Erlangen: FAU University Press, DOI: 10.25593/978-3--96147-234-5.
 
2.
BP 2019. BP Statistical Review of World Energy 2019. [Online] https://www.bp.com/content/dam... [Accessed: 2020-11-15].
 
3.
Caspian Barrel 2019. Caspian Barrel Oil Research Center. IGB granted final license to start construction on Greek territory. [Online] http://caspianenergy.net/en/oi... [Accessed: 2020-12-20].
 
4.
Chatziargyriou et al. 2016 – Chatziargyriou, N., Margaris, I. and Dimeas, A. 2016. Renewable Energy Development in Greek Islands. Athens: Friedrich Ebert Stiftung, 32 pp.
 
5.
Chaviaropoulos, P.K. 2019. Renewable Energy Programs of Greece. [Online] http://www.academyofathens.gr/... [Accessed: 2020-12-20].
 
6.
Directive 2009/28/EC. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2020-12-20].
 
7.
Eberle at el. 2014 – Eberle, A., Donat, L., Velten E.K. and Maroulis, G. 2014. Assessment of climate change policies in the context of European Semester. Country Report: Greece. Berlin: Ecologic Institute and eclareon GmbH, 23 pp.
 
8.
EC 2017. European Commission. Crete Wind Parks. Investment Project EIPP-20160074. [Online] https://ec.europa.eu/eipp/desk... [Accessed: 2020-12-20].
 
9.
EC 2018. European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. A Clean Planet for all. A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2020-12-10].
 
10.
Energypress 2019. Energypress. Greek energy news portal. Construction of Ptolemaida 5 power station set to begin. [Online] https://energypress.eu/constru... [Accessed: 2020-12-18].
 
11.
EUCO 2014. European Council 23/24 October 2014 – Conclusion. [Online] https://www.consilium.europa.e... [Accessed: 2020-12-01].
 
12.
Euracoal 2020. Greece. [Online] https://euracoal.eu/info/count... [Accessed: 2020-12--20].
 
13.
GEMR 2019. Greek Energy Market Report 2019. Athens: Hellenic Association for Energy Economic, 144 pp.
 
14.
Grübler, A. and Nakićenović, N. 1996. Decarbonizing the Global Energy System. Technological Forecasting and Social Change 53(1), pp. 97–110, DOI: 10.1016/0040-1625(96)00049-2.
 
15.
Hebda, W. 2014. Energy Projects in the Balkans – a Chance to Strenghten Energy Security of Europe (Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy). Przegląd Geopolityczny 9, pp. 53–70 (in Polish).
 
16.
Hebda, W. 2015. Energy strategy of the Republic of Bulgaria until the year 2020 (Strategia energetyczna Republiki Bułgarii do 2020 roku). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 18(2), pp. 111–128 (in Polish).
 
17.
Hebda, W. 2019. Politics and Energy Sector in the Selected Countries of Southeast Europe (Serbia, Croatia, Bulgaria, Greece, Romania) (Polityka oraz sector energetyczny w wybranych państwach Europy Południowo-Wschodniej (Serbia, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Rumunia)). Kraków: Księgarnia Akademicka, 210 pp., DOI: 10.12797/9788381383530 (in Polish).
 
18.
Hydrocarbons Technology 2019. Hydrocarbons Technology. Interconnection Turkey Greece Italy (ITGI) Pipeline. [Online] https://www.hydrocarbons-techn... [Accessed: 2020-12-20].
 
19.
IAEA 2019. International Atomic Energy Agency. Country Nuclear Power Profiles. France. [Online] https://www-pub.iaea.org/MTCD/... [Accessed: 2020-12-11].
 
20.
Jovanović, S. 2019. Balkan Green Energy News. Juwi readies to start building 204 MW Kozani solar park. [Online] https://balkangreenenergynews.... [Accessed: 2020-12-20].
 
21.
Kastis, S. and Kitsios, V. 2017. The energy system of Greece. A Techno-economic and Environmental Approach, University of Gävle: Faculty of Engineering and Sustainable Development, 101 pp.
 
22.
KOBiZE 2019. The National Centre for Emissions Management (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). [Online] https://www.kobize.pl/uploads/... [Accessed: 2020-12-05] (in Polish).
 
23.
NEEAP 2014. National Energy Efficiency Action Plan. Pursuant to Article 24(2) of Directive 2012/27/EU. Athens: Centre for Renewable Energy, 216 pp.
 
24.
Neubarth 2018. The role of hydropower in selected South-Eastern European countries. EuroNatur Foundation and RiverWatch, 42 pp.
 
25.
NREAP 2009. National Renewable Energy Action Plan in the Scope of Directive 2009/28/EC. Athens: Ministry of Environment, Energy and Climate Change, 109 pp.
 
26.
NS Energy 2019. NS Energy. Nexans wins contract for Greece’s Cyclades Islands power interconnection. [Online] https://www.nsenergybusiness.c... [Accessed: 2020-12-18].
 
27.
Quandl 2019. Coal Production – Greece. [Online] https://www.quandl.com/data/BP... [Accessed: 2020-12-20].
 
28.
Terna 2019. Terna. Power Plant in Rhodes island. [Online] http://www.terna.gr/en/activit... [Accessed: 2020-12-18].
 
29.
Tzeferis, P.G. 2015. Country Profile-Greece. The mining/metallurgical industry of Greece. Commodity review for years 2013–2014. Ministry of Reconstruction of Production, Environment and Energy, 88 pp.
 
30.
UN 2015. United Nations, Paris Agreement. [Online] https://unfccc.int/files/essen... [Accessed: 2020-11-17].
 
ISSN:1429-6675