Economic problems of modelling fuels and energy systems
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):435–448
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subjects of the paper are selected economic problems of fuel and energy systems modelling. Objective functions of the mathematical programming models for the regulated as well as perfect competition structures were discussed. These are minimization of energy supplies costs and maximization of net social surplus, i.e. sum of surpluses of producers and consumers. Problems of modelling oligopolistic structures were described and solution for duopoly demonstrated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy ekonomiczne modelowania systemów paliwowo-energetycznych
modelowanie matematyczne, systemy paliwowo-energetyczne
W artykule poruszono wybrane problemy ekonomiczne modelowania systemów paliwowo-energetycznych. Omówiono kryteria optymalizacji dla modeli wykorzystujących metodę programowania matematycznego dla warunków rynków regulowanych i konkurencji doskonałej. Jako przykłady funkcji celu tych modeli analizowano minimalizację kosztów dostaw energii i maksymalizację sumy nadwyżki producentów i konsumentów. Poruszono problemy modelowania dla warunków rynków oligopolistycznych i podano rozwiązania dla warunków duopolu.
 
REFERENCES (5)
1.
SUWAŁA W., KUDEŁKO M., KWIECIEŃ S., 1996 – Uwagi na temat opłacalności eksportu węgla kamiennego. X Konferencja Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej, Zakopane 15–18 października, s. 39–46.
 
2.
SUWAŁA W., KUDEŁKO M. – Wpływ skali produkcji na opłacalność eksportu węgla kamiennego, ZN GSMiE PAN, w druku.
 
3.
LAIDLER D., ESTRIN S., 1991 – Wstęp do mikroekonomii. Gebethner i Ska, Warszawa.
 
4.
TIROLE J., 1993 – The theory of Industrial Organization. The MIT Press.
 
5.
FUNDENBERG D., TIROLE J., 1996 – Game theory. The MIT Press.
 
ISSN:1429-6675